Information och stöd vid en kris

Vid en kris är det viktigt att du håller dig informerad om vad som händer och vad du själv ska göra.

Vid en kris i Nyköpings kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Vid behov av att varna allmänheten kan räddningsledaren starta signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Lyssna på hur signalen låter och läs mer om VMA.

POSOM - Psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer

I Nyköpings kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, polisen, sjukvården och kyrkan.

POSOM-gruppens insatser tas i bruk vid händelser där kommunens normala resurser inte räcker till.