Spelhagen

Västra hamnen och Spelhagen kan vara en av Nyköpings mest spännande platser just nu! Här pågår byggandet av Sörmlands nya länsmuseum och fastighetsbolaget Klövern har stora planer för nya bostäder.

Den västra hamnen har delvis under flera år omvandlats till ett bostadsområde. Den gamla siluetten av silon har nu bytts ut till ett graciöst höghus som tronar över den inre delen av hamnen. Här har det byggts bostäder längs med kajen och nu fortsätter planerna för fler bostäder.

I området finns en aktiv marin verksamhet och stora kommunala investeringar har gjorts för att förbättra vägnät, skydd mot höjd havsnivå och renovering av kajerna. Den östra delen av hamnen är en blomstrande och mycket kär plats för alla som bor, verkar och vistas i Nyköping under sommaren.

Spelhagens strandområde - Klövern vill bygga bostäder

Nu återstår att slutföra den sista delen på Spelhagens strandområde för att skapa den attraktiva miljö som vi som kommun eftersträvar. Den ännu inte renoverade kajen är i dåligt skick, nuvarande grusparkering och parkytor ligger lågt och översvämmas med jämna mellanrum.

Klövern Strand AB vill utveckla området Västra hamnen. 26 juni - 3 september 2017 visades planerna där 500 lägenheter, plats för kontor, butiker, caféer och restauranger samt torg ingår. Tisdag 29 augusti samma år fanns det möjlighet att ta del av förslag och skisser samt att ställa frågor till kommunens politiker, tjänstemän och medarbetare vid Klöverns fastighetsbolag.  Läs mer om detaljplanerbetet.

 

västra_hamnen_ny.png

Vision Södra kajen i Spelhagen. Vy från syd-ost med Nyköpingsåns utlopp och Östra kajen till höger i bilden. Skiss: Archus.

Ett nytt hus till Sörmlands museum

2018 slår Sörmlands museum upp dörrarna till sitt nya hus! Platsen Spelhagen och på museets webbplats kan man läsa att det blir en spännande, kreativ och händelserik mötesplats för alla.

Här blir en plats för utställningar, evenemang, kurser, möten, öppna samlingar och mycket mer. Det blir också produktions- och arbetslokaler för museets omfattande verksamhet runt om i hela Sörmland. Läs mer om det nya museet.

nya-sormlands-museum_.png

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: