Meny

Nyköpings kommuns lägesbild

Här hittar du en samlad lägesbild för Nyköpings kommuns pandemiarbete. Lägesbilden tas fram en gång per vecka och sammanställs av kommunens centrala samordningsstab.

Kommunen följer händelseutvecklingen i pandemin och har ett ansvar för att verksamheter som skola och omsorg ska fungera normalt även under speciella omständigheter. En central samordningsstab startades 4 november 2020 med uppdraget att samla in lägesbilder från kommunens verksamheter utifrån respektive organisations hantering av pandemin.

Samordningsstaben analyserar informationen och tar fram en samlad lägesbild som kan ligga till grund för beslut i divisionsledningarna eller i centrala ledningslaget. Samordningsstaben är inget beslutsfattande organ, linjeorganisationen ansvarar som vanligt för den egna verksamhetens uppdrag. Under våren var en central krisledningsstab igång. Den avslutades i juni 2020.

Lägesbildens innehåll

Den samlade lägesbilden för Nyköpings kommun görs en gång per vecka och innehåller information om läget i kommunen och i Sörmland, statistik för utvecklingen av smittan inom kommunens vård och omsorg samt om det under veckan har kommit nya beslut eller rekommendationer.

Ta del av Region Sörmlands lägesbild för smittoläget i Sörmland.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering.

Ta del av Folkhhälsomyndighetens lägesbild för Sverige.

Den samlade lägesbilden vecka 3 

  • Överlag ett tämligen oförändrat läge där division Barn Utbildning Kultur och Division Social omsorg fortsatt rapporterar om ett gult läge.
  • Läget har dock förbättrats inom Barn Utbildning Kultur och Social omsorg i form av förre bekräftade fall inom omsorgen och ett något bättre personalläge inom Barn Utbildning Kultur.

Grönt: Minst alla kritiska verksamheter kan upprätthållas
Gult: Tendenser till/problem med att upprätthålla vissa kritiska verksamheter
Rött: Stora problem att upprätthålla en eller flera kritiska aktiviteter

Lägesbilder 

2021

Lägesbild vecka 3

Lägesbild vecka 2

Lägesbild vecka 1 

2022

Lägesbild vecka 51

Lägesbild vecka 50

Lägesbild vecka 49

Lägesbild vecka 48

Lägesbild vecka 47

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: