Meny

Campus Nyköping Företag

Campus Nyköping Företag bidrar till näringslivets tillväxt genom att hjälpa företag identifiera sina behov så att de kan utvecklas och växa. Genom att identifiera behoven tillsammans med företaget och se över kompetensförsörjningen blir företaget starkare och mer konkurrenskraftigt.

 

Att inte planera för rätt kompetensförsörjning är företagens vanligaste hinder för att växa. Det finns hjälp att få lokalt med Campus Nyköping Företag som verkar i glappet mellan kommersiell utbildningsanordnare och samhällsnyttan. Fokus ligger på nyttan och effekten för de företag som deltar.

Näringslivet deltar i satsningen

Campus Nyköpings arbete sker i samverkan mellan Campus Nyköping, Näringslivsenheten och näringslivet. Representanter från näringslivet ingår i Campus Nyköpings styrgrupp.

Campus Nyköping Företag driver inga egna utbildningsinsatser men bidrar med kunskap i analysen om behovet och ser till att de utbildningar företagen har behov av kommer igång och upphandlas via e-avrop. En matchmaker mellan näringsliv, branscher, utbildare och samhälle.

Ostlänken innebär nya behov

Infrastrukturprojektet Ostlänken är ett exempel på hur viktig företagens kompetensförsörjning kommer att bli. Projektet kommer att skapa många arbetstillfällen i regionen och innebära stora behov av arbetskraft med olika kompetenser. Kommande upphandlingar kommer att locka både nationella och internationella företag till regionen. Anbudsvinnarna kommer i sin tur att behöva underleverantörer.

Den typen av utmaningar liksom andra utvecklingsmöjligheter, kräver analyser av företagens situation för att de ska bli mer konkurrenskraftiga. Rätt kompetens ger bättre affärer.

Mer information om kontaktuppgifter och pågående aktiviteter på Campus Nyköping Företag hittar du på deras webbsida.

Kontakta oss

Campus Nyköping Företag

Konsult 
Christer Bang
christer.bang@celavi.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter