Meny

Vård och omsorg - coronaviruset

Här samlar vi information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset.

Informationen senast uppdaterad den 30 september kl. 11.55. 

70+ eller riskgrupp

Du som är 70+ eller riskgrupp hittar mer information på www.nykoping.se/corona

Bekräftade fall av covid-19

Varje vecka, på onsdagar, rapporterar vi antal bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom äldreboende, hemtjänst och LSS-boende i både kommunal och privat regi. Siffrorna finns presenterade på nykoping.se/corona

Så jobbar vi vid smitta och till vardags

Vid konstaterad eller misstänkt smitta följer vi Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Regionens rekommendationer.

I kontakten med våra brukare och kunder använder vi alltid det vi kallar basal vårdhygien. Basal vårdhygien innebär att vi:

 • har arbetskläder med korta ärmar och tvättas dagligen.
 • desinfekterar händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment förutom handtvätt med tvål.
 • använder skyddshandskar i arbetsmoment som innebär risk för att händerna förorenas av kroppsvätskor.
 • använder skyddskläder utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (t ex hudfragment).
 • hår, skägg och huvudduk fästs upp på ett sätt som gör att de inte riskerar att komma i kontakt med patient, ytor eller föremål.
 • händer och armar ska vara fria från armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller liknande.
 • naglar ska vara korta och fria från konstgjort material (till exempel nagellack och lösnaglar).

Vid misstanke om smitta eller bekräftad covid-19 använder vi utöver basal vårdhygien även personlig skyddsutrustning, det är:

 • munskydd/andningsskydd enligt rekommendation,
 • visir,
 • långärmat skyddsförkläde.

 

Besöksförbud ersätts med säkra besök

Besöksförbud ersätts med säkra besök

Regeringen har beslutat att ta bort besöksförbudet på äldre- och demensboenden från 1 oktober. För att minska risken för smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök.

Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk eller har symtom på covid-19. Tänk på att du bör även fortsättningsvis begränsa dina fysiska kontakter om du tillhör riskgrupp och 70+.

Innan du kommer till boendet

 • Ring och boka ditt besök med personalen senast dagen innan, efter
  kl. 10.00 måndag-fredag. Om du vill göra besök på helgen ring senast fredag.

När du kommer till boendet

 • Ring på och invänta personal innan du går in.
 • Sprita dina händer innan du går in på avdelningen. Handsprit finns vid entréerna.
 • Du ska ha munskydd när du går genom de allmänna utrymmena till och från lägenheten. Engångsmunskydd finns i entrén.
 • Max 2 personer/boende för att kunna hålla avstånd. Vi kan bara ta emot ett begränsat antal besökare per dag.
 • Håll avstånd på minst 1,5 meter, även inne i din närståendes lägenhet.
 • Besök sker i den boendes lägenhet eller utomhus. Inte i de allmänna utrymmena.

Har du frågor kontakta personalen på boendet.
De säkra besöksrutinerna gäller tills vidare och kan komma att ändras.

Digital kontakt

När anhöriga inte kan träffa sina närstående hjälper vi till med digital kontakt. 

Vi jobbar bland annat med skype, datorer, plattor och telefoner för att kunna hålla en digital kontakt. Det ser lite olika ut beroende på person och situation. Hör gärna av dig till det boende där din närstående bor så hittar vi en möjlighet. 

Äldre- och demensboenden - så fungerar det

Så fungerar det på våra äldre- och demensboenden

Boende med symtom vistas i sin lägenhet med stängd dörr tills de varit symtomfria i två dygn. 

Vid misstanke om smitta kontaktar boendents sjuksköterska läkare på geriatriska avdelningen inom Region Sörmland. Läkaren bedömer om prov ska tas. Sjuksköterskan genomför provtagning och när svar kommer meddelar sjuksköterskan det till den boende och dess anhöriga.

Vi tillämpar kohortvård, vilket betyder att boende med misstänkt eller bekräftad covid-19 skiljs från de övriga boende och vårdas separat med särskild avdelad personal. Personalen går inte mellan sjuka och friska. 

Boenden vårdas efter behov hemma på boendet eller på sjukhus. 

När nya boenden flyttar in

Innan en ny hyresgäst flyttar in på något av våra äldre-/demensboende städas lägenheten noggrant och lämnas tom i 14 dagar. När sedan den nya hyresgästen flyttar in får denne enbart vistas i sin lägenhet de första 48 timmarna. Det gör vi för att kunna utesluta att den nya hyresgästen har en pågående covid-19-infektion. Personalen som sköter omvårdnaden använder full skyddsutrustning som en säkerhetsåtgärd.

Ingen med symtom får flytta in och anhöriga som hjälper till med flytten får inte heller ha symtom. Om en person med symtom väntar på ett boende stärker man upp hemtjänstinsatserna under en period och först när personen är frisk får den flytta in.

Intervju med verksamhetschefen

Se också filmen där verksamhetschefen för äldre- och demensboenden berättar om hur vi jobbar på boendena. 

Besöksförbud ersätts med säkra besök

Regeringen har beslutat att ta bort besöksförbudet på äldre- och demensboenden från 1 oktober. För att minska risken för smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök.

Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk eller har symtom på covid-19. Tänk på att du bör även fortsättningsvis begränsa dina fysiska kontakter om du tillhör riskgrupp och 70+.

Innan du kommer till boendet

 • Ring och boka ditt besök med personalen senast dagen innan, efter
  kl. 10.00 måndag-fredag. Om du vill göra besök på helgen ring senast fredag.

När du kommer till boendet

 • Ring på och invänta personal innan du går in.
 • Sprita dina händer innan du går in på avdelningen. Handsprit finns vid entréerna.
 • Du ska ha munskydd när du går genom de allmänna utrymmena till och från lägenheten. Engångsmunskydd finns i entrén.
 • Max 2 personer/boende för att kunna hålla avstånd. Vi kan bara ta emot ett begränsat antal besökare per dag.
 • Håll avstånd på minst 1,5 meter, även inne i din närståendes lägenhet.
 • Besök sker i den boendes lägenhet eller utomhus. Inte i de allmänna utrymmena.

Har du frågor kontakta personalen på boendet.
De säkra besöksrutinerna gäller tills vidare och kan komma att ändras.

Digital kontakt

När anhöriga inte kan träffa sina närstående hjälper vi till med digital kontakt. 

Vi jobbar bland annat med skype, datorer, plattor och telefoner för att kunna hålla en digital kontakt. Det ser lite olika ut beroende på person och situation. Hör gärna av dig till det boende där din närstående bor så hittar vi en möjlighet. 

Wifi för alla på äldre- och demensboenden

För att underlätta den digitala kontakten, med anledning av coronapandemin, för de som bor på äldre- och demensboenden i Nyköpings kommun öppnar vi nu upp för möjligheten att ansluta sig till kommunens nät.

Det innebär att alla på ett boende som har en platta, telefon eller dator kan söka upp och välja att ansluta sig till nätet som heter "KommunBoende”. Det behövs inget lösenord.

Det gäller för hyresgäster både på privata och kommunala boenden, fram till sista oktober. Den som har anslutit sig till en internetleverantör bör därför behålla det abonnemanget, men kan såklart också använda sig av kommunens nät.

 

Om hemtjänst

Förändringar i hemtjänstinsatser vid hög personalfrånvaro

Vid en situation då det är högre sjukfrånvaro än vanligt i personalstyrkan kan hemtjänsten inte alltid ha möjlighet att utföra alla insatser som vanligt.

I en sådan situation kommer hemtjänstpersonalen att prioritera insatser för omvårdnad och mediciner. Serviceinsatser som städ, ledsagning, promenad, social tid och tvätt kan komma att ställas in eller flyttas till en annan dag. Berörda hemtjänstkunder kontaktas om deras insatser förändras.  

Gällande trygghetslarmen prioriteras de brådskande larmen och det kan bli något längre svarstid på inkommande trygghetslarm.

Inte garanterad omsorg vid tillfällig vistelse

Om du är i behov av hemtjänst eller hemsjukvård och planerar för en tillfällig vistelse i Nyköping kan vi inte garantera att du har möjlighet att få det, på grund av smittorisk och minskad personalstyrka inom vård och omsorg i Nyköpings kommun.   

Så jobbar vi i hemtjänsten

Vid arbetspassets början

Medarbetaren tittar igenom informationen gällande brukarna som ska besökas. Har något antecknats om att personen är smittad eller misstänkt smittad? När medarbetaren åker ut på sin runda ska hen alltid ha med sig ett personligt engångskit med skyddsutrustning (munskydd, visir, skyddsförkläde, skyddshandskar).

Vid besök hos brukare

Om medarbetaren ser minsta tecken på symptom (se lista nedan) ska medarbetaren snabbt gå ut ur personens hem, sätta på sig sin skyddsutrustning, gå tillbaka och göra det allra nödvändigaste: till exempel hjälpa till vid toalettbesök eller ge mediciner. Sedan går medarbetaren ut, kontaktar ansvarig sjuksköterska som beställer ett coronatest på brukaren. Specialteamet tar direkt över i fortsatt kontakt med brukaren så länge som personen är misstänkt smittad eller konstaterat smittad.

Lista på misstänkta symptom:

 • feber
 • snuva
 • luftvägsbesvär
 • hosta
 • värk i muskler och leder
 • diarré och/eller kräkningar
 • upplevelser av förändrad/avsaknad av doft och smak
 • onormal trötthet eller förvirring

Specialteam i hemtjänsten

I hemtjänsten har vi tillsatt ett specialteam som enbart arbetar med kunder som har eller misstänks ha covid-19. Det gör vi för att förhindra smittspridning.

Boendestöd - förändringar i insatser

Boendestöd kan komma att behöva förändra i sina insatser på grund av att personalstyrka kan bli påverkad av högre sjukfrånvaro. 

Boendestödet kommer prioritera nödvändiga insatser som inköp, omvårdnad samt stödjande samtal.

Serviceinsatser som städ, tvätt, ledsagning, promenad och social tid kan komma att ställas in eller flyttas till en annan dag. Du kommer att få personlig information om det rör dina insatser.

FiA-verksamheten öppnade igen vecka 32

All FiA-verksamhet, daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, avstannades från den 23 mars på grund av coronaviruset. Men FiA-verksamheten öppnade upp igen från den 3 augusti.  Berörda har fått information. 

När den dagliga verksamheten har varit stängd har deltagare i FiA-verksamheter fått sin habiliteringsersättning som vanligt. Nivån på ersättningen baseras på tidigare närvaro på arbetet.

Företagare som vill sälja skyddsutrustning

I dagsläget har vi inte behov av kontakt med fler leverantörer, än de vi har, för skyddsutrustning. Om läget förändras kommer du hitta information på den här webbplatsen om kontaktvägar.

Stängningar och ändrade öppettider

Flera av de kommunala verksamheterna har ändrade öppettider eller stängt med anledning av coronaviruset. Läs mer på sidan för ändrade öppettider och stängda verksamheter.

Stöd vid oro

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Då kan du ringa till Röda Korsets stödtelefon.

Längtar du efter någon att prata med? Kontakta äldrelinjen.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats kan du också läsa om hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa och om var du kan få stöd och hjälp.

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Då kan du kontakta Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje. 

Du kan också ringa till kommunens anhörigstöd om du som anhörig vill ha råd och stöd eller bara vill prata. Anhörigstöd finns till för dig som hjälper och stödjer en familjemedlem, granne, vän eller annan medmänniska som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan ringa på telefonnummer 0155-45 74 10 eller mejla till anhorigstod@nykoping.se

Pressträffar och nyheter från Nyköpings kommun

Läs gärna våra nyheter och se våra pressträffar om vård och omsorg kopplat till corona.

Nyheter

Läs alla nyheter på nykoping.se/nyheter

Genomförda pressträffar

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: