Meny

Årsavgifter inom miljö- och hälsoskydd

Årsavgiften är den avgift som du betalar varje år för kommunens obligatoriska tillsyn av ditt företag eller din verksamhet. Kommunen har tillsyn över de flesta företag med en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön, exempelvis lantbruk, fordonstvättar, avfallsanläggningar, skollokaler och äldreboenden.

Högre risker - högre årsavgift

Hur stor årsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet ditt företag bedriver och i vilken omfattning. Verksamheter med höga risker betalar en större avgift än andra, eftersom dessa kräver mer tillsyn av kommunen. Varje företag placeras i en avgiftsklass som i sin tur avgör hur stor årsavgiften blir. Avgiften beräknas utifrån den arbetstid som krävs för att utföra tillsynen och med en timavgift på 1100 kronor för närvarande . Avgifterna i de olika klasserna bestäms i taxan för miljö- och hälsoskyddstillsyn som är antagen i Kommunfullmäktige.

Välskötta verksamheter betalar mindre

Genom att sköta din verksamhet på ett sätt som kräver mindre tillsyn från kommunens sida kan du i de flesta fall sänka dina tillsynskostnader. Om du exempelvis har en mycket god egenkontroll kan du placera dig i en annan avgiftsklass och därmed få en lägre årsavgift. Du kan inte sänka din avgift om du redan tillhör den lägsta avgiftsklassen. Läs mer om hur en erfarenhetsbedömming går till i det här faktabladet.

Vad går årsavgiften till?

Den årsavgift som din verksamhet betalar täcker delar av det arbete som vi utför. I arbetet kan ingå att kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter. Delar av arbetet finansieras även med skattemedel.

Alla får inte tillsynsbesök varje år

På vissa företag vars verksamhet inte medför så stora risker gör vi bara tillsyn vartannat eller vart tredje år. Då slår vi i stället samman dina årliga tillsynstimmar så att du ändå får det som du betalar för. Om du till exempel ska ha två tillsynstimmar per år enligt taxan, kan vi genomföra fyra timmars tillsynsarbete vartannat år.

Mer information

Välkommen att kontakta oss på miljöenheten direkt om du har frågor.

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

 

 

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter