Meny

Kompetenshjälp skapar win-win

Visste du att det finns en möjlighet för företag i kommunen att få hjälp med att identifiera sina hinder för att växa? Att företagens hinder nästan alltid handlar om svårigheten att hitta rätt kompetens? Att ”hjälpen” ofta leder till samhällsvinster dessutom?

Maria Karlsson, näringslivschef, Jonas Bergström, byggchef NCC, Hannu Husa, rektor på Nyköping Strand Utbildningscentrum, Christer Baang, verksamhetsledare på Campus Nyköping Företag och Rosmari Gärdin, skolchef på Campus Nyköping, hoppas att det lokala näringslivet tar tillfället att få hjälp med sin kompetensförsörjning, för det kan hjälpa företaget växa.

Campus Nyköping och Campus Nyköping Företag  samarbetar med Näringslivsenheten i kommunen för att åstadkomma det stödet till det lokala näringslivet. Campus Nyköping Företag är ingen utbildningsanordnare vilket man lätt kan tro. Verksamheten skapar inte heller några sysselsättningsprojekt. Fokus ligger istället på effekter för näringslivet som leder till en win-win-situation för både företag och samhälle.

En lots och matchmaker

Campus Nyköping Företag (CNF) verkar som en lots som hjälper lokala företag identifiera sina behov för att kunna växa. CNF matchar ihop utbildningsanordnare, branscher och kontaktpersoner och skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Det leder bland annat till att nyanlända får riktiga jobb på arbetsmarknaden efter språkutbildning, praktik eller lärlingsplatser. Det leder också till att de företag som behöver kompetent arbetskraft, exempelvis byggbranschen, kunnat åstadkomma utbildningar, praktik och jobb.

Samarbetar med Nyköping Strand Utbildningscentrum

- Vi har flera exempel på hur bra det fungerar med Campus och Campus Nyköping Företags samverkan med oss, säger Hannu Husa, rektor för Nyköping Strand Utbildningscentrum. Ett företag inom hotellnäringen efterfrågade högre kompetens vid en företagslunch. Med Campus Nyköping Företags hjälp och analys kunde vi som utbildningsanordnare bidra med kvalificerad utbildning, praktik och handledning. Inom hotellgruppen i Nyköpings kommun förväntas dessutom att alla deltar.

På samma sätt har bristen på kockar i kommunen hanterats. En utbildning skapades för att hjälpa företag med arbetskraft och få in personer på arbetsmarknaden. Utbildningen pågår och avslutas vid årsskiftet 2019. Ett annat exempel är byggbranschen som har skriande behov av kompetent byggarbetskraft samtidigt som många utlandsfödda är utan arbete trots sin byggbakgrund.

Bildade socialt företag - fick arbetskraft

- Med Campus Nyköping Företag i ryggen bildade ett antal byggföretag därför ett socialt företag, säger Jonas Bergström, byggplatschef på NCC. Vi ordnade en utbildning på 10 veckor för dem och satte målet att få ut två personer på arbetsmarknaden. Vi fick ut sex personer i riktiga jobb samtidigt som vi hjälpt företagen att växa och bli starkare. Efter utbildningen är eleverna rustade för att kunna studera vidare eller gå in i lärlingsanställningar.

Ta hjälp - alla blir vinnare

Har ditt företag några hinder för att växa eller utvecklas? Tveka inte att kontakta Campus Nyköping Företag. Då matchas företaget ihop med andra branschföretag, nätverk och behov. Resultatet blir en kompetenshöjning för både företag och individer. Det är så 1+1 blir 3, säger Christer Bang, verksamhetsledare.

Campus Nyköping har i dagsläget fyra högskoleutbildningar, 13 YH-utbildningar och flera gymnasiala yrkesutbildningar som ibland samordnas med andra, exempelvis Nyköping Strand.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: