Meny

Driva företag

Att driva företag kräver kunskaper om skatter och regelverk. Alla branscher har sina egna regler. Kommunerna har fått statens uppdrag att utöva myndighetskontroll för att se till att reglerna följs. Det kan gälla bygglov, miljötillstånd, alkohol- och livsmedelstillstånd till exempel.

Dukat bord

En del ärenden kräver många tillstånd vilket kan upplevas krångligt. För att förenkla och skynda på ärendet kan företaget få vägledning i tjänsten Dukat bord. Då kan företaget presentera sitt ärende för myndighetshandläggarna och vid sittande bord kan de ge tips på hur företaget kan utveckla planerna på enklaste sätt och vad man bör tänka på.

Boka in ett Dukat bord-möte om du har ett större ärende som berör flera olika myndighetsområden. Då slipper du också ringa runt till olika tillsynsenheter för att reda ut vilka tillstånd som krävs.

Checklistor för olika verksamheter

verksamt.se finns mycket nyttig information om vad som gäller för olika branscher. Det här gäller om du vill starta:

Aktiviteter skapar nätverk

En viktig del av att driva företag är att ha nätverk. Bredda kontakterna genom att delta i de aktiviteter som olika arrangörer skapar för Näringslivet. Kalendern på vår webbplats ger en bra överblick överdet som pågår. Följ facebookkanalen @nyköpingsnäringsliv för att få tips om händelser som berör näringslivet.

Samverka och nätverka

För företagare är det viktigt att ha nätverk och kontakter med andra företagare från olika branscher. Det breddar din kunskap och erfarenhet och du kan förena nytta med nöje i de aktiviteter, utbildningar, frukostar och nätverksträffar som arrangeras för företagare. Du hittar våra nätverk här. 

Företagsregistret

Här hittar du vårt företagsregister.

Säkerhet för företagare

Det finns många saker du kan göra för att öka säkerheten i ditt företag. Driver du en viss verksamhet kanske du behöver ett så kallat systematiskt säkerhetsarbete och systematiskt brandskyddsarbete. Sörmlandskustens räddningstjänst ansvarar för tillsynen av brandskyddet på företag. De kan också hjälpa till med att utbilda din personal i vissa brand- och säkerhetsfrågor. Du hittar all information på Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats.

 

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via Kommunservice på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter