Meny

Centrum

Nyköping är en av Sveriges äldsta städer! Här har människor bott, verkat och vistats i flera tusen år. Även om staden har brandhärjats flera gånger finns spåren från historien kvar. Stadskärnan utvecklar vi extra varsamt - allt för att vi ska behålla småstadskänslan.

I centrum (Väster och Öster) förtätas kvarteren bland annat genom att det har byggts bostäder på den gamla värdshustomten (som vi Nyköpingsbor säger) och byggnation är på gång i kvarteret Åkroken.

Flera "luckor" kommer att fyllas igen med bostadshus, till exempel nuvarande parkeringsyta vid Repslagaregatan. 

Bostäder byggs i centrala Nyköping

Åkroken - hyresrätter byggs av Nyköpingshem

Nyköpingshem bygger just nu hyresrätter i kvarteret Åkroken på historisk mark. Kvarteret får dessutom ett torg och en parkyta, som Nyköpings kommun bygger när bostadshusen är klara (först då öppnar P-huset i bottenplanet). 

Kvarteret Hermelinen på Östra storgatan

I kvarteret Hermelinen på Öster har det byggts bostadsrätter och här pågår försäljning. Här bor man i ena änden av Östra Storgatan, med restauranger, småbutiker och härliga Gripsholmsparken som granne. Läs mer om byggläget i Nyköpings kommun.

Kvarteret Sågaren på Repslagaregatan och Rättstjänaren på Brunnsgatan

Planläggning av parkeringsytan längs Repslagaregatan (Sågaren 6 och 9) pågår. Vi är i ett inledande skede men ytan planeras för bostäder. Det gäller även för Rättstjänaren 9 som hittas i hörnet Brunnsgatan/Repslagaregatan. Samråd arrangerades hösten 2017. Läs mer om detaljplanearbetet för Sågaren 6 och 9 på Repslagaregatan. 

Sågaren_webben.jpg

Så här kan det komma att se ut på Repslagaregatan när bostäder är byggda på fastigheten Sågaren. 

Spinnerskan vid Hållet och Perioden

Strax intill det nyligen renoverade bostadsrättshuset Spinnerskan, intill Nyköpingsån vid Hållet, planerar PEAB för ytterligare bostadskvarter med ca 147 lägenheter strax intill Nyköpingsån. För att förbättra tillgängligheten till Nyköpingsån och centrum planeras ett gångstråk utefter Nyköpingsåns östra strand. Läs mer om bostäderna. 

Teaterstråket med plats för lek och upplevelser blir till!

Centrum är en plats för möten mellan människor. Där Västerleden möter Västra Storgatan har ett nytt torg - Teatertorget - skapats som kopplas samman med Teaterparken. Fruängsgatan har smalnats av och är nu en parkgata avsedd för cyklister och fotgängare men även med plats för uteserveringar, samtidigt som parkytan breddas - istället för en plats för bilar har det blivit en plats för umgänge, lek och upplevelser. 

tillsammans_teatertorget.png

Konstverket "Tillsammans" på Teatertorget.

Idbäcken, en plats nära stan

Fastighetsägarna där Foria och Ingers däck idag har verksamheter har lämnat in ansökan om planbesked för att få bygga bostäder i området. Detaljplanearbetet är igång och ambitionen är att omvandla området till en stadsdel med en blandning av funktioner som bostäder, handel, kontor och verksamheter. Läs mer om detaljplanearbetet. 

Än så länge finns det inga visionsbilder eller detaljer kring antal lägenheter.  Under den planprocess som nu är igång finns behov av flera utredningar, till exempel om det finns markföroreningar, riskavstånd till angränsande trafikleder (väg och järnväg), områdets kopplingar till övriga staden och andra trafikfrågor. Även strukturen och höjder på framtida bebyggelse behöver studeras.

Området Idbäcken ligger direkt väster om stadskärnan i ett centralt läge i Nyköping, endast ett stenkast från gågatan. TGOJ-banan utgör en barriär mellan dagens verksamhetsområde och stadskärnan. Norr om området går Västerleden samt Idbäcken och i väster passerar riksväg 53 mot Oxelösund. Se kartbilden här nedanför.

Busstationen erbjuder plats för bostäder

När nuvarande busstation flyttas till Nyköpings resecentrum öppnar det möjligheter för nya bostäder i centrum. För den gamla brandstationen finns det också planer som inrymmer bostäder. Håll utkik efter mer information! Läs mer om Nyköpings resecentrum.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: