Meny

Livsmedel

Om du regelbundet hanterar eller distribuerar livsmedel betraktas din verksamhet som ett livsmedelsföretag och ska vara registrerat hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

När räknas en verksamhet som livsmedelsföretag?

Det beror på vad för livsmedel du erbjuder, om arbetet är organiserat och hur ofta du driver verksamheten. Du behöver alltså inte vara vinstdrivande för att klassas som livsmedelsföretagare. 

Vad vi menar med livsmedelsföretag

Livsmedelsföretag kan vara varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med något av stadierna i livs­medelskedjan. Begreppet ”företag” används i livsmedelslagstiftningen med en särskild innebörd. ”Företag” behöver alltså inte ha samma betydelse i livsmedelslagstiftningen som i annan lagstiftning, till exempel i skattelagstiftningen.

På samma sätt kan en privatperson som bereder livsmedel i sin privata bostad för regelbunden försäljning till allmänheten, bedömas vara ett livsmedelsföretag, även om det inte finns en sådan registrering hos Bolagsverket eller Skatteverket.

Exempel på livsmedelsföretag

Livsmedelsindustrier, restauranger, caféer, butiker, kiosker, skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden. Även matimportörer, transportörer, gruppboenden, dagmammor och hemtjänst bedriver livsmedelsföretag.

En glassbar som har öppet flera timmar om dagen under sommarmånaderna räknas som ett livsmedelsföretag. Samma sak gäller torghandlare som med viss regelbundenhet står på torget. Likaså om du regelbundet säljer eller ger bort livsmedel i reklamsammanhang, utlottningar av mat eller vid smakprovningar.

Om du står på torget och säljer matvaror vid ett eller två tillfällen per år betraktas du inte som ett livsmedelsföretag. Kontakta oss gärna för mer information.

Därför behövs registrering

Syftet med att en verksamhet ska registreras är att vi ska få kännedom om vilken typ av verksamhet som bedrivs så att vi kan utföra offentlig kontroll. Kontrollen görs för att skydda människors hälsa och värna om konsumenternas intressen. 

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, nytt fönster.

Starta eller förändra livsmedelseföretag 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter