Meny

Dukat bord - samlad hjälp

En del företag har komplexa ärenden som kräver myndighetstillsyn. Genom tjänsten Dukat bord kan du få en samlad bild av hur du kommer vidare genom att träffa olika handläggare samtidigt.

Vid ett Dukat bord-möte får du träffa de handläggare från olika enheter som hanterar ärendet. Du får presentera dina planer för handläggarna som kan ge viktig information och lotsa dig genom processen. Det brukar förkorta tiden för ärendehanteringen väsentligt. I dessa möten deltar även Näringslivsenheten.

Välj ett digitalt möte

Om du inte kan eller vill ta dig till Stadshuset för ett fysiskt möte med kommunens handläggare kan vi ordna ett digitalt möte. Du kanske bor i landsbygden och driver ett företag där och föredrar att hålla mötet hemifrån.

Vi har de digitala verktygen och skickar dig en länk så möts vi online via datorn. Säg till när du bokar mötet bara.

Varför dukat bord?

Om du har ett större ärende eller ett komplicerat ärende som berör flera olika myndighetsområden, är det bra att boka ett Dukat bord-möte. Då får du god hjälp som kan spara dig mycket tid att komma vidare. Då slipper du också ringa runt till olika tillsynsenheter för att reda ut vilka tillstånd som krävs.

Så bokar du

Bokningsbara tider finns varannan torsdag, jämna veckor, mellan kl. 8-10. Kontakta Näringslivsenheten: mejl naringsliv@nykoping.se, telefon 0155-24 81 50.

Är du osäker på om Dukat bord är något för dig?

  • Är ditt ärende av större omfattning?
  • Påverkas det av livsmedelstillstånd, miljötillstånd, bygglov, mark- och exploateringsfrågor, planfrågor?
  • Berör det även området Social omsorg och Räddningstjänst?

Om ärendet uppfyller några av frågeställningarna ovan kan du boka Dukat bord.

Läs här vad företagaren Robin Jansson på Jansson Bygg tycker om tjänsten Dukat bord. 

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter