Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Det är viktigt att du tar reda på vart ditt närmaste skyddsrum finns.

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

På den här kartan kan du hitta ditt närmaste skyddsrum.

Fastighetsägaren ansvarar för skyddsrummen

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler och ansvarar för underhållet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att skyddsrummen vårdas på ett sätt som inte försämrar skyddsförmågan.

Läs mer om skyddsrum på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats.