Vård och omsorg - coronaviruset

Här samlar vi information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset. 

Informationen senast uppdaterad den 17 september 2021. 

Övergripande information hittar du på www.nykoping.se/corona

Bekräftade fall av covid-19

Varje vecka, på onsdagar, rapporterar vi antal bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom äldreboende, hemtjänst och LSS-boende i både kommunal och privat regi. Siffrorna finns presenterade på nykoping.se/corona

Så jobbar vi vid smitta och till vardags

Vid konstaterad eller misstänkt smitta följer vi Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Region Sörmlands rekommendationer.

I kontakten med våra brukare och kunder använder vi alltid det vi kallar basal vårdhygien. Basal vårdhygien innebär att vi:

 • har arbetskläder med korta ärmar och tvättas dagligen.
 • desinfekterar händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment förutom handtvätt med tvål.
 • använder skyddshandskar i arbetsmoment som innebär risk för att händerna förorenas av kroppsvätskor.
 • använder skyddskläder utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (t ex hudfragment).
 • hår, skägg och huvudduk fästs upp på ett sätt som gör att de inte riskerar att komma i kontakt med patient, ytor eller föremål.
 • händer och armar ska vara fria från armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller liknande.
 • naglar ska vara korta och fria från konstgjort material (till exempel nagellack och lösnaglar).

Som ett komplement till basal hygien införs munskydd i vård- och omsorgsnära arbete från och med v. 46. 

Vid misstanke om smitta eller bekräftad covid-19 använder vi utöver basal vårdhygien även personlig skyddsutrustning, det är:

 • munskydd/andningsskydd enligt rekommendation,
 • visir,
 • långärmat skyddsförkläde.

 

Säkra besök på boenden

För att minska risken för smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök.

Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk eller har symtom på covid-19. 

Innan du kommer till boendet

 • Ring och boka ditt besök med personalen senast dagen innan, efter
  kl. 10.00 måndag-fredag. Om du vill göra besök på helgen ring senast fredag.

När du kommer till boendet

 • Ring på och invänta personal innan du går in.
 • Sprita dina händer innan du går in på avdelningen. Handsprit finns vid entréerna.
 • Du ska ha munskydd när du går genom de allmänna utrymmena till och från lägenheten. Engångsmunskydd finns i entrén.
 • Max 2 personer/boende för att kunna hålla avstånd. Vi kan bara ta emot ett begränsat antal besökare per dag.
 • Håll avstånd på minst 1,5 meter, även inne i din närståendes lägenhet.
 • Besök sker i den boendes lägenhet eller utomhus. Inte i de allmänna utrymmena.

Har du frågor kontakta personalen på boendet.
De säkra besöksrutinerna gäller tills vidare och kan komma att ändras.

Digital kontakt

När anhöriga inte kan träffa sina närstående hjälper vi till med digital kontakt. 

Vi jobbar bland annat med skype, datorer, plattor och telefoner för att kunna hålla en digital kontakt. Det ser lite olika ut beroende på person och situation. Hör gärna av dig till det boende där din närstående bor så hittar vi en möjlighet. 

Äldre- och demensboenden - så fungerar det

Så fungerar det på våra äldre- och demensboenden

Vid misstanke om smitta kontaktar boendents sjuksköterska läkare på geriatriska avdelningen inom Region Sörmland. Läkaren bedömer om covidtest ska tas. Sjuksköterskan genomför provtagning och när svar kommer meddelar sjuksköterskan det till den boende och dess anhöriga.

Boende med symtom ska vistas i sin lägenhet med stängd dörr i 14 dagar, från konstaterande av ett positivt provsvar eller insjuknande. Detta gäller även om personen inte har några symtom, då personen räknas som smittförande och inte ska vistas med andra. Detta gäller tills vidare och är en försiktighetsåtgärd rekommenderad av Smittskydd Sörmland, så länge smittspridningen av covid-19 är hög.

Vi tillämpar kohortvård, vilket betyder att boende med misstänkt eller bekräftad covid-19 skiljs från de övriga boende och vårdas separat med särskild avdelad personal. Personalen går inte mellan sjuka och friska. 

Boenden vårdas efter behov hemma på boendet eller på sjukhus. 

Boenden informeras av infektionsläkare/patientansvarig läkare och vårdas efter behov hemma på boendet eller på sjukhus. Anhöriga får också information.

När nya boenden flyttar in

Innan en ny hyresgäst flyttar in på något av våra äldre-/demensboende städas lägenheten noggrant och lämnas tom i 14 dagar. När sedan den nya hyresgästen flyttar in får denne enbart vistas i sin lägenhet de första 48 timmarna. Det gör vi för att kunna utesluta att den nya hyresgästen har en pågående covid-19-infektion. Personalen som sköter omvårdnaden använder full skyddsutrustning som en säkerhetsåtgärd.

Ingen med symtom får flytta in och anhöriga som hjälper till med flytten får inte heller ha symtom. Om en person med symtom väntar på ett boende stärker man upp hemtjänstinsatserna under en period och först när personen är frisk får den flytta in.

Säkra besök

För att minska risken för smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök.

Vi fortsätter med säkra besök som en försiktighetsåtgärd även om vaccination av både boende och personal redan har gjorts i stor utsträckning. Enligt Folkhälsomyndigheten är det inte klarlagt om vaccinet, förutom att skydda mot sjukdom, även leder till minskning av smittspridningen. Det finns för få studier om detta.  

Du är välkommen hit och besöka din närstående. Ni kan även ses utomhus här på boendet eller om ni vill åka iväg.  

Det är viktigt att du inte träffar din närstående om du är sjuk eller har några symtom på covid-19. 

Innan du kommer till boendet

 • Ring och boka ditt besök med personalen senast dagen innan, efter
  kl. 10.00 måndag-fredag. Om du vill göra besök på helgen ring senast fredag.

När du kommer till boendet

 • Ring på och invänta personal innan du går in.
 • Sprita dina händer innan du går in på avdelningen. Handsprit finns vid entréerna.
 • Du ska ha munskydd när du går genom de allmänna utrymmena till och från lägenheten. Engångsmunskydd finns i entrén.
 • Max 2 personer/boende för att kunna hålla avstånd. Vi kan bara ta emot ett begränsat antal besökare per dag.
 • Håll avstånd på minst 1,5 meter, även inne i din närståendes lägenhet.
 • Besök sker i den boendes lägenhet eller utomhus. Inte i de allmänna utrymmena.

Har du frågor kontakta personalen på boendet.
De säkra besöksrutinerna gäller tills vidare och kan komma att ändras.

Digital kontakt

När anhöriga inte kan träffa sina närstående hjälper vi till med digital kontakt. 

Vi jobbar bland annat med skype, datorer, plattor och telefoner för att kunna hålla en digital kontakt. Det ser lite olika ut beroende på person och situation. Hör gärna av dig till det boende där din närstående bor så hittar vi en möjlighet. 

Wifi för alla på äldre- och demensboenden

För att underlätta den digitala kontakten, med anledning av coronapandemin, för de som bor på äldre- och demensboenden i Nyköpings kommun öppnar vi nu upp för möjligheten att ansluta sig till kommunens nät.

Det innebär att alla på ett boende som har en platta, telefon eller dator kan söka upp och välja att ansluta sig till nätet som heter "KommunBoende”. Det behövs inget lösenord.

Det gäller för hyresgäster både på privata och kommunala boenden, fram till och med 30 september 2021. Den som har anslutit sig till en internetleverantör bör därför behålla det abonnemanget, men kan såklart också använda sig av kommunens nät.

Om hemtjänst

Förändringar i hemtjänstinsatser vid hög personalfrånvaro

Vid en situation då det är högre sjukfrånvaro än vanligt i personalstyrkan kan hemtjänsten inte alltid ha möjlighet att utföra alla insatser som vanligt.

I en sådan situation kommer hemtjänstpersonalen att prioritera insatser för omvårdnad och mediciner. Serviceinsatser som städ, ledsagning, promenad, social tid och tvätt kan komma att ställas in eller flyttas till en annan dag. Berörda hemtjänstkunder kontaktas om deras insatser förändras.  

Gällande trygghetslarmen prioriteras de brådskande larmen och det kan bli något längre svarstid på inkommande trygghetslarm.

Inte garanterad omsorg vid tillfällig vistelse

Om du är i behov av hemtjänst eller hemsjukvård och planerar för en tillfällig vistelse i Nyköping kan vi inte garantera att du har möjlighet att få det, på grund av smittorisk och minskad personalstyrka inom vård och omsorg i Nyköpings kommun.   

Så jobbar vi i hemtjänsten

Vid arbetspassets början

Medarbetaren tittar igenom informationen gällande brukarna som ska besökas. Har något antecknats om att personen är smittad eller misstänkt smittad? När medarbetaren åker ut på sin runda ska hen alltid ha med sig ett personligt engångskit med skyddsutrustning (munskydd, visir, skyddsförkläde, skyddshandskar).

Vid besök hos brukare

Om medarbetaren ser minsta tecken på symptom (se lista nedan) ska medarbetaren snabbt gå ut ur personens hem, sätta på sig sin skyddsutrustning, gå tillbaka och göra det allra nödvändigaste: till exempel hjälpa till vid toalettbesök eller ge mediciner. Sedan går medarbetaren ut, kontaktar ansvarig sjuksköterska som beställer ett coronatest på brukaren. Specialteamet tar direkt över i fortsatt kontakt med brukaren så länge som personen är misstänkt smittad eller konstaterat smittad.

Lista på misstänkta symptom:

 • feber
 • snuva
 • luftvägsbesvär
 • hosta
 • värk i muskler och leder
 • diarré och/eller kräkningar
 • upplevelser av förändrad/avsaknad av doft och smak
 • onormal trötthet eller förvirring

Specialteam i hemtjänsten

I hemtjänsten har vi tillsatt ett specialteam som enbart arbetar med kunder som har eller misstänks ha covid-19. Det gör vi för att förhindra smittspridning.

Boendestöd - förändringar i insatser

Boendestöd kan komma att behöva förändra i sina insatser på grund av att personalstyrka kan bli påverkad av högre sjukfrånvaro. 

Boendestödet kommer prioritera nödvändiga insatser som inköp, omvårdnad samt stödjande samtal.

Serviceinsatser som städ, tvätt, ledsagning, promenad och social tid kan komma att ställas in eller flyttas till en annan dag. Du kommer att få personlig information om det rör dina insatser.

Restaurangerna på äldreboenden är stängda

Restaurangerna på boendena Myntan, Mariebergsgården och Fruängskällan (restaurang Tennishallen) är stängda.

Köp en matlåda

På Mariebergsgården och Fruängskällan (restaurang Tennishallen) kan du köpa matlåda till ordinarie pris mellan klockan 11.30-12.30. Använd ingången från trädgården på Mariebergsgården.

Läs mer på måltidsservices webbsida.

Dagverksamhet och växelvård

Dagverksamheten på Mariebergsgården har öppnat igen, i september 2021.

Även växelvården har öppnat igen, i september 2021. Den finns nu både på Mariebergsgården och på Rönnlidens äldre- och demensboende. 

Dagverksamhet demens på Kattugglan och Villan har under maj 2021 kunnat öppna helt igen. Har du frågor om verksamheten eller vill prata med personalen, ring 073-149 39 28.   

Fixar-Malte är igång

Fixar-Malte som utför tjänster hos personer över 75 år startade igen den 9 augusti 2021. Läs mer på sidan om Fixar-Malte

Stöd vid oro

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Då kan du ringa till Röda Korsets stödtelefon.

Längtar du efter någon att prata med? Kontakta äldrelinjen.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats kan du också läsa om hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa och om var du kan få stöd och hjälp.

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Då kan du kontakta Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje. 

Du kan också ringa till kommunens anhörigstöd om du som anhörig vill ha råd och stöd eller bara vill prata. Anhörigstöd finns till för dig som hjälper och stödjer en familjemedlem, granne, vän eller annan medmänniska som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan ringa på telefonnummer 0155-45 74 10 eller mejla till anhorigstod@nykoping.se

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: