Vård och omsorg - coronaviruset

Här samlar vi information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset. 

Informationen senast uppdaterad den 7 mars 2023. 

Övergripande information hittar du på www.nykoping.se/corona

Bekräftade fall av covid-19

Sedan 20 april 2020 har vi varje vecka, på onsdagar, rapporterat antal bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom äldreboende, hemtjänst och LSS-boende i både kommunal och privat regi. Siffrorna finns presenterade på nykoping.se/corona

Den 23 februari 2022 avslutades rapporteringen. Detta på grund av att coronapandemin gått in i ett annat skede med hävda restriktioner nationellt och förändrad testning.

Så jobbar vi vid smitta och till vardags

Vid konstaterad eller misstänkt smitta följer vi Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Region Sörmlands rekommendationer.

I kontakten med våra brukare och kunder använder vi alltid det vi kallar basal hygien. Basal hygien innebär att vi:

 • har arbetskläder med korta ärmar och tvättas dagligen.
 • desinfekterar händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment förutom handtvätt med tvål.
 • använder skyddshandskar i arbetsmoment som innebär risk för att händerna förorenas av kroppsvätskor.
 • använder skyddskläder utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (t ex hudfragment).
 • hår, skägg och huvudduk fästs upp på ett sätt som gör att de inte riskerar att komma i kontakt med patient, ytor eller föremål.
 • händer och armar ska vara fria från armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller liknande.
 • naglar ska vara korta och fria från konstgjort material (till exempel nagellack och lösnaglar).

Rekommendationer om munskydd som source control har upphört

Från den 6 mars 2023 upphörde rekommendationen från Smittskydd och vårdhygien Sörmland om munskydd som "source control", för att förhindra asymtomatisk smitta vid patientkontakt i regional och kommunal vård. 

Vi använder fortfarande munskydd och annan adekvat skyddsutrustning vid vård av patienter med misstänkt eller säkerställd luftvägssmitta. Läs mer på Region sörmlands samverkanswebb.

Äldre- och demensboenden - så fungerar det

Så fungerar det på våra äldre- och demensboenden

Vid misstanke om smitta kontaktar boendents sjuksköterska läkare på geriatriska avdelningen inom Region Sörmland. Läkaren bedömer om covidtest ska tas. Sjuksköterskan genomför provtagning och när svar kommer meddelar sjuksköterskan det till den boende och dess anhöriga.

Boende med symtom ska vistas i sin lägenhet med stängd dörr i 14 dagar, från konstaterande av ett positivt provsvar eller insjuknande. Detta gäller även om personen inte har några symtom, då personen räknas som smittförande och inte ska vistas med andra. Detta gäller tills vidare och är en försiktighetsåtgärd rekommenderad av Smittskydd Sörmland, så länge smittspridningen av covid-19 är hög.

Boenden vårdas efter behov hemma på boendet eller på sjukhus. 

Boenden informeras av infektionsläkare/patientansvarig läkare och vårdas efter behov hemma på boendet eller på sjukhus. Anhöriga får också information.

Säkra besök

På grund av coronapandemin har vi besöksregler för säkra besök på boendena. 

Så här går besöken till:

 • Besök oss bara om du känner dig helt frisk.
 • Sprita händerna och ta på ett munskydd. Det finns vid entrén till boendet.
 • Besök din närstående i första hand inne på rummet eller utomhus.
 • Håll 2 meters avstånd, både till din närstående och till andra på boendet.
 • Kom inte i stora sällskap.
 • Vid gemensamma tillställningar får du en tilldelad plats. Tack för att du sitter där.
 • Hör av dig till ansvarig chef på boendet om du har frågor

Digital kontakt

När anhöriga inte kan träffa sina närstående hjälper vi till med digital kontakt. 

Vi jobbar bland annat med skype, datorer, plattor och telefoner för att kunna hålla en digital kontakt. Det ser lite olika ut beroende på person och situation. Hör gärna av dig till det boende där din närstående bor så hittar vi en möjlighet. 

Om hemtjänst

Förändringar i hemtjänstinsatser vid hög personalfrånvaro

Vid en situation då det är högre sjukfrånvaro än vanligt i personalstyrkan kan hemtjänsten inte alltid ha möjlighet att utföra alla insatser som vanligt.

I en sådan situation kommer hemtjänstpersonalen att prioritera insatser för omvårdnad och mediciner. Serviceinsatser som städ, ledsagning, promenad, social tid och tvätt kan komma att ställas in eller flyttas till en annan dag. Berörda hemtjänstkunder kontaktas om deras insatser förändras.  

Gällande trygghetslarmen prioriteras de brådskande larmen och det kan bli något längre svarstid på inkommande trygghetslarm.

Inte garanterad omsorg vid tillfällig vistelse

Om du är i behov av hemtjänst eller hemsjukvård och planerar för en tillfällig vistelse i Nyköping kan vi inte garantera att du har möjlighet att få det.   

Så jobbar vi i hemtjänsten

Vid arbetspassets början

Medarbetaren tittar igenom informationen gällande brukarna som ska besökas. Har något antecknats om att personen är smittad eller misstänkt smittad? När medarbetaren åker ut på sin runda ska hen alltid ha med sig ett personligt engångskit med skyddsutrustning (munskydd, visir, skyddsförkläde, skyddshandskar).

Vid besök hos brukare

Om medarbetaren ser minsta tecken på symptom (se lista nedan) ska medarbetaren snabbt gå ut ur personens hem, sätta på sig sin skyddsutrustning, gå tillbaka och göra det allra nödvändigaste: till exempel hjälpa till vid toalettbesök eller ge mediciner. Sedan går medarbetaren ut, kontaktar ansvarig sjuksköterska som beställer ett coronatest på brukaren. Specialteamet tar direkt över i fortsatt kontakt med brukaren så länge som personen är misstänkt smittad eller konstaterat smittad.

Lista på misstänkta symptom:

 • feber
 • snuva
 • luftvägsbesvär
 • hosta
 • värk i muskler och leder
 • diarré och/eller kräkningar
 • upplevelser av förändrad/avsaknad av doft och smak
 • onormal trötthet eller förvirring

Boendestöd - förändringar i insatser

Boendestöd kan komma att behöva förändra i sina insatser på grund av att personalstyrkan kan bli påverkad av högre sjukfrånvaro. 

Boendestödet kommer prioritera nödvändiga insatser som inköp, omvårdnad samt stödjande samtal.

Serviceinsatser som städ, tvätt, ledsagning, promenad och social tid kan komma att ställas in eller flyttas till en annan dag. Du kommer att få personlig information om det rör dina insatser.

Restaurangerna på äldreboendena

Restaurangen Tennishallen på Fruängskällan, restaurangerna på Myntans äldre- och demensboende och restaurangen på Mariebergsgården är nu öppna för externa besökare. Läs mer om menyerna och måltiderna. 

 

Stöd vid oro

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Då kan du ringa till Röda Korsets stödtelefon.

Längtar du efter någon att prata med? Kontakta äldrelinjen.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats kan du också läsa om hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa och om var du kan få stöd och hjälp.

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Då kan du kontakta Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje. 

Du kan också ringa till kommunens anhörigstöd om du som anhörig vill ha råd och stöd eller bara vill prata. Anhörigstöd finns till för dig som hjälper och stödjer en familjemedlem, granne, vän eller annan medmänniska som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan ringa på telefonnummer 0155-45 74 10 eller mejla till anhorigstod@nykoping.se

Öppna sidomeny