Meny

Information och stöd vid en kris

Vid en kris är det viktigt att du håller dig informerad om vad som händer och vad du själv ska göra.

Vid en kris i Nyköpings kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Vid behov av att varna allmänheten kan räddningsledaren starta utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Samtidigt kan också alla personer som befinner sig i det aktuella området få varning via sms. 

Läs mer om VMA och andra utomhussignaler vid kris, krigsfara och krig.

POSOM - Psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer

I Nyköpings kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, polisen, sjukvården och kyrkan.

POSOM-gruppens insatser tas i bruk vid händelser där kommunens normala resurser inte räcker till.