Frågor och svar

Underrubrik saknas

 1. Hur gör jag min gymnasieansökan?
 2. Hur får jag inloggningsuppgifter till Gymnasiewebben?
 3. Hur vet jag vad jag kan välja?
 4. Hur gör jag om jag ska flytta till Nyköping, Trosa eller Oxelösund?
 5. Hur gör jag om jag ska flytta från Nyköping, Trosa eller Oxelösund?
 6. Hur gör jag om jag tappat bort mina inloggningsuppgifter?
 7. Vad innebär det att vara behörig? 
 8. Hur räknas mitt meritvärde ut? 
 9. Hur gör jag för att kombinera mina studier med idrott NIU eller RIG?
 10. Vad innebär fri kvot?
 11. Hur söker jag dispens i engelska?
 12. Hur gör jag om jag vill ändra mitt gymnasieval?
 13. Vad är ett samverkansavtal?
 14. Vad menas med preliminärantagning?
 15. Vad menas med slutantagning?
 16. När får jag mitt slutliga antagningsbesked?
 17. Kan jag bli antagen till flera utbildningar samtidigt?
 18. Hur svarar jag på mitt antagningsbesked?
 19. Vad händer om jag inte kommer in på något val?
 20. Vad innebär reservantagning?
 21. Kan jag överklaga mitt antagningsbesked?
 22. Vad innebär ett beslut om mottagande i andra hand?
 23. Jag är från Trosa och vill söka till utbildning i Stockholms län, hur hittar jag dem?
 24. Jag vill ha kontakt med en studie- och yrkesvägledare under sommarlovet, hur gör jag?
 25. Jag har sökt priv-plats, varför fick jag inget antagningsbesked?
 26. Jag hade fått ett preliminärt besked om antagning på ett program, men kom inte in i slutantagningen?

 

Hur gör jag min gymnasieansökan?

Du som är folkbokförd i Nyköpings, Oxelösunds eller Trosa kommun gör ditt gymnasieval via Nyköpings kommuns Gymnasiewebb. Gymnasiewebben öppnar för ansökan den 1 februari.

Du fyller i ansökan direkt på webben, sparar din ansökan och skriver ut en kvittens. Kvittensen ska du underteckna och lämna till skolans studie- och yrkesvägledare.

Hur får jag inloggningsuppgifter till Gymnasiewebben?

Du som går i 9:an på en grundskola eller i sista årskursen på Anpassad skola i Nyköpings, Oxelösunds eller Trosa kommun registreras automatiskt som sökande och får inloggningsuppgifter till Gymnasiewebben.

Inloggningsuppgifterna skickas hem till dig alternativt delas ut av din studie- och yrkesvägledare eller motsvarande i slutet av januari. Går du redan på gymnasiet men vill söka om kontaktar du skolans studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig.

Du som inte går på någon skola idag, eller är folkbokförd inom regionen men går i skolan i en annan kommun, ska kontakta Antagningskansliet för att få inloggningsuppgifter.

Håll god ordning på dina inloggningsuppgifter – du kommer att behöva använda dem vid flera tillfällen under våren och sommaren!

Hur vet jag vad jag kan välja?

På Gymnasiewebben kan du söka fram alla utbildningar på gymnasieskolorna i Nyköping. Är du intresserad av att gå en utbildning på annan ort kan du hitta mer information via respektive kommuns/friskolas webbplats.

Under vintern och våren har de flesta gymnasieskolor öppet hus eller informationskväll vid ett eller flera tillfällen. Du kan då passa på att besöka skolorna och få information från lärare och elever. För datum, se respektive skolas hemsida där du också hittar adress och kontaktuppgifter till skolan.

Du som idag går i 9:an på grundskolan kommer även att få mycket information om gymnasievalet via skolan. Tveka inte att kontakta din studie- och yrkesvägledare om du har frågor.

Hur gör jag om jag ska flytta till Nyköping, Trosa eller Oxelösund?

Om du planerar att flytta till någon av ovanstående kommuner och vill börja på en gymnasieskola ska du ta kontakt med ditt nuvarande antagningskansli. Du gör ansökan via ditt nuvarande kansli och de kommer att ge dig den information som du behöver inför flytten.

Om du redan har flyttat och är folkbokförd här kan du kontakta oss på Antagningskansliet.

Hur gör jag om jag ska flytta från Nyköping, Trosa eller Oxelösund?

Om du bor i Nyköpings, Oxelösunds eller Trosa kommun idag men planerar att flytta till en annan kommun gör du fortfarande din ansökan via Gymnasiewebben. Det är dock viktigt att du samtidigt meddelar oss på Antagningskansliet att du ska flytta.

När du gör din ansökan på Gymnasiewebben finns det möjlighet att kryssa i att du ska flytta och skriva vilken ort du ska flytta till på kvittenssidan. Om du redan vid din ansökan vet vilket datum du ska flytta och/eller din nya adress är det bra om du skriver detta under övriga upplysningar.

Det är viktigt att du meddelar oss så snart du är folkbokförd på din nya ort eftersom din folkbokföringsort påverkar dina möjligheter att bli mottagen till utbildning i andra kommuner.

Hur gör jag om jag tappat bort mina inloggningsuppgifter?

Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter kan du som går på grundskolan/gymnasieskolan vända dig till din studie- och yrkesvägledare för att få hjälp.

Du som har registrerat en e-postadress i din ansökan kan få en uppdatering skickad till denna adress via en länk på Gymnasiewebben.

Vad innebär det att vara behörig?

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i minst 8 ämnen totalt:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • plus godkänt betyg i 5 ytterligare valfria ämnen 

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att man har godkänt betyg i minst 12 ämnen totalt:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen

För Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) måste godkänt betyg i geografi, historia, samhällsvetenskap och religion ingå i de nio ämnena.

För Naturvetenskapliga (NA) och Teknikprogrammet (TE) måste godkänt betyg i biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.

För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka nio ämnen som helst.

Om du inte har den behörighet som krävs för ett nationellt program kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

Hur räknas mitt meritvärde ut?

Meritvärdet är summan av dina 16 bästa betyg. Maxpoäng är 320. Har du färre än 16 betyg är det summan av dem som gäller istället.

Du som har läst ett modernt språk som språkval kan även tillgodoräkna dig poängen för detta ämne utöver dina övriga 16 bästa betyg. Maximal betygspoäng blir då 340 poäng för dig som läst och fått betyg i ett modernt språk som språkval och som har betyg i minst 17 ämnen. Observera att dessa regler endast gäller språkval, inte för betyg inom elevens val eller betyg i modersmål.

Inom det estetiska området är det tillåtet för gymnasieskolorna att utöver meritvärdet även ta hänsyn till ett färdighetsprov. Du kommer i så fall att kallas till provtillfälle efter din ansökan.

Hur gör jag när jag ska kombinera mina studier med idrott inom NIU eller RIG?

Du som vill kombinera dina studier med en elitidrottssatsning inom Nationell idrottsutbildning eller Riksidrottsutbildning gör två separata ansökningar, dels en ansökan till aktuell skola för uttagning på dina idrottsliga meriter, dels den vanliga ansökan till gymnasiet precis som alla andra elever.

För att du ska få en plats inom NIU/RIG krävs att du först blir uttagen till den idrottsliga delen av utbildningen och därefter även blir antagen till en plats på ett gymnasieprogram på aktuell skola.

Om du blir uttagen till en plats inom RIG har du rätt att bli mottagen som förstahandssökande till ett nationellt program på aktuell skola. Detta innebär att du söker på samma villkor som de elever som bor på orten.

Att bli uttagen till NIU är inte i sig ett tillräckligt skäl för att bli förstahandsmottagen. Många kommuner skriver därför samverkansavtal för att ge idrottselever möjlighet att studera på annan ort. Läs mer under fliken Söka till gymnasiet.

Vad innebär fri kvot?

Om din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av sjukdom, skada eller funktionshinder eller på grund av att du eller en närstående har drabbats av allvarliga problem kan du ansöka om att dina val prövas i fri kvot. Du måste fortfarande uppfylla alla behörighetskrav till sökt utbildning. Huvudmannen för den utbildning du sökt bedömer om dina skäl motiverar att du får förtur till utbildningen.

Om du har utländska grundskolebetyg, som inte kan jämföras med svenska, och söker gymnasieplats kommer din ansökan också att prövas i fri kvot. Detta innebär att huvudmannen för den skola du söker till kommer att göra en bedömning av om dina kunskaper motsvarar det som krävs för att vara behörig till sökt utbildning.

Hur söker jag dispens i engelska?

Om du inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under stora delar av din grundskoletid kan du söka dispens i engelska. Att beviljas en dispens i engelska innebär att du får ett undantag från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen. Du fortsätter att läsa in grundskoleengelskan under din gymnasietid.

Det är huvudmannen för respektive skola som avgör om du beviljas dispens till sökt utbildning. För att kunna beviljas dispens krävs att du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på sökt program, även gymnasieengelska.

Hur gör jag om jag vill ändra mitt gymnasieval?

Gymnasiewebben öppnar omvalsperioden den 15 april och är öppen till och med den 1 maj och du som vill kan under denna tid ändra i din ansökan.  Om du ändrar något ska du skriva ut och underteckna en ny kvittens och lämna till din studie- och yrkesvägledare.

Vid midnatt den 1 maj stängs Gymnasiewebben och man kan inte längre registrera några val. Du som vill ändra något i din ansökan har fortfarande möjlighet att göra det men det är viktigt att du är medveten om att detta försämrar dina möjligheter att få önskad plats.

Om din ansökan kommer in efter den 1 maj räknas dina val som sent inkomna och hamnar sist i kön till sökta program, oavsett hur högt ditt meritvärde är.

Om du har särskilda skäl (till exempel allvarlig sjukdom eller att din familj sent beslutat att ni ska flytta) för att göra en sen ansökan kan din ansökan komma att behandlas som inkommen i tid. Du måste i så fall skriva ett brev där du beskriver skälen till att du inte kunnat ansöka i rätt tid, bifoga eventuella intyg och skicka det till oss på Antagningskansliet.

Efter att Gymnasiewebben är stängd görs alla eventuella ändringar på en pappersblankett. Du som vill göra ett sent omval ska kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan förklara konsekvenserna och ge dig en blankett. Under sommaren har studie- och yrkesvägledarna ett jourschema för att någon alltid ska finnas på plats att hjälpa till. Du når dem under denna tid på mejladressen syvnykoping@nykoping.se

Vad är ett samverkansavtal?

Till fristående skolor söker alla och blir antagna på samma villkor oavsett var man bor. För kommunala skolor finns det regler i skollagen som styr hur man blir mottagen. Du blir alltid mottagen i första hand till de program som erbjuds av din hemkommun. Om det program du vill gå erbjuds av din hemkommun, men du väljer att söka det på en skola i en annan kommun så blir du mottagen i andra hand, om du inte har särskilda skäl för att gå i den andra kommunen.

En kommun kan erbjuda utbildning antingen genom att själv anordna utbildningen på en kommunal skola, eller genom att skriva ett samverkansavtal med en annan kommun. Ett samverkansavtal innebär att elever från en viss kommun har rätt att söka och antas till aktuell utbildning i den andra kommunen, på samma villkor som skolkommunens egna elever.

Vad menas med preliminärantagning?

Det preliminära beskedet baseras på elevernas höstterminsbetyg i årskurs 9 och ger dig som sökande en uppfattning om hur ditt meritvärde ligger till jämfört med övriga sökande. Att du fått ett preliminärt besked till ett visst program innebär inte att du är garanterad en plats där vid den slutliga antagningen.

Efter den preliminära antagningen öppnar Gymnasiewebben för en omvalsperiod och förändringar kan ske i elevernas val. Slutantagningen görs på slutbetygen från grundskolan därför kan lägsta meritvärde höjas till den slutliga antagningen.

Vad menas med slutantagning?

I och med slutantagningen avgörs det vilken utbildningsplats du som sökande blir antagen till. Slutantagningen baseras på elevernas slutbetyg från årskurs 9 och är klar runt den 1 juli. När slutantagningen är klar öppnas Gymnasiewebben så att du som har sökt kan logga in och se ditt slutliga antagningsbesked. På ditt antagningsbesked finns information om vilket program och vilken skola du är antagen till samt var och när uppropet kommer att hållas. Du måste svara på ditt antagningsbesked senast den 30 juli.

När får jag mitt slutliga antagningsbesked?

Den slutliga antagningen ska göras senast den 1 juli och i samband med detta får alla elever sitt antagningsbesked. Elever i vår region får sitt antagningsbesked direkt på Gymnasiewebben.

Du som sökt till en ort utanför vår region får ditt antagningsbesked från detta antagningskansli omkring den 1 juli.

Har du sökt ett individuellt introduktionsprogram på en gymnasieskola eller ett program inom gymnasiesärskolan får du ditt besked direkt från den skola du sökt. Detta besked kan dröja ytterligare några veckor.

Kan jag bli antagen till flera utbildningar samtidigt?

Alla regioner sköter sin egen antagning vilket innebär att du kommer att få ett antagningsbesked från varje region du sökt. Detta innebär att du kan bli antagen till mer än en utbildning. Du ska alltid svara på alla antagningsbesked du får, men kan bara tacka ja till ett alternativ.

Antagningskanslierna utbyter uppgifter om elever som sökt på flera orter och om en elev tackat ja till ett alternativ på en ort stryks alla val med lägre rangordning.

Hur svarar jag på mitt antagningsbesked?

Du som sökt via Gymnasiewebben loggar in där för att se ditt antagningbesked och ska också svara på ditt besked direkt på webben.

Du måste svara på ditt antagningsbesked och tacka JA eller NEJ till erbjuden plats. Du som inte är antagen på ditt förstahandsval måste också ange om du vill stå kvar som reserv till högre val.

Att vara reserv innebär att du står i kö till ett program. Du kan bara vara reserv till ett val som du är behörig till och som du har rangordnat högre än det du kommit in på. Om du t.ex. är antagen till val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2.

Obs! Om du inte svarar alls ställs du automatiskt i reservkö till högre val.

Vad händer om jag inte kommer in på något val?

Vi rekommenderar att du alltid söker fler än ett val, gärna minst tre, för att öka dina chanser att få en plats.

Om du är behörig till ett nationellt program eller (sökbart) introduktionsprogram du sökt men inte kommit in på kan du välja att stå i reservkö och kan då ha chans att få en plats i reservantagningen i augusti.

Om du inte fått någon plats och inte står i reservkö kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare för hjälp med att göra ett sent omval.

Du som inte är behörig till nationellt program kan gå ett introduktionsprogram. Har du gjort ett intresseval till ett individuellt introduktionsprogram på en skola lämnas den uppgiften vidare till gymnasieskolan i samband med slutantagningen. Det är sedan gymnasieskolan som kontaktar dig med information om tid och plats för upprop.

Vad innebär reservantagning?

Efter slutantagningen ska alla sökande svara på sina antagningsbesked och tacka ja eller nej till erbjuden plats. Du som inte har kommit in på ditt förstahandsval ska även meddela om du önskar delta i reservantagningen, eller om du är nöjd med den plats du fått.

Om några elever tackat nej till sin plats under sommaren kan det uppstå lediga platser på ett program med kö och i augusti startar därför reservantagningen. Under reservantaningen fyller vi eventuella lediga platser och du som står i reservkö har därmed chans att komma in på högre val.

Om du under reservantagningen blir antagen på något av dina högre val kommer du att få ett nytt antagningsbesked på Gymnasiewebben. Observera att du som får en reservplats på högre val automatiskt stryks från den plats du eventuellt haft tidigare.

Från och med uppropsdagen kontaktar Antagningskansliet alla reserver i köordning per telefon om ledig plats finns. Observera att det är mycket viktigt att du som är reserv håller dina kontaktuppgifter uppdaterade då det är ditt eget ansvar att se till att du är nåbar. Står du först i kön till ledig plats kommer Antagningskansliet att försöka nå dig via de telefonnummer och den e-postadress du har angett, men om vi inte får kontakt med dig under tre dagar i följd går vi vidare till nästa reserv på listan. Registrera gärna ett extra mobilnummer, t.ex. till en vårdnadshavare, för säkerhets skull!

Reservantagningen avslutas den 6 september och efter detta datum får du själv kontakta respektive skola om du vill höra dig för om möjligheten att få en plats.

Kan jag överklaga mitt antagningsbesked?

Nej, beslut om antagning går inte att överklaga men om du anser att något är fel är du välkommen att höra av dig till oss på Antagningskansliet.

Vad innebär ett beslut om mottagande i andra hand?

För kommunala gymnasieskolor gäller att du alltid blir mottagen i första hand till de program som erbjuds av din hemkommun. Om det program du vill gå erbjuds av din hemkommun, men du väljer att söka det på en skola i en annan kommun så blir du mottagen i andra hand. Detta innebär att du kan bli antagen på utbildningen endast i mån av plats, om det finns lediga platser kvar när alla förstahandsmottagna elever fått plats.

Ett mottagande i andra hand påverkar din rätt till ekonomiskt stöd och du har till exempel inte rätt att beviljas inackorderingsbidrag.

Erbjuds inte det program du vill gå av din hemkommun har du rätt att söka det i en annan kommun och bli förstahandsmottagen. Att vara förstahandsmottagen innebär att du konkurrerar om plats på programmet på samma villkor som skolkommunens egna elever.

Jag är från Trosa och vill söka till utbildning i Stockholms län, hur hittar jag dem?

De program som Trosa kommun har skrivit samverkansavtal omkring finns inlagda i Gymnasiewebben och du söker som vanligt. De kommuner och skolor som ingår i samverkansområdet för Trosa kommun hittar du här.

För övriga utbildningar inom Stockholms län gör du så här.

Logga in på Gymnasiewebben med dina inloggningsuppgifter. När du kommer till valsidan ska du inte göra något urval överst på sidan. Klicka istället på valrad 1 och välj Val utanför kommunen. Upprepa detta i valrad 2 osv. så många rader som antal val som du vill göra till annan ort. Gå sedan vidare.

När du kommer till sista sidan i din ansökan, kvittenssidan, kommer du att få välja vad dina val utanför kommunen avser.

Välj alltid först vilken kommun skolan ligger i (detta gäller även om du söker en friskola). När du har valt en kommun kommer systemet att läsa in och visa de skolor som finns inom denna kommun i rutan för skolor.

När du har valt skola ska du välja rätt program i en rullista. Observera att rullistan visar alla program som finns i Sverige, så du måste själv ha kollat vilka program som erbjuds på skolan du söker till. Stockholms gymnasieantagning använder sig av egna sökkoder för att registrera alla sina utbildningar. Detta innebär att du inte kommer att kunna hitta den exakta koden i rullistan. Vill du t.ex. söka ESMUS00SÅB kan du välja ESMUS ur rullistan och sedan kopiera den exakta sökkod som Stockholms gymnasieantagning bestämt för utbildningen och klistra in den under Övriga upplysningar på din kvittens.

Jag vill ha kontakt med en studie- och yrkesvägledare under sommarlovet, hur gör jag?

Studie- och yrkesvägledarna finns tillgängliga även under sommaren och du når dem alltid via denna adress: syvnykoping@nykoping.se.

Du kan också ringa till Nyköpings kommuns växel så kopplar de dig rätt. Telefonnumret är 0155 - 24 80 00.

Jag har sökt priv-plats, varför fick jag inget antagningsbesked?

Programinriktat val (priv) är ett introduktionsprogram som riktar sig mot ett visst nationellt program och vänder sig till elever som inte har full behörighet till detta. Om det nationella programmet är fullt öppnas inga platser till introduktionsprogrammet. Så fort alla behöriga elever har fått plats på det nationella programmet kan privplatser öppnas. Du som har sökt detta introduktionsprogram placeras då i kö och har möjlighet att få en plats i reservantagningen.

Jag fick ett preliminärt besked om antagning på ett program, men kom inte in i slutantagningen, varför?

Det preliminära beskedet baseras på elevernas höstterminsbetyg i årskurs 9 och ger dig som sökande en uppfattning om hur ditt meritvärde ligger till jämfört med övriga sökande. Att du fått ett preliminärt besked till ett visst program innebär inte att du är garanterad en plats där vid den slutliga antagningen.

Efter den preliminära antagningen öppnar Gymnasiewebben för en omvalsperiod och förändringar kan ske i elevernas val.

Slutantagningen görs på slutbetygen från grundskolan och det är vanligt att fler elever blir behöriga till nationellt program under vårterminen. Konkurrensen om plats blir då högre och gränsen för lägst meritvärde kan därmed höjas till den slutliga antagningen.

 

Kontakta oss

Antagningskansliet

0155 - 24 81 80
antagningskansliet@nykoping.se

Besöksadress:
Ö. Rundgatan 11
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny