Meny

Om skola och förskola - coronaviruset

Här samlar vi information som rör skola och förskola med anledning av förändringar utefter coronaviruset. 

Informationen uppdateras och fylls på löpande. Senast uppdaterad den 12 augusti. 

Skolstart höstterminen 2020

Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning börjar höstterminen på plats i sina lokaler. Kollektivtrafiken stärker upp med extrainsatta bussar för att minska trängseln, kan du gå eller cykla istället är det bättre.

Läs mer om vad som gäller vid skolstarten.

Läs och se också pressträff om hur det kommer fungera på Nyköpings skolor hösten 2020

Förskolor

Uppdaterad 12 augusti

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följande gäller: 

 • Utbildning och undervisning sker utomhus under stor del av dagen. Även hämtning och lämning sker utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Tänk på att hålla avstånd!
 • Barn, vårdnadshavare och anställda ska stanna hemma om man är sjuk, även vid lindriga symptom. 
 • Endast friska och symptomfria barn får lämnas på förskolan.
 • Barn som får symptom i förskolan hämtas av vårdnadshavare eller annan person utsedd av vårdnadshavarna.
 • Barn som varit sjuka kan komma tillbaka till förskolan först efter två symptomfria dagar.
 • Vi önskar att familjer med sjukdom bland vårdnadshavare eller syskon håller sina barn hemma från förskolan under sjukdomsperioden.
 • För att kunna planera utbildningen så bra som möjligt behöver vi din hjälp att sjukanmäla ditt barn senast kl 7.30 samma morgon samt friskanmäla senast kl 13.00 dagen innan barnet kommer tillbaka.
 • Vi ber att en vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet och att ev sällskap väntar utanför gården.
 • Vi har fortsatt utökad städning och skärpt egenkontroll kring våra hygienrutiner.
 • Introduktioner av nya barn sker som planerat, men anpassas utifrån nuläget. De delar av introduktionen där vårdnadshavare deltar bör ske utomhus för att minska smittspridningen.
 • Föräldramöten och utvecklingssamtal anpassas utifrån rekommendationerna och kan exempelvis hållas digitalt, utomhus och/eller i mindre konstellationer.

Grundskolor

Uppdaterat 12 augusti

 • Barn som känner sig sjuka med snuva, hosta och/eller feber stannar hemma, även vid lindriga symptom.
 • Varje elev eller medarbetare som varit hemma och varit sjuk måste ha minst två friskdagar hemma innan man återvänder till skolan, det är Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation.
 • Friska barn ska gå till skolan.
 • Simundervisningen återupptas, Medley tittar på lösningar för omklädning.
 • Idrotten börjar hösten med idrott ute utan ombyte.
 • Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer kring skolmatsalen, som att begränsa antalet elever som äter samtidigt och öka avstånden mellan borden där det går. Lösningarna ser lite olika ut på olika skolor, beroende på förutsättningar och omständigheter. Läs mer om skolmat och coronaviruset
 • För att minska smittspridning städas skolan minst en gång om dagen, på toaletter, handtag, lampknappar och andra kontaktytor enligt Skolverkets anvisningar. I den mån det är möjligt för vårt städbolag att städa extra, så görs det.
 • Vi pratar med eleverna om corona, bland annat om hur viktig handhygienen är, att hitta information på rätt webbsidor och inte tro på eller sprida rykten.
 • Läs mer om hur det kommer att fungera i skolorna i höst och se pressträffen. 
 • Läs om skolstarten och kollektivtrafiken i samband med skolstarten. 

Distansundervisning vid långvarig frånvaro

En elev som på grund av förkylningssymptom inte kan vistas i skolan, men är tillräckligt frisk för att delta i undervisingen kan göra det på distans med hjälp av digitala hjälpmedel. Här har vi samlat information, tips och stöd vid distansundervisning för dig som är vårdnadshavare.

Trygga barn på nätet

I den situationen som vi just nu befinner oss i, är det fler barn än vanligt som befinner sig ute på nätet, ofta flera timmar om dagen. Det är viktigt att du som vårdnadshavare både själv sätter dig in i vilka risker som finns, och att du pratar med ditt barn om det. Här har vi samlat information och länkar om det

Skolmat och coronaviruset

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns. Därför kan elever fortsätta att ta mat själva, såväl kall som varm mat, från en buffé. De behöver inte serveras av personal, enligt Livsmedelsverket.

Alla måste däremot sitta och äta sin mat vid bord eller ta med för avhämtning och eleverna måste kunna hålla avstånd till varandra i köer till bufféer, när de tar mat och när de sitter och äter. Det är också viktigt med god handhygien, att alla tvättar händerna innan man går in i skolrestaurangen.

Skolresor

Vi är fortsatt restiktiva med skolresor, bedömningar görs från fall till fall och  det beror bland annat på skola, klass och elevens ålder.

Hur pratar jag med barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Läs mer och få tips på krisinformation.se och BRIS-barnens rätt i samhället. 

Stöd vid oro

Coronaviruset kan väcka oro och rädsla – både bland vuxna och barn. 

Barn kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider för barn och unga, i samband med covid-19. 

Barn- och elevhälsan

På respektive skola finns barn- och elevhälsan med tillgång till bland annat skolsköterska och skolkurator.

Ungdomsstödjarna - samtalsstöd för ungdomar och föräldrar

Kommunens ungdomsstödjare finns som ett samtalsstöd för dig upp till 20 år eller för dig som är förälder/vårdnadshavare för en ungdom. Du kan ringa, mejla eller höra av dig på deras sociala medier om du vill prata med dem.  

Familjecentralerna för föräldrar

På kommunens familjecentraler i Brandkärr och på Arnö finns kuratorer och förskollärare tillgängliga på telefon för dig som har barn upp till 12 år och som vill prata.

Vart vänder jag mig om jag misstänker att ett barn far illa? 

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att diskutera hur barnet kan få hjälp.

Läs mer om socialtjänstens stöd för barn och unga. 

Trygga barn på nätet

De flesta kontakter som barn har på nätet är positiva och givande, men det gäller ändå att vara uppmärksam då det händer att barn råkar illa ut. Läs mer på vår webbsida om trygga ban på nätet. 

BRIS - för och om barn och unga

Om du som är under 18 år, känner dig orolig, vill prata eller behöver stöd  är du välkommen att höra av dig för att få stöd från Bris. Du kan till exempel chatta, mejla eller ringa.  

Bris har också stöd för vuxna om barn. 

Jourhavande kompis för unga

Röda korsets Jourhavande kompis finns för dig som är upp till 25 år och som behöver prata med någon.   

Mind - för psykisk hälsa

Självmordslinjen - är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar.

Föräldralinjen - stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Röda Korsets stödtelefon

Du kan ringa Röda Korsets stödtelefon för att prata om din oro, med  personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Fler samlade informationsvägar vid oro 

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronaviruset

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

1177; råd och stöd på chat, mejl och telefon

På nykoping.se har vi också samlat information om stöd vid psykisk ohälsa

Vistelsetid på fritids

Fredag 3 april fick vårdnadshavare inom F-3 ett brev hem via e-post, där skolan önskar att vårdnadshavare som är föräldralediga, arbetssökande eller permitterade, i den mån det är möjligt, låter sina barn vara kortare tid eller inte alls på fritids, på grund av den ansträngda personalsituationen där just nu.

Förskola och fritids för permitterade föräldrar

Vårdnadshavare som har korttidspermitterats till följd av coronavirusets spridning har rätt till omsorg enligt: 

När ska ett barn/elev vara hemma?

För att bromsa smittspridning är det viktigt att ditt barn stannar hemma om barnet känner sig sjukt med snuva, hosta och/eller feber, även vid lindriga symptom. Alla barn och elever som uppvisar symptom ska vara friska i två dygn innan de kommer tillbaka till skolan.

Friska barn och elever ska vara i skolan. 

Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa ska du ta kontakt med barnets läkare för råd.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola

Vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Har du ett arbete i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg på förskola eller fritidshem för ditt barn?

I det fall regeringen, kommunen eller den enskilde huvudmannen beslutar att stänga förskola, skola och fritidshem, för att hindra smittspridning av covid-19, kan du som är vårdnadshavare och arbetar i en samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn, trots att den ordinarie verksamheten är stängd. Detta gäller dock under särskilda förutsättningar.

För dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. 

Du ska

 • Föra en dialog med verksamhetsutövaren om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
 • Anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen. Kommunen eller huvudmannen kan ge dig  information om hur anmälan ska ske.
 • Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger? 

Om det fattas beslut om att stänga förskolor, skolor och fritidshem kommer du som har samhällsviktigt arbete att kunna anmäla ditt behov av omsorg. 

Informationen uppdaterad 17 april klockan 10.15

Förskolor och grundskolor hålls öppna

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla förskolor och grundskolorna (F-9) öppna. Läs mer i nyhet från 13 mars.

När ditt barn är hemma men är tillräckligt friskt för att kunna delta i undervisningen, finns det möjlighet att delta via Google Classroom, Google Hangout Chat och Meet-funktionen i Google. Genom dessa kanaler kan barnet delta i undervisingen "som vanligt", fast digitalt. 

Läs mer om sådan typ av undervisning  

Beslut om max 50 personer gäller ej skolverksamhet

Regeringen beslutade den 27 mars om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet innebär att från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det nya förslaget till reglering. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: