En väg in för dina ärenden

Det ska vara lätt att göra rätt. Vi har en väg in för näringslivsfrågor och lotsar dem till rätt verksamheter och handläggare. Rör dina frågor lokaler, ledig mark eller hur du startar företag? Börja med att titta efter tips på våra webbsidor och kontakta oss om du behöver mer information.

En del företag behöver kanske aldrig ha hjälp med företagsärenden inom myndighetsområdet. Andra har stora företagsärenden som kräver myndighetstillsyn. Använd i så fall den förenklade tjänsten Dukat bord.  Då får företagaren träffa de handläggare som hanterar ärendet. Företagaren får  presentera sina planer och handläggarna kan då ge viktig information och lotsa företagaren genom processen. Det brukar förkorta ärendetiden väsentligt. Näringslivsenheten deltar också i dessa möten.

Boka därför in ett Dukat bord-möte om du har ett större ärende som berör flera olika myndighetsområden. Då slipper du också ringa runt till olika tillsynsenheter för att reda ut vilka tillstånd som krävs.

Är du osäker på om Dukat bord är något för dig?

  • Är ditt ärende av större omfattning?
  • Påverkas det av miljötillstånd, bygglov, mark- och exploateringsfrågor, planfrågor?
  • Berör det även området Social omsorg och Räddningstjänst?

Om ärendet uppfyller några av frågeställningarna ovan kan du boka Dukat bord. Läs här vad Robin Jansson på Jansson Bygg tycker om tjänsten Dukat bord. 

Så här bokar du

  • Tid finns varje torsdag mellan kl. 8-10
  • Kontakta naringsliv@nykoping.se eller
  • Ring En väg in, telefon 0155-24 81 50

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via Kommunservice på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: