Meny

Livsmedelsverksamhet - coronaviruset

Här hittar du som driver livsmedelsverksamhet specifik information om livsmedelsverksamhet kopplat till coronaviruset. 

Viktigt att veta för dig som hjälper till med utkörning av mat i coronatider.

Restaurang 

Från och med den 25 mars tillåts endast bordsservering på landets restauranger, barer och caféer. Restriktionerna har införts för att minska smittspridningen. Barhäng tillåts inte och bord i lokalen ska placeras så glest att smitta försvåras.

I korthet innebär föreskrifterna att:

  • Besökare endast får äta och dricka sittande vid ett bord eller ta med maten för avhämtning
  • Stående servering vid barer inte är tillåtet
  • Det får inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, besökare ska kunna hålla avstånd till varandra
  • Glesa ut mellan borden
  • Smittskyddsläkarna kan med samråd med kommunen stänga verksamheter som inte följer föreskrifterna

Läs mer om föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten. 

Nya riktlinjer för trängsel på serveringar

Utifrån nya underlag som kom onsdagen den 29 april från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm och Smittskydd Gävleborg har Sveriges kommuner och regioner tagit fram bedömningsgrunder och riktlinjer för trängsel på restauranger, barer och caféer.

Frågor och svar om avstånd och trängsel:

Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?

Enligt föreskrifterna ska det som riktlinje vara en dryg armlängd mellan sällskapen, vilket betyder minst 1 meter. Verksamhetsutövare får gärna uppmuntra besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5-2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.

För att minimera trängsel och undvika långbord kan restaurangverksamheten begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”).

Hur stort får ett sällskap vara?

Det finns ingen formell gräns, men med tanke på trängsel bör bord som rymmer flera sällskap undvikas.

Det bör dock tilläggas att det är bra om gästerna själva begränsar storleken på sitt sällskap, utifrån varje persons eget ansvar om att medverka till de råd som finns i HSLF-FS 2020:12 (”Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.”).

Vad gäller för avstånd inom ett sällskap?

Ett sällskap utgörs ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället, som till exempel familjemedlemmar, arbetskamrater osv. Inom ett sällskap behöver det därför inte hållas en armlängds avstånd.

Får gäster sitta axel-mot-axel?

Inom ett och samma sällskap kan det accepteras att sitta axel-mot-axel, men man ska alltid sträva efter så lite trängsel som möjligt. Mellan olika sällskap gäller regeln om en dryg armlängds avstånd. (Se ovan Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?)

Vad gäller för rygg-mot-rygg?

Mellan olika sällskap bör man eftersträva en dryg armlängds avstånd (1 meter) oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap. (Se ovan fåga "Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?").

I en situation med fastskruvade bänkar/soffor innebär det att varannan bänk/soffa eller hel sittgrupp i sådant fall bör markeras som ’ej i bruk’. Exempel: på en uteservering där det ofta förekommer sittgrupper för 4 personer blir vår rekommendation att man då ha följande sittningar som tätast: 4 – 0 – 4 eller 4 – 2 – 2 etcetera.

Hur ska jag veta vilka som tillhör samma sällskap?

Genom att aktivt styra bordsplaceringen.

Vad gäller för skärmar och draperier?

Skärmar och draperier är inte tillräckligt för att separera sällskap. Det måste vara tillräckligt avstånd mellan sällskap även med skärm och draperier.

Var har jag information till gäster?

Din information till gästerna kan finnas lättläst vid ingången till restaurangen och vid varje bord.

 

Tips för avstånd

Om det finns smittade personer i lokalen som kommer nära andra människor i trängseln kan smitta spridas från person till person.

avstånd livsmedel.jpg

Du som verksamhetsutövare ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.

Du ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till din lokal. Det är du själv som formar rutiner utefter just din verksamhet.

Ett tips är att tejpa på golvet så att dina gäster lättare kan hålla avstånd mellan varandra i betal- och buffékön. Avståndet rekommenderas vara 1,5 till 2 meter, men minsta tillåtna avstånd är 1 meter.

Egenkontroll

Du som verksamhetsutövare behöver ha en egenkontroll som följer upp att det inte blir trängsel i eller utanför din verksamhet. Det är smittskyddsläkaren i regionen som samråder med kommunen att göra tillsyn på serveringar i Nyköping. Det innebär att den nämnd som har ansvar för livsmedelskontrollen ska kontrollera att verksamhetsutövare infört lämpliga rutiner för att förhindra smitta av covid-19 i sin egenkontroll.

Om egenkontrollen inte uppfyller kraven eller om de nya föreskrifterna inte följs kontaktar vi smittskyddsläkaren. Kommunen kan inte besluta om ingripande med anledning av de nya reglerna, det är endast smittskyddsläkaren som kan fatta beslut om det.

När en inspektör kommer till din verksamhet för att kontrollera trängsel behöver du inte betala någon avgift för kontrollen. 

Om bufféservering 

Vi får många frågor om det går att ha bufféservering öppen. Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Men om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Källa: Livsmedelsverket

Om smittspridning 

Vi får många frågor om smitta sprids genom att ta i köksredskap eller förpackningar som andra tagit i.

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns.

För att ytor och föremål, som till exempel livsmedelsförpackningar och redskap, ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på ett föremål och en frisk person direkt därefter ta på samma föremål och på så vis få små droppar saliv eller snor på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen mot mun, näsa eller ögon utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Men med den kunskap vi har i dag finns det alltså inte några rapporter om att personer smittats på detta sätt.

Källa: Livsmedelsverket

Information från Livsmedelsverket

Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd, läs på Livsmedelsverkets webbsida för fråga-svar om corona för företag.

Kontroller

De livsmedelsinspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för din verksamhet. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift, hör av dig till oss. Det går att skjuta upp betalningen i 3 månader.

Verksamheter där personer i riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.

Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och vi kommer inte att kontrollera dem särskilt med anledning av corona (covid-19).

Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Även skolmatsalar omfattas av föreskrifterna och är skyldiga att införa förstärkt egenkontroll i syfte att förhindra smittspridning.

Just nu behöver restaurangbranschen, berörda myndigheter och kommuner tillsammans hjälpas åt för att förhindra spridningen av covid-19, utan att införa mer tvingande åtgärder som påverkar restaurangbranschen.

Butiker

Folkhälsomyndigheten publicerade råd om covid-19 den 1 april som rör livsmedelsbutiker.

För att undvika spridning av covid-19 inom handel bör köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter, begränsa antalet kunder i butiken och ta fram alternativa lösningar till kassörer eller visa hur långt kunderna bör stå mellan varandra, för att minska smittspridning.

Mer information

Läs också mer om kommunens information till dig som driver företag. 

Kommunens information till allmänheten finns på www.nykoping.se/corona

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: