Campus Nyköping Företag

Campus Nyköping Företag bidrar till näringslivets tillväxt genom att hjälpa företag identifiera sina behov så att de kan utvecklas och överleva. Det rör sig  om kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig personal. 

 

Att inte planera för rätt kompetensbehov är en vanlig anledning till att företag inte växer. Det är i alla fall så många företag upplever det.

Ostlänken innebär nya behov

Det beslutade infrastrukturprojektet Ostlänken är ett exempel på hur viktig företagens kompetensförsörjning kommer att bli. Projektet kommer att skapa många arbetstillfällen i regionen och innebära stora behov av arbetskraft med olika kompetenser. De kommande upphandlingarna kommer att locka både nationella och internationella företag till regionen. Anbudsvinnarna kommer i sin tur att behöva underleverantörer.

Den typen av utmaningar liksom andra utvecklingsmöjligheter, kräver analyser av kompetenssituationen för att bli konkurrenskraftiga. Rätt kompetens ger bättre affärer.

Näringslivet med i satsningen

Campus Nyköpings arbete sker i samverkan mellan Campus Nyköping, Näringslivsenheten och näringslivet. Representanter från näringslivet ingår i Campus Nyköpings styrgrupp.

Campus Nyköping Företag driver inga egna utbildningsinsatser men bidrar med kunskap i analysen om behovet och ser till att de utbildningar företagen har behov av kommer igång och upphandlas via e-avrop.

Mer information om kontaktuppgifter och pågående aktiviteter på Campus Nyköping Företag hittar du på webbsidan.

Kontakta oss

Kontakta Campus Nyköping Företag

via Kommunservice på 0155-24 81 50 eller mejla madeleine.svanstrom@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter