Meny

Oppeby

Med fem minuters bussavstånd till Nyköpings resecentrum och med säkra och snabba cykelvägar samt närhet till natur och strövområden är Oppeby en stadsdel med stor potential. Här planeras nya bostäder, två förskolor och en F-6-skola.

Här finns idag främst radhus och flerfamiljshus där de flesta byggnaderna är från 40- och 60-talet. Det har inte byggts några nya bostäder på många år, men nu står Oppeby inför en stor förändring med flera byggprojekt på gång.

Oppeby växer!

Enligt den fördjupade översiktsplanen ska Oppeby växa och inom några år ha 4500 invånare. Detta kommer att ställa stora krav på den kommunala servicen inom stadsdelen, som till exempel barnomsorg.

Nya förskolor, ny skola och en idrottshall

I områdena vid Släbroskolan och Oppebyskolan planeras det för ny skola med fritidsverksamhet, förskola och en idrottsanläggning med en fullstor idrottshall samt stadsbebyggelse. Det planeras också för en förskola i Oppeby gård. Läs mer om detaljplanearbete för skola med mera i Oppeby.

Nya bostäder planeras

Nyköpingshem har köpt mark vid "gamla Mejeriet" av Kilenkrysset där detaljplanen nu är antagen med plats för 550 nya bostäder i form av radhus och höghus. Idag huserar ett antal företag på platsen, norr om Katrineholmsvägen och väster om Eskilstunavägen. Området (som inte berör Schneider Electrics) kommer på sikt att ge plats för ca 1100 nya invånare.

På andra sidan Eskilstunavägen planerar ICA Fastigheter att bygga ut ICA Supermarket. De tittar även på möjligheten att bygga bostäder inom sin fastighet Hästskon 1.

Även fastighetsbolaget Kungshem planerar att bygga ca 200 nya bostäder i de östra delarna av Oppeby gård, där de redan idag är en stor fastighetsägare. Läs mer om detaljplanearbetet. 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: