Meny

Vård och omsorg - coronaviruset

Här samlar vi information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset.

Informationen senast uppdaterad den 29 maj kl 9:20. 

70+ eller riskgrupp

Du som är 70+ eller riskgrupp hittar mer information i en av flikarna på www.nykoping.se/corona

Läget i vård och omsorg i Nyköping

Torsdagen den 14 maj höll kommunen en pressträff om läget inom vård och omsorg, med fokus på äldre- och demensboenden. Hur arbetet fungerar, om smitta och rutiner kring inflytt på boenden. Även utbildningsläget togs upp. På plats var kommundirektör, tf divisionschef för Social omsorg och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden.

Läs mer och se pressträffen här.

Bekräftade fall av covid-19

Varje vecka, på onsdagar, rapporterar vi antal bekräftade fall av covid-19 inom äldreboende och hemtjänst. Siffrorna finns presenterade på nykoping.se/corona

Tillgång till skyddsmaterial

Tillgången på skyddsmaterial är för tillfället god. Har du som företagare produkter att sälja? Fyll i vårt formulär.

Så jobbar vi vid smitta och till vardags

Vid konstaterad eller misstänkt smitta följer vi Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Regionens rekommendationer.

I kontakten med våra brukare och kunder använder vi alltid det vi kallar basal vårdhygien. Basal vårdhygien innebär att vi:

 • har arbetskläder med korta ärmar och tvättas dagligen.
 • desinfekterar händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment förutom handtvätt med tvål.
 • använder skyddshandskar i arbetsmoment som innebär risk för att händerna förorenas av kroppsvätskor.
 • använder skyddskläder utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (t ex hudfragment).
 • hår, skägg och huvudduk fästs upp på ett sätt som gör att de inte riskerar att komma i kontakt med patient, ytor eller föremål.
 • händer och armar ska vara fria från armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller liknande.
 • naglar ska vara korta och fria från konstgjort material (till exempel nagellack och lösnaglar).

Vid misstanke om smitta eller bekräftad covid-19 använder vi utöver basal vårdhygien även personlig skyddsutrustning, det är:

 • munskydd/andningsskydd enligt rekommendation,
 • visir,
 • långärmat skyddsförkläde.

 

Besöksförbud på äldreboenden

Sedan 1 april är det besöksförbud på våra äldre- och demensboenden för att förhindra smittspridning och skydda våra äldre. Vi tar inte emot några besökare.  

Självklart är det viktigt för anhöriga hålla kontakten på andra sätt. Vi jobbar bland annat med skype, datorer, plattor och telefoner för att kunna hålla en digital kontakt. Det ser lite olika ut beroende på person och situation. Hör gärna av dig till det boende där din närstående bor så hittar vi en möjlighet. 

Om ni ändå träffas utomhus tänk på att hålla avstånd (2 meter) och inte kramas. Vi ber anhöriga att respektera och hjälpa till med detta så att vi inte riskerar att få in smitta på våra boenden.

Besöksförbud på äldreboende gäller över hela landet. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars. 

Äldre- och demensboenden - så fungerar det

Så fungerar det på våra äldre- och demensboenden

Boende med symtom vistas i sin lägenhet med stängd dörr tills de varit symtomfria i två dygn. 

Vid misstanke om smitta kontaktar boendents sjuksköterska läkare på geriatriska avdelningen inom Region Sörmland. Läkaren bedömer om prov ska tas. Sjuksköterskan genomför provtagning och när svar kommer meddelar sjuksköterskan det till den boende och dess anhöriga.

Vi tillämpar kohortvård, vilket betyder att boende med misstänkt eller bekräftad covid-19 skiljs från de övriga boende och vårdas separat med särskild avdelad personal. Personalen går inte mellan sjuka och friska. 

Boenden vårdas efter behov hemma på boendet eller på sjukhus. 

När nya boenden flyttar in

Innan en ny hyresgäst flyttar in på något av våra äldre-/demensboende städas lägenheten noggrant och lämnas tom i 14 dagar. När sedan den nya hyresgästen flyttar in får denne enbart vistas i sin lägenhet de första 48 timmarna. Det gör vi för att kunna utesluta att den nya hyresgästen har en pågående covid-19-infektion. Personalen som sköter omvårdnaden använder full skyddsutrustning som en säkerhetsåtgärd.

Ingen med symtom får flytta in och anhöriga som hjälper till med flytten får inte heller ha symtom. Om en person med symtom väntar på ett boende stärker man upp hemtjänstinsatserna under en period och först när personen är frisk får den flytta in.

Intervju med verksamhetschefen

Se också filmen där verksamhetschefen för äldre- och demensboenden berättar om hur vi jobbar på boendena. 

Besöksförbud på äldreboenden

Sedan 1 april är det besöksförbud på våra äldre- och demensboenden för att förhindra smittspridning och skydda våra äldre. Vi tar inte emot några besökare.  

Självklart är det viktigt för anhöriga hålla kontakten på andra sätt. Vi jobbar bland annat med skype, datorer, plattor och telefoner för att kunna hålla en digital kontakt. Det ser lite olika ut beroende på person och situation. Hör gärna av dig till det boende där din närstående bor så hittar vi en möjlighet. 

Om ni ändå träffas utomhus tänk på att hålla avstånd (2 meter) och inte kramas. Vi ber anhöriga att respektera och hjälpa till med detta så att vi inte riskerar att få in smitta på våra boenden.

Besöksförbud på äldreboende gäller över hela landet. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars. 

 

Om hemtjänst

Förändringar i hemtjänstinsatser vid hög personalfrånvaro

Vid en situation då det är högre sjukfrånvaro än vanligt i personalstyrkan kan hemtjänsten inte alltid ha möjlighet att utföra alla insatser som vanligt.

I en sådan situation kommer hemtjänstpersonalen att prioritera insatser för omvårdnad och mediciner. Serviceinsatser som städ, ledsagning, promenad, social tid och tvätt kan komma att ställas in eller flyttas till en annan dag. Berörda hemtjänstkunder kontaktas om deras insatser förändras.  

Gällande trygghetslarmen prioriteras de brådskande larmen och det kan bli något längre svarstid på inkommande trygghetslarm.

Inte garanterad omsorg vid tillfällig vistelse

Om du är i behov av hemtjänst eller hemsjukvård och planerar för en tillfällig vistelse i Nyköping kan vi inte garantera att du har möjlighet att få det, på grund av smittorisk och minskad personalstyrka inom vård och omsorg i Nyköpings kommun.   

Så jobbar vi i hemtjänsten

Vid arbetspassets början

Medarbetaren tittar igenom informationen gällande brukarna som ska besökas. Har något antecknats om att personen är smittad eller misstänkt smittad? När medarbetaren åker ut på sin runda ska hen alltid ha med sig ett personligt engångskit med skyddsutrustning (munskydd, visir, skyddsförkläde, skyddshandskar).

Vid besök hos brukare

Om medarbetaren ser minsta tecken på symptom (se lista nedan) ska medarbetaren snabbt gå ut ur personens hem, sätta på sig sin skyddsutrustning, gå tillbaka och göra det allra nödvändigaste: till exempel hjälpa till vid toalettbesök eller ge mediciner. Sedan går medarbetaren ut, kontaktar ansvarig sjuksköterska som beställer ett coronatest på brukaren. Specialteamet tar direkt över i fortsatt kontakt med brukaren så länge som personen är misstänkt smittad eller konstaterat smittad.

Lista på misstänkta symptom:

 • feber
 • snuva
 • luftvägsbesvär
 • hosta
 • värk i muskler och leder
 • diarré och/eller kräkningar
 • upplevelser av förändrad/avsaknad av doft och smak
 • onormal trötthet eller förvirring

Specialteam i hemtjänsten

I hemtjänsten har vi tillsatt ett specialteam som enbart arbetar med kunder som har eller misstänks ha covid-19. Det gör vi för att förhindra smittspridning.

Provtagning av medarbetare med patientnära arbete

Region Sörmland erbjuder provtagning av medarbetare i kommunen som har patientnära arbete inom äldre- och demensboende, LSS-boende, hemtjänst och hemsjukvård och är hemma med luftvägssymtom.

Medarbetaren kallas till provtagning av Region Sörmland och får provsvar inom ett dygn.

Provtagningen är till för att utesluta covid-19-infektion så att en medarbetare ska kunna återgå till arbetet på ett säkert sätt.

Den 6 maj presenterade regionen den första sammanställningen över antal provtagna och hur många av dessa som bekräftas positiva med covid-19.

 

Vill du jobba hos oss?

Nu söker vi i Nyköpings kommun dig som kan hjälpa oss att stärka upp där det behövs som mest.

Coronaviruset gör att fler är hemma från arbetet mer än vanligt och inom verksamheter som vård och omsorg har vi just nu i stort behov av vikarier.

Är du redo att börja nu? Eller kanske till sommaren? Både du som har utbildning och erfarenhet eller du som vill lära dig, kan söka.

Läs mer om att jobba inom Social omsorg och ansök. 

Boendestöd - förändringar i insatser

Boendestöd kan komma att behöva förändra i sina insatser på grund av att personalstyrka kan bli påverkad av högre sjukfrånvaro. 

Boendestödet kommer prioritera nödvändiga insatser som inköp, omvårdnad samt stödjande samtal.

Serviceinsatser som städ, tvätt, ledsagning, promenad och social tid kan komma att ställas in eller flyttas till en annan dag. Du kommer att få personlig information om det rör dina insatser.

Ingen FiA-verksamhet

All daglig verksamhet inom FiA (fungera i arbetslivet), för personer med funktionsnedsättning är avstannad.

Deltagare på FiA-verksamheter kommer att få sin habiliteringsersättning som vanligt även under tiden som daglig verksamhet är stängd. Nivån på ersättningen kommer att baseras på tidigare närvaro på arbetet.

Företagare! Har du skyddsutrustning att sälja?

Fyll i vårt formulär så kontaktar vid dig om det blir aktuellt med inköp av just dina produkter.

Stängningar och ändrade öppettider

Flera av de kommunala verksamheterna har ändrade öppettider eller stängt med anledning av coronaviruset. Läs mer på sidan för ändrade öppettider och stängda verksamheter.

Stöd vid oro

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Då kan du ringa till Röda Korsets stödtelefon.

Längtar du efter någon att prata med? Kontakta äldrelinjen.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats kan du också läsa om hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa och om var du kan få stöd och hjälp.

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Då kan du kontakta Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje. 

Du kan också ringa till kommunens anhörigstöd om du som anhörig vill ha råd och stöd eller bara vill prata. Anhörigstöd finns till för dig som hjälper och stödjer en familjemedlem, granne, vän eller annan medmänniska som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan ringa på telefonnummer 0155-45 74 10 eller mejla till anhorigstod@nykoping.se

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: