En levande skärgård

Välkommen till en förmiddag med fokus på möjligheter och utveckling av Sörmlands kust och skärgård.

Sörmland har en fantastisk skärgård med stora natur- och kulturvärden. Skärgården sträcker sig från Nävekvarn i söder till Trosa i norr och består av omkring 5000 öar, holmar och skär på en sträcka av 60 km. En utökad turism med växande antal besökare till skärgården innebär att vi behöver skapa förutsättningar för att bevara och utveckla den på ett hållbart sätt.

Tisdag 3 maj kl 9–12, Sörmlands museum

 

Program

 

kl 9.00 Inledning
Moderator Anna Lövheim och Regional utvecklingsdirektör Kenneth Hagström hälsar välkommen. 

kl 9.15 Sörmlandskustens skärgård
Vad krävs för att utveckla en levande skärgård med en hållbar natur- och kulturturism?

Per Carlsson och Ingrid Carlgren från Sörmlands Skärgårds Intresseförening (SSIF) presenterar resultatet av den inventering som gjorts i Sörmlands skärgård under sommaren och hösten 2021 samt en vision för skärgårdens utveckling.

kl 10.00 fikapaus 
med interaktiv 
aktivitet

Kl 10.30 Blekinge Arkipelag
Mattias Holmqvist, koordinator för Biosfärområdet berättar om hållbar besöksnäring på ARK56, hur lednätverk har vuxit fram samt övriga projekt och fokusområden som föreningen jobbar med.

kl 10.50 Vänersamarbetet och projekt Lake Vänern Grand Tour
Projektledare Madeleine Norum berättar hur övergripande Vänerfrågor har samordnats och hur projektet Lake Vänern Grand Tour har bidragit till att konkretisera samarbetet kring destinationsutveckling.

kl 11.10 Det här händer just nu
Gemensam destinationsorganisering Ostkusten, Emil Selse Region Östergötland

kl 11.30 Diskussion 
Sörmlandskustens möjligheter framåt och nycklar till framgång

11.50 Summering av dagen
med Anna Lövheim

 

 

Kontakt

Johanna Åkerman, destinationsutvecklare
Nyköpings kommun
tfn: 0155-45 79 49