Nyköpings kommuns lägesbild

Här hittar du en samlad lägesbild för Nyköpings kommuns pandemiarbete. Lägesbilden togs fram och sammanställdes av kommunens centrala samordningsstab. OBS: den 24 juni 2021 publicerades den sista lägesbilden. 

OBS: den 24 juni publicerades den sista lägesbilden. Därefter avvecklas samordningsstaben. 

Kommunen följer händelseutvecklingen i pandemin och har ett ansvar för att verksamheter som skola och omsorg ska fungera normalt även under speciella omständigheter. En central samordningsstab startades 4 november 2020 med uppdraget att samla in lägesbilder från kommunens verksamheter utifrån respektive organisations hantering av pandemin.

Samordningsstaben analyserar informationen och tar fram en samlad lägesbild som kan ligga till grund för beslut i divisionsledningarna eller i kommunens centrala ledningslag. Samordningsstaben är inget beslutsfattande organ, linjeorganisationen ansvarar som vanligt för den egna verksamhetens uppdrag. Under våren 2020 var en central krisledningsstab igång. Den avslutades i juni 2020.

OBS: den 24 juni publicerades den sista lägesbilden. Därefter avvecklas samordningsstaben. Coronaarbete hanteras i kommunens ordinarie organisation efter den 24 juni 2021. 

Lägesbildens innehåll

Den samlade lägesbilden för Nyköpings kommun sammanställs varannan vecka och innehåller information om läget i kommunen och i Sörmland, statistik för utvecklingen av smittan inom kommunens vård och omsorg samt om det under veckan har kommit nya beslut eller rekommendationer.

Ta del av Region Sörmlands lägesbild för smittoläget i Sörmland.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering.

Ta del av Folkhhälsomyndighetens lägesbild för Sverige.

Lägesbilder för Nyköpings kommun

2021

Lägesbild vecka 25 (sista lägesbilden)

Lägesbild vecka 23

Lägesbild vecka 21

Lägesbild vecka 19

Lägesbild vecka 17

Lägesbild vecka 15

Lägesbild vecka 12

Lägesbild vecka 10

Lägesbild vecka 8

Lägesbild vecka 7

Lägesbild vecka 6

Lägesbild vecka 5

Lägesbild vecka 4

Lägesbild vecka 3

Lägesbild vecka 2

Lägesbild vecka 1 

2020

Lägesbild vecka 51

Lägesbild vecka 50

Lägesbild vecka 49

Lägesbild vecka 48

Lägesbild vecka 47

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: