Meny

Frågor och svar om stödpaketen

Nyköpings kommun har beslutat att stötta näringslivet på olika sätt genom ett stödpaket. Det innebär att vissa avgifter slopas avgifter och uppskov med hyror och avgifter, bland annat.

Här ser du exempel på frågor och svar som ställs om stödpaketet. Fler frågor och svar fylls på efter hand.

Åtgärderna gäller från och med 23 mars.

Nyttjande av offentlig plats

Är det samtliga avgifter i samband med uteserveringar som slopas?

Avgiften som slopas är den kommunala, det vill säga kommunens markhyra. Ansökan om markupplåtelse måste fortfarande sökas hos Polisen, vilket medför en ansökningsavgift på 870 kronor.

Blankett för ansökan om tillstånd hittar du på polisens webbplats. Sök i deras blankettregister efter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen".

Behöver jag göra något för att slippa den kommunala avgiften i samband med tillstånd för uteserveringar?

Nej, kommunen kommer inte att skicka fakturor som avser markhyra fram till 1 augusti.

Jag har redan betalat den kommunala avgiften för tillstånd för uteservering för den här säsongen. Kan jag få återbetalning retroaktivt då?

Kommunen skickar alltid fakturan efter avslutad säsong. Har du betalat en avgift för säsongen 2020, så är det ansökningsavgiften till Polisen och den ska betalas.

Hur ansöker jag om tillstånd för uteservering eller annan verksamhet utanför min butik/lokal?

Ansökan för tillstånd av nyttjande av offentlig plats måste sökas hos Polisen. Det medför en ansökningsavgift på 870 kronor. Tillstånd för uteservering kan sökas via Polisens e-tjänst. Du hittar mer information på nykoping.se.

Jag har redan ett tillståndsbevis. Kan jag öppna min uteservering tidigare?

Du behöver kontakta Polisen för godkännande; registrator.ost@polisen.se Eller telefon: 010-566 90 87 (tillståndshandläggare). Du hittar information även på polisens webbplats.

Läs mer om nyttjande om offentlig plats (markupplåtelse) på nykoping.se

Avbokningar av evenemang

Från när tas avbokningsavgiften för evenemang i Nyköpings Arenors lokaler bort?

Avbokningsavgiften tas bort från och med den 11 mars och gäller tills vidare.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: