Meny

Slutantagning 2020 klar

Slutantagningen inför gymnasiet läsåret 2020/21 är nu klar och resultatet finns på Gymnasiewebben. Du använder samma inloggningsuppgifter som vid din ansökan för att logga in och se ditt antagningsbesked.

Vad händer nu?

Antagning är gjord till nationella program och sökbara introduktionsprogram. Av ditt antagningsbesked framgår om du är antagen till sökt utbildning eller ej.

Du som är antagen och/eller står som reserv till något program ska logga in och svara på ditt antagningsbesked direkt på Gymnasiewebben. Du har till och med den 30 juli på dig att svara. På antagningsbeskedet finns också viktig information om tid och plats för upprop.

Du som inte är folkbokförd i Nyköping, Oxelösund eller Trosa men har sökt till vår region får hem ett antagningsbesked per post.

Du som har lämnat en intresseanmälan till ett individuellt introduktionsprogram på någon gymnasieskola eller har sökt ett program inom gymnasiesärskolan kommer att kontaktas av skolan under sommaren med information om uppropsdatum.

Statistik från slutantagningen

Vill du se hur den slutliga antagningen ser ut per skola och program? Du hittar all statistik här. 

Vad händer under sommaren?

Under sommaren avvaktar Antagningskansliet alla elevers svar på Gymnasiewebben. Reservantagningen påbörjas först vecka 32 då alla svar kommit in på Gymnasiewebben och det blir tydligt var det finns reservplatser lediga.

Observera att detta innebär att ingenting händer under sommaren för elever i reservkö.

Har du frågor om antagningen?

Önskar du göra en förändring i din ansökan inför reservantagningen ska du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig. I Nyköpings kommun har studie- och yrkesvägledare sommarjour så att du alltid kan få hjälp. Du når dem på adressen syvnykoping@nykoping.se

Har du några frågor angående antagningen kan du ställa dessa via e-post antagningskansliet@nykoping.se eller ring oss på telefon 0155 - 24 81 80.

Antagningskansliet har semesterstängt veckorna 29 – 31.

Svar på de vanligaste frågorna om gymnasiestart har vi samlat här. 

Resebidrag och inackordering

Har du frågor som gäller resebidrag och inackordering ska du vända dig till din hemkommun.