Meny

Driva företag

Att driva företag kräver kunskaper om skatter och regelverk. Alla branscher har sina egna regler. Kommunerna har fått statens uppdrag att utöva myndighetskontroll för att se till att reglerna följs. Det kan gälla bygglov, miljötillstånd, alkohol- och livsmedelstillstånd till exempel.

Dukat bord

En del ärenden kräver många tillstånd vilket kan upplevas krångligt. För att förenkla och skynda på ärendet kan företaget få vägledning i tjänsten Dukat bord. Då kan företaget presentera sitt ärende för myndighetshandläggarna och vid sittande bord kan de ge tips på hur företaget kan utveckla planerna på enklaste sätt och vad man bör tänka på.

Boka in ett Dukat bord-möte om du har ett större ärende som berör flera olika myndighetsområden. Då slipper du också ringa runt till olika tillsynsenheter för att reda ut vilka tillstånd som krävs.

Checklistor för olika verksamheter

verksamt.se finns mycket nyttig information om vad som gäller för olika branscher. Det här gäller om du vill starta:

Samverka och nätverka

För företagare är det viktigt att ha nätverk och kontakter med andra företagare från olika branscher. Det breddar din kunskap och erfarenhet och du kan förena nytta med nöje i de aktiviteter, utbildningar, frukostar och nätverksträffar som arrangeras för företagare. Du hittar våra nätverk här. 

Bredda kontakterna genom att delta i de aktiviteter som olika arrangörer skapar för Näringslivet. Kalendern på vår webbplats ger en bra överblick över det som pågår. Följ facebookkanalen @nyköpingsnäringsliv för att få tips om händelser som berör näringslivet.

Hur påverkas företaget av Brexit?

Valet är nu genomfört i Storbritannien och resultatet kan betyda svårigheter för svenska företag. På Östsvenska Handelskammarens webbplats finns mängder av Brexit-information som kan guida företaget i den egna analysen. Där finns exempelvis en Brexithandbok som ger svar på många frågor och tillgång till experter som ger sin syn på vad företag bör tänka på. 

Företagsregistret

Nyköpings kommun är angelägen om att ditt företag finns med i kommunens företagsregister. Finns du med där får du ta del av relevant information och arrangemang som kan vara viktig för dig som företagare i kommunen.

Du blir även sökbar för andra delar av näringslivet, till exempel baserat på din bransch eller ditt läge. Ett bra och gratis sätt att synas för potentiellt nya samarbetspartners eller kunder.

Här hittar du vårt företagsregister.

 

Säkerhet för företagare

Det finns många saker du kan göra för att öka säkerheten i ditt företag. Driver du en viss verksamhet kanske du behöver ett så kallat systematiskt säkerhetsarbete och systematiskt brandskyddsarbete. Sörmlandskustens räddningstjänst ansvarar för tillsynen av brandskyddet på företag. De kan också hjälpa till med att utbilda din personal i vissa brand- och säkerhetsfrågor. Du hittar all information på Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats.

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter