Meny

Samråd Nyköping 2040

Samrådet för Nyköpings kommuns förslag till ny översiktsplan pågick mellan 12 mars till 26 juni 2020. Du kan fortfarande ta del av förslaget här på webben och i kartan. Har du frågor, kontakta oss!

samrad_webben.png

Nyköping 2040 - digital översiktsplan

Samrådsperioden för Nyköping 2040, som är kommunens förslag till ny översiktsplan, pågick 12 mars - 26 juni 2020.

Alla inlämnade synpunkter sammanställs, redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse (liknande synpunkter kan slås ihop men hur många som haft synpunkten kommer att framgå). Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för kommunstyrelsens beslut om inriktning för utställnings- och antagandeversionen av översiktsplanen.

Om översiktsplanen

Översiktsplanen visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040, och kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Förslaget på den nya översiktsplanen är helt digitalt - och du kan ta del av förslaget via en länk här nedan. Längre ner på sidan hittar du också en filmad guide som visar hur du läser översiktsplanen.  

Så kunde man tycka till:

 • Synpunkterna kunde lämnas direkt i kartan eller här på webben 12 mars och 26 juni - Du kan fortfarande ta del av förslaget både på webben och i kartan, men du kan inte längre lämna synpunkter. 
 • Man kunde träffa oss på en rad platser i kommunen. 
 • Ta del av ett digitalt möte som genomfördes 9 juni. Du kan ta del av inspelningen av mötet här. 
 • Du kan ringa till oss och ställa frågor: 0155-24 80 00, eller skicka epost till samhallsbyggnad@nykoping.se

Gå direkt till översiktsplanen

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen för Nyköpings kommun visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040, och kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

 • Översiktsplanen tar höjd för en befolkningstillväxt på 700 personer per år i kommunen
 • Vi utvecklar bebyggelse där det redan finns service och infrastruktur
 • I centralorten omvandlas befintliga verksamhetsområden till blandad tät stadsbebyggelse nära grönområden
 • Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse längs med starka kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till de utpekade bebyggelsenoderna
 • Markområden för nya och utvidgade verksamhetsområden planeras främst längs med trafikleder och starka kollektivtrafikstråk
 • Ett antal områden föreslås att helt undantas för exploatering, grönområden i anslutning till bebyggelse som är ekologiskt värdefulla och/eller rekreationsmässigt välanvända
 • De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är de viktigaste vägledande målen i översiktsplanen

Vanliga frågor och svar

Guide - så här läser du översiktsplanen

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: