Meny

Tillstånd och kontroll

Här kan du som är företagare hitta information om olika typer av tillstånd och anmälningsplikter som gäller för din verksamhet.

Tillstånd och regler

Vet du vilka regler och tillstånd som krävs för din bransch? En del måste anmälas till kommunen och ibland även till andra myndigheter innan start. 

De tillstånd för företagare som söks via Nyköpings kommun är exempelvis:

  • Försäljning av folköl
  • Livsmedel
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Serveringstillstånd för alkohol
  • Tillstånd för tobaksförsäljning
  • Tillstånd Brandfarlig vara och Skriftlig redogörelse

Har du frågor om det tillstånd du behöver, kontakta handläggaren på den enhet det gäller. I menyn hittar du information om de olika tillstånden.

Längre ned på sidan hittar du e-tjänster och blanketter för ansökan och anmälan om olika tillstånd. 

Behöver du som företagare hjälp med samordning av dina kontakter, prova tjänsten Dukat bord. Då får du som företagare träffa representanter från, de för ditt ärende, berörda enheterna i kommunen. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Anmälan om provsmakning av alkohol Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Ansökan om tillstånd vid pausservering Avfall för anläggningsändamål - anmälan Bassängbad - anmälan Bassängbad - anmälan om avvikelse Brandfarlig vara - ansökan om hantering Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering C-anmälan för miljöfarlig verksamhet Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare Explosiv vara - ansökan om hantering Fyrverkerier - ansökan om tillstånd Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Hygienisk behandling - anmälan Inköp av restaurangrörelse Klagomål miljö - svarsblankett Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan Muddermassor - anmälan om uppläggning Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration för massor som ska transporteras Serveringsansvarig personal - anmälan Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Solarieverksamhet - anmälan Spritdryck - anmälan om kryddning Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan Vägvisning - ansökan

Nyheter