Meny

En väg in för dina ärenden

Det ska vara lätt att göra rätt. Vi har en väg in för näringslivsfrågor och lotsar dem till rätt verksamheter och handläggare. Rör dina frågor lokaler, ledig mark eller hur du startar företag? Börja med att titta efter tips på våra webbsidor och kontakta oss om du behöver mer information.

Kommunens Näringslivsenhet fungerar som lots till näringslivet i olika kontakter med kommunen och andra aktörer. Vi främjar dialog och samverkan för att skapa ett bra företagsklimat som gör det enkelt att driva företag i Nyköping.

Du hittar oss i Näringslivets hus  där vi samlat det mesta som rör näringslivet under ett tak. Du är alltid välkommen att kontakta oss, antingen via mejl naringsliv@nykoping.se, på telefon 0155-24 81 50 eller besöka oss i Näringslivets hus på Nicolaiskolans gård i Nyköping.

Dukat Bord

En del företag behöver kanske aldrig ha hjälp med företagsärenden inom myndighetsområdet. Andra har komplexa företagsärenden som kräver myndighetstillsyn. Använd den förenklade tjänsten Dukat bord för att enkelt få en samlad blid av hur du kommer vidare.

På Dukat bord får företagaren träffa de handläggare från enheten som hanterar ärendet. Företagaren får  presentera sina planer och handläggarna kan då ge viktig information och lotsa företagaren genom processen. Det brukar förkorta ärendetiden väsentligt. Näringslivsenheten deltar också i dessa möten.

Boka därför in ett Dukat bord-möte om du har ett större ärende som berör flera olika myndighetsområden. Då slipper du också ringa runt till olika tillsynsenheter för att reda ut vilka tillstånd som krävs.

Är du osäker på om Dukat bord är något för dig?

  • Är ditt ärende av större omfattning?
  • Påverkas det av livsmedelstillstånd, miljötillstånd, bygglov, mark- och exploateringsfrågor, planfrågor?
  • Berör det även området Social omsorg och Räddningstjänst?

Om ärendet uppfyller några av frågeställningarna ovan kan du boka Dukat bord. Läs här vad Robin Jansson på Jansson Bygg tycker om tjänsten Dukat bord. 

Så här bokar du

  • Tid finns varannan torsdag, jämna veckor, mellan kl. 8-10
  • Kontakta naringsliv@nykoping.se eller
  • Ring En väg in, telefon 0155-24 81 50

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter