Meny

Samråd Nyköping 2040

Var med och tyck till om Nyköpings kommuns förslag på ny översiktsplan. Samrådet pågår 12 mars till 26 juni. Du kan tycka till direkt i kartan eller via ett formulär här på webben. Har du frågor, kontakta oss!

samrad_webben.png

Nyköping 2040 - digital översiktsplan

Nyköping 2040 är kommunens förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040, och kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Förslaget på den nya översiktsplanen är helt digitalt - och du hittar länken till förslaget här nedan.

För att ge alla chansen att lämna synpunkter så har samrådstiden förlängts till den 26 juni.

Så här tycker du till:

  • Tyck till direkt i kartan - i kartan kan du välja att tycka till om vilket område som helst. Det är bäst att använda en dator. 
  • Tyck till om texterna via formulär på webben - under varje textkapitel finns ett formulär som du kan tycka till i.
  • Kontakta oss: På grund av coronapandemin har vi ställt in de öppet hus vi hade planerat under våren. Håll utkik på nykoping.se/nykoping2040-oppet-hus där vi informerar om eventuella samrådsaktiviteter. Du kan alltid ringa till oss och ställa frågor: 0155-24 80 00, eller skicka epost till samhallsbyggnad@nykoping.se

Gå direkt till översiktsplanen

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen för Nyköpings kommun visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040, och kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

  • Översiktsplanen tar höjd för en befolkningstillväxt på 700 personer per år i kommunen
  • Vi utvecklar bebyggelse där det redan finns service och infrastruktur
  • I centralorten omvandlas befintliga verksamhetsområden till blandad tät stadsbebyggelse nära grönområden
  • Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse längs med starka kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till de utpekade bebyggelsenoderna
  • Markområden för nya och utvidgade verksamhetsområden planeras främst längs med trafikleder och starka kollektivtrafikstråk
  • Ett antal områden föreslås att helt undantas för exploatering, grönområden i anslutning till bebyggelse som är ekologiskt värdefulla och/eller rekreationsmässigt välanvända
  • De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är de viktigaste vägledande målen i översiktsplanen

Vanliga frågor och svar

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: