Serveringar och smittskyddsåtgärder

Ändrade föreskrifter och tillfälliga lagar råder under corona-pandemin. Här hittar du som är restaurangbesökare information om vad som gäller för serveringar. Du som besökare kan anmäla om trängsel på en servering. 

 

Om du driver restaurang eller servering - läs mer på den här webbsidan.

Den 1 juli 2020 infördes en ny tillfällig lag om Tillfälliga smittskyddsåtgärder

Från och med 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Råden anger tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19. 

Max åtta vid samma bord inomhus 

Från och med den 1 juli får max åtta personer sitta vid samma bord inomhus. För uteserveringar finns inga begränsningar för storlek på sällskap. Det ska fortfarande vara en meters avstånd mellan olika sällskap.

En meters avstånd

Sedan tidigare gäller att verksamheterna ska se till att gäster håller minst en meters avstånd till varandra, att handsprit finns tillgänglig eller möjlighet att tvätta händerna och att gästerna får information om hur smittspridningen kan begränsas.

Reglerna om en meters avstånd gäller serveringsställen som serverar mat och dryck till sittande gäster, till exempel restauranger, barer och caféer. Det gäller däremot inte kiosker, foodtrucks, matstånd och personalmatsalar.

Om du har frågor kan du ringa till kommunens växel som kopplar dig till Livsmedelsenheten eller Miljöenheten som gör tillsyn på området, tel 0155-24 80 00.

Avstånd på serveringar

Vad som är ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalens utformning, antal besökare och övriga omständigheter på serveringsstället.

Besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Inom sällskapet ligger ansvaret att hålla avstånd på var och en.

Att det är mycket folk på en servering behöver inte betyda att det förekommer trängsel om gästerna kan ha säkert avstånd till varandra och om verksamheten har organiserat på ett sätt som gör det möjligt för gästerna att hålla avstånd.

Anmäl om trängsel

Om du ser att det är stor trängsel vid en servering och att regler om avstånd inte tillämpas kan du anmäla det till kommunen. 

Anmäla om trängsel i e-tjänst

Du kan också ringa till kommunens växel som kopplar dig till livsmedelsenheten eller miljöenheten som gör tillsyn på området, 0155-24 80 00. 

Begränsningar av öppettider tas bort

Från den 1 juli 2021 tas begränsningar av serveringars öppettider bort.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Publikgränser 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, liksom samtliga länsstyrelser, har beslutat att följa regeringens beslut om begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Huvudregel för arrangemang inomhus utan anvisad sittplats är 50 deltagare. Om deltagare anvisas sittplats kan upp till 300 personer tillåtas på arrangemang inomhus. Mer information om publikgränser och arrangemang finns hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Restaurangens vanliga verksamhet påverkas inte av det.

Kommunens och polisens ansvar för trängsel på restauranger

Kommunen ansvarar för att se till att:

  • verksamheterna har gjort lämpliga åtgärder för att undvika trängsel på ytor som besökare har tillträde till.
  • servering av mat och dryck endast sker till besökare som sitter ned vid ett bord och att besökare erbjuds möjlighet till handtvätt eller handsprit.
  • verksamheten har informerat besökare om hur de ska minska riskerna för smittspridning.

Polisen ansvarar för att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar följer reglerna om publikgränser. Restauranger och serveringar omfattas vanligtvis inte av de här reglerna.

Länsstyrelsen vägleder kommunen

Länsstyrelsen är den myndighet som ska ge kommunerna råd, stöd och vägledning enligt den nya lagen.

Kommunerna ska regelbundet lämna lägesrapporter till Länsstyrelsen.

Ingen gör tillsyn på offentliga platser

Ingen myndighet har ansvar för att göra tillsyn i till exempel butiker, på köpcentrum eller andra offentliga platser. Här gäller var och ens ansvar att hålla avstånd.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att övervaka dessa miljöer och informera regeringen om situationen.

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för smittspridning är störst när människor sitter nära varandra under längre tid vilket oftast uppstår på barer och serveringar.

Roller och ansvar om trängsel

Allmänheten
Att hålla avstånd och stanna hemma om man har symptom.

Serveringsställen
Ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Kommunen
Utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas.

Länsstyrelsen
Ger råd och vägledning till kommunerna. Tar in lägesbilder från ett antal aktörer för att se hur rekommendationerna efterlevs.

Smittskyddsläkaren
Kommunens tillsynsmyndighet Miljö- och samhällsbyggnadsämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Polisen
Ska på begäran hjälpa kommunen vid tillämpningen av lagen. Utövar tillsyn över allmänna folksamlingar och offentliga tillställningar och att publikgränser följs.

 

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: