Information till näringslivet - coronaviruset

Här har vi samlat information om covid-19 riktad till dig i näringslivet.

Har du frågor om hur ditt företag påverkas och behöver tips eller råd, kontakta Näringslivsenheten. Vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning till olika samverkande aktörer och myndigheter. Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Restriktioner upphörde 9 februari 2022

Den 9 februari 2022 upphävdes restriktionerna som införts med anledning av pandemin. Det innebär bland annat att krav på avstånd mellan sällskap, deltagarbegränsningar för olika sammankomster och mässor, vaccinationsbevis, kvadratmeterbegränsningar för handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamhet, inte längre gäller.

Det innebär att verksamhetsutövare och arrangörer nu inte behöver vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel. De behöver heller inte utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Verksamheten kan därför bedrivas som vanligt.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information.

Tidigare kommunala stödpaket

Nyköpings kommun har sedan våren 2020 infört tre stödpaket för företagare i kommunen. Stöd som bland annat innebar ekonomiska lättnader eller uppskov, läs mer:  stödpaket 1, stödpaket 2, stödpaket 3 

För att stötta handels- och besöksnäring fick kommunens alla medarbetare Nysams presentkort som sommarpresent 2020 och 2021 samt som julklapp 2020.

Stöd till näringslivet

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kunde söka omsättningsstödet.

Stödet går inte längre att söka. Sista ansökningsdag var 2 maj 2022. Regeringen har inte meddelat fler ansökningsomgångar.

Läs mer om omsättningsstödet till enskilda näringsidkare på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kunde ansöka om ekonomiskt stöd.

Stödet går inte längre att söka. Sista ansökningsdag var 2 maj 2022. Regeringen har inte meddelat fler ansökningsomgångar.

Läs mer om omsättningsstödet till handelsbolag på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

Många företag fick kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin.  Ansökan har stängt och stödet går inte längre att söka.

På Skatteverkets webbplats hittar du information om omställningsstödet.

Evenemangsstöd

Evenemangsstödet var ett statligt stöd för arrangörer och underleverantörer som hade planerat för evenemang som inte gick att genomföra till följd av restriktioner på grund av covid-19. Ansökan till stödet har nu stängt. Sista ansökningsdagen var den 31 augusti 2022.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Likviditetsstöd via skattekonto. Företag som drabbas ekonomiskt av coronapandemin kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anstånd kan medges för nio perioder för månadsredovisning, tre för de som redovisar per kvartal och två perioder för de som redovisar moms på årsbasis. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år.

Ansök om tillfälligt anstånd med skattebetalning på Skatteverkets webbplats.

Den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete

Den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som gällde under 2021 upphörde att gälla 30 september. Det tillfälliga stödet var riktat till verksamheter med ekonomiska svårigheter som en direkt följd av coronapandemin.

Från och med 1 oktober 2021 gäller den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete. Läs mer om villkoren och förutsättningarna för stödet på Tillväxtverkets webbplats.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. Det gällde till den 30 september 2021 och återigen för perioden december 2021 till mars 2022.

På Försäkringskassans webbplats finns aktuell information om vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Tillfälliga ändringar i a-kassan

Regeringen har beslutat att du kan pausa ditt företag mer än en gång inom 5 år, om du har för avsikt att dra igång verksamheten igen. Reglerna fortsätter att gälla under hela 2022.

Du kan under din paus av företaget ansöka om a-kassa. Alla a-kassor har villkor för ersättning, det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för dig.

Glöm inte att även du med ett pausat företag måste:

 • Lämna redovisning av verksamheten i din Inkomstdeklaration, även om du bara har noll att redovisa
 • Deklarera moms, så länge företaget är momsregistrerat, även om inga köp eller försäljningar har gjorts
 • Deklarera arbetsgivaravgifter, så länge företaget är arbetsgivarregistrerat, även om du inte har betalat ut några löner eller andra ersättningar

Rådgivning

Näringslivsenheten lotsar dig rätt

Om du inte vet var du ska börja så kan du alltid höra av dig till oss. Vi lotsar dig gärna både till information och rätt expert.

Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Kommunens näringslivsenhet har i samverkan med andra företagsfrämjande föreningar och organisationer inriktat sina resurser på att utvidga sin företagsservice och samverka om företagsstöd med andra företagsfrämjande aktörer i länet.

 

Samlat stöd och rådgivning till företag i Sörmland

STUA erbjuder en företagslots och rådgivare för företag. Du kan få kostnadsfri rådgivning och stöd med bland annat:

 • Att använda de ekonomiska stöd som finns att söka, för att bättre ta din verksamhet igenom den akuta krissituationen.
 • Affärsrådgivning för att bl a anpassa din affärsmodell, ställa om i verksamheten eller få stöd med personal- eller ekonomiska frågor.
 • Information om och lotsning till aktuella stödåtgärder eller andra aktörer som erbjuder annan rådgivning, till exempel kring finansiering.

Kontakt för att boka rådgivning:

radgivning@stua.se, 0155-220 800, mån-fre kl 9–16

Samlad information om stödet finns på sormland.info

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som är företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående coronapandemin erbjuder partnerskapet FriS – Framtidens industri i Sörmland – nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Information om stöd till industriföretag i Sörmland hittar du här.

Coompanion - rådgivning och affärsutveckling

Rådgivning och affärsutveckling inom hållbart och samhällsnyttigt entreprenörskap.

Kontaktuppgifter och direkt länk till bokning finns på Coompanions webbplats.

Import och export

Östsvenska Handelskammaren och Business Sweden kan hjälpa dig som har frågor om import och export.

Nationell information

Läs tillförlitliga källor - myndigheternas information

Utrikesdepartementet för reseavrådan och assisterade hemresor. Ladda ner appen Resklar.

Krisinformation.se Samlad och bekräftad information om läget från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Arbetsmiljöverket för arbetsgivare

Tillväxtverket

Nyköpings kommuns information

 • Nyhetsbrev. Varje vecka kan du följa vad coronaläget innebär för näringslivet i vårt nyhetsbrev. Vet du fler som kan ha nytta av informationen, dela gärna nyhetsbrevet och tipsa om att prenumerera.  
  Nyhetsbrevet görs i samverkan med företagsfrämjarna NYSAM, LRF, Nora, NyföretagarCentrum, Region Sörmland, STUA, NyföretagarCentrum, Företagarna Nyköping/Oxelösund, Fastighetsägarna och Östsvenska Handelskammaren. 

 • Webbsida till företagare. På grund av situationen har vi skapat den här webbsidan för näringslivet där all viktig information för företag samlas. 

 • Coronaläget i Nyköpings kommun. Du hittar alltid aktuell information på nykoping.se/corona. Där hittar du också länken till webbsidan för coronarelaterad näringslivsinformation.

 • Stötta Nyköping! Hur kan du stötta Nyköping och det lokala näringslivet? På den här sidan Stötta Nyköping! samlar vi tips om hur var och en kan agera.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny