Meny

Nöthagen och Högbrunn

Nöthagens och Högbrunns verksamhetsområden ligger båda nära centrala Nyköping och har mycket hög potential att utvecklas och omvandlas till attraktiva stadsdelar. Särskilt med tanke på närheten till Nyköpings resecentrum.

Idag består områdena till största del av olika verksamheter som företag, industri och kontor med mera, men ska inom de närmsta åren omvandlas till kvarter med bostäder och plats för kontor och handel, skolor samt caféer och restauranger.

Nöthagen och Högbrunn knyts ihop av Nyköpings resecentrum

Gång- och cykelnätet rustas upp, breddas och förstärkas på båda sidorna av järnvägsområdet. Gång- och cykelnätet kommer också att knyta an till det övriga nätet i Högbrunn. Det blir alltså enklare att förflytta sig mellan stadsdelarna framöver. I Nöthagen planeras den nya stadsdelen för att vara en plats där man inte behöver äga en egen bil. Fokus blir på smarta lösningar för gång- cykel och kollektivtrafik och möjlighet för bilpool.

Sunlightområdet, mitt emellan Nöthagen och Högbrunn, kommer också att utvecklas. Men här är planerna inte lika långt framme.

1600 bostäder planeras i Nöthagen

Strax nordväst om platsen för Nyköpings resecentrum ligger Nöthagen som idag består av industri- och verksamhetsområde. Flera företag i området har redan flyttat, och några är på gång att bygga nytt på andra platser i stan. Samhällsbyggnadsbolaget köpte området för några år sen och detaljplanearbete pågår för att bygga 1600 lägenheter, förskola och skola, plats för kontor, butiker, caféer och restauranger samt torg, vilket är helt i linje med Nyköpings kommuns planer för området. Läs om Samhällsbyggnadsbolagets gemensamma planering med HSB. Området är ca 2,7 hektar stort. 

Samråd för detaljplanen pågick under hösten 2018 och granskningen pågår till början av 2020. Läs mer om detaljplanearbetet.

Perspektiv_framtid_NBangårdsgatan_Nöthagen_191112.jpg

Stort fokus på kulturmiljö, park och torg samt stråk finns med i planerna för Nöthagen. Flera av de äldre byggnaderna bevaras, till exempel Slakthuset.

Nyköpings resecentrum

I områdets östra del planerar vi för Nyköpings resecentrum. Här blir det enkelt att byta mellan cykel, buss, bil och tåg. Det blir också enkelt att gå och cykla till resecentrum samtidigt som vi också skapar nya pendlarparkeringar. Här samlas både stads- och landsortsbussarna så bytena blir snabba. Innan själva byggnationen kan starta (ca 2022) ska förberedande arbeten göras på platsen. Läs mer om Nyköpings resecentrum.

Entrébyggnadernas utformning har inspirerats av byggnaderi Nyköping och i området - vilket många önskade i dialogen med medborgare 2016.

Parkområden utvecklas och förstärks

Intilliggande parkområden mellan Industrigatan och Ahlbergers väg föreslås utvecklas och förstärkas. Även inom området för Nyköpings resecentrum planeras park- och grönområden. Missa inte den nya Cirkuslekplatsen i Hemgårdsområdet!

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: