Meny

Brandholmen

På Brandholmen byggs det för fullt! Här hittar du lägenheter, radhus och kedjehus, många med utsikt över vattnet och en del med egen båtplats.

Brandholmen började utvecklas som bostadsområdet på 90-talet. Idag är det en etablerad stadsdel som i planprogrammet beskrivs som "trädgårdsstad". Närheten till Rosvalla lockar såklart också många boende. Gång- och cykelmöjligheterna är fina och tillgången till kollektivtrafiken är hög. Se en 3D-animering av Brandholmen och utvecklingen där:

Lägenheter, stadsradhus och atriumradhus 

Just nu byggs det bostäder och flera är på gång. I kvarteret Barken blev stadsradhus med individuella uteplatser eller stora balkonger inflyttnings klara för något år sen. Atriumradhusen har en mindre trädgård på framsidan och en privat gräsmatta på baksidan. Stadsradhusen har en insynsskyddad trädgård på framsidan och här finns det även en takterrass på tredje våningen där man kan blicka ut över havet. I kvarteren Målen och Koggen byggs det lägenheter. I Koggen blir det också plats för äldreboende.  Läs mer om de olika projekten på sidan Byggläget.

Här nedanför byggs det för fullt mellan Brandholmsvägen och Fotbollsvägen.

byggprojekt.png

Äldreboende och förskola

På Brandholmen hittas både äldreboende och förskola. Det finns också god tillgång på fler förskolor och skolor i stadsdelarna runt omkring. Nyköpings högstadium nås till exempel lätt via de nya passagen under Lennings väg. Läs mer om förskolor och skolor i Nyköpings kommun. 

Naturmark och strandområden med rikt fågelliv

Naturmarken är viktig som närströvområde för de boende på Brandholmen. En fortsatt utbyggnad på Brandholmen gör det därför viktigt att bevara och utveckla naturmarken, både inom området och mot strandområdet. Det rika fågellivet lockar fågelskådare, särskilt till de östra delarna.

promenadstråk_brandholmen.jpg

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: