Kungshagen och Fågelbo

Kungshagen – Fågelbo är ett spännande omvandlings- och utvecklingsområde i Nyköping. Här är det nära till centrala Nyköping samtidigt som det också är nära till både hamnen och Rosvalla. 

Bebyggelsen i de befintliga bostadskvarteren präglas av allt från villor från sekelskiftet till flerfamiljshus från 60-talet och modernare radhus byggda för bara några år sen. 

Nära till skolor, stan och Rosvalla

Det finns flera skolor i områden och mysiga parkområden. Här hittas också skogspartier varav minst ett med fornlämningar. Det är lätt att både gå och cykla i området och kollektivtrafiken har sin givna plats. Nyligen startade byggandet av en gång- och cykelpassage under Lennings väg vid Nyköpings högstadium som ökar tillgängligheten och säkerheten ännu mer, till exempel för den som ska till Rosvalla.

Omvandling och utveckling pågår!

Området är delvis under planläggning. I angränsande områden, Tessin samt kvarteret Förrådet, pågår planläggning samt nybyggnad av bostäder sen flera år tillbaka. 

Nyköpings kommuns Tekniska division har flyttat från området strax intill Lenningsväg vilket nu gör att fortsatt bostadsbyggande i området kan ske. Nyköpingshem är en av byggaktörerna i området, läs om deras planer.

Över 300 nya bostäder planeras centralt 

Där Bilcenter hittas i dag, längs med Ringvägen strax intill rondellen, planeras det för nya bostäder. Läs mer om detaljplaenarbetet för fastigheten  Brädgården 1.

ringvägen-folkungavägen.png

Kungshagen omvandlas till bostadsområde i framtiden

Den framtida planen är att Kungshagen ska utvecklas och omvandlas till ett stadskvartersområde med en mer samlad bebyggelse i form av bostäder, kontor, service och handel.

Marken i området i den östra delen vid vattnet, som idag är ett företags- och verksamhetsområde, är dessvärre fyllt av föroreningar vilket gör att saneringsarbeten måste genomföras innan byggnation kan genomföras.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: