Information till näringslivet - coronaviruset

Här finns information om covid-19 riktad till dig i näringslivet, om ekonomiskt stöd, rådgivning och andra åtgärder. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Näringslivsenheten utvidgar och utökar sin företagsservice med anledning av läget. Har du frågor om hur ditt företag påverkas och behöver tips, kontakta Näringslivsenheten.

Vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning till olika samverkande aktörer och myndigheter. Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Coronapandemin: Detta gäller just nu

krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information.

För dig som driver restaurang, servering eller annan livsmedelsverksamhet

Det är många regler att hålla reda på och förhålla sig till. Vi har samlat information på sidan Serveringsställen - coronaviruset

För dig som driver butik, serviceinrättning eller gym- och sportanläggning

Flera typer av verksamheter berörs i och med den tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelsen har samlat information om vad lagen innebär och hur tillsynen går till.

Lagen gäller till den sista september 2021. Den 12 augusti föreslog regeringen i en proposition att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.

Kommunala stödpaket

Nyköpings kommun har sedan våren 2020 infört tre stödpaket för företagare i kommunen. Stöd som bland annat innebär ekonomiska lättnader eller uppskov, läs mer:  stödpaket 1, stödpaket 2, stödpaket 3 Du hittar mer information om de aktuella åtgärderna under rubrikerna nedan. Där har vi även samlat stöd och insatser på nationell och regional nivå.

För att stötta handels- och besöksnäring har kommunens alla medarbetare fått Nysams presentkort som sommarpresent 2020 och 2021 samt som julklapp 2020.

Ekonomiskt stöd

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Du som driver enskild näringsverksamhet eller handelsbolag med minst en fysisk delägare och har drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Stödet ger ersättning för förlorade intäkter.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Ansökan är stängd för perioderna augusti 2020-februari 2021 och mars-juni 2021. Regeringen har beslutat om en förlängning för stödet avseende juli-september 2021. Ansökan öppnar i oktober.

Läs mer om omsättningsstödet till enskilda näringsidkare på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har minst en fysisk person registrerad som delägare den 28 februari 2021 och som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

Stödet är uppdelat i fyra stödperioder:

 • Mars 2021
 • April 2021
 • Maj 2021
 • Juni 2021

För stödperioderna mars till juni 2021 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Motsvarande månad eller månader 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod. Ansökan stängde 15 september 2021.

Regeringen har beslutat att förlänga stödet till september. Ansökan för dessa förlängda stödperioder (juli-september) öppnar i oktober.

Läs mer om omsättningsstödet till handelsbolag på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan handläggs av den länsstyrelse som gäller för aktuellt län. Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd.

Boverkets webbplats.

Behöver du hjälp med att söka stödet?

Om du är företagare inom besöksnäringen och angränsande näringar: STUA 0155-22 08 00, radgivning@stua.se

Om du är ny- eller småföretagare ring Nyföretagarcentrum: 010-344 35 30

Omställningsstöd

Många företag har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. På grund av det finns det ett omställningsstöd som företag kan söka hos Skatteverket. Ansökan görs på Skatteverkates webbplats 

Vad som gäller för de olika stödperioderna

Augusti 2020-september 2021

 • Stödet riktar sig till företag som tappat kraftigt i nettoomsättning.
 • Perioderna maj och juni stängde 31 augusti.
 • Perioden juli är öppen och stänger den 30 september.
 • Perioden augusti öppnar 1 september och stänger 8 oktober.
 • Perioden september öppnar 1 oktober och stänger 29 oktober.
 • Ansökan är nu stängd för perioderna augusti 2020-april 2021.

Maj och juni-juli 2020

 • Ansökan är stängd.

Mars-april 2020

 • Ansökan är stängd.

Särskilt drabbade företag

Regeringen har beslutat att förlänga omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag. För att ha rätt till stödet krävs att företaget har drabbats särskilt hårt av restriktionerna i samband med coronapandemin under perioden augusti 2020-april 2021.

Ansökan är öppen från den 16 augusti till den 31 oktober 2021.

Ansökan för perioden juni-juli 2020 är stängd.

Stödet söks på Skatteverkets webbplats. Där finns även mer information om omställningsstödet.

Förstärkt omställningsstöd vid nedstängning till följd av pandemilagen

Regeringen har föreslagit att lägga till ett nytt stöd till företag som tvingas stänga sin verksamhet på grund av den nya pandemilagen.

Inga beslut är fattade ännu, men Skatteverket uppdaterar informationen på sin webbplats kontinuerligt.

Behöver du hjälp med att söka stödet?

Om du är företagare inom besöksnäringen och angränsande näringar: STUA 0155-22 08 00, radgivning@stua.se

Om du är ny- eller småföretagare ring Nyföretagarcentrum: 010-344 35 30

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

Möjlighet till anstånd med skatten för krisdrabbade företag

Likviditetsstöd via skattekonto - anstånden förlängs och utökas med ytterligare 300 mdkr. Den nya lagen trädde i kraft 6 februari 2021.

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anstånd kan också medges för årsmoms (en period) som redovisas under 27 december 2019 – 17 januari 2022. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år.

Ansök om tillfälligt anstånd med skattebetalning på Skatteverkets webbplats.

Återbetalning av tillsynsavgift för livsmedelskontroll

En av insatserna för att skapa bättre likviditet i de lokala företagen är återbetalning av årsavgiften för livsmedelstillsyn för 2020. Det gäller företag inom särskilt utsatta branscher som restauranger, hotell och serveringsställen.

Varje företag som är berättigat återbetalning får en kreditfaktura per post där det framgår vilken summa det handlar om för ditt företag och rutinen för hur du ansöker om utbetalning. Företag som är berättigade till kreditering men inte ansöker om utbetalning nu kommer att ha summan tillgodo i kommunen.

Brygglån via Almi

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation

Åtgärder som underlättar

Kostnadsfri marktaxa för uteserveringar och tillfällig försäljning - förlängt

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om flera stödåtgärder för att förbättra näringarnas situation inför sommaren.

Uteserveringar

Beslutet att inte debitera någon taxa för markupplåtelse för uteserveringar förlängs över sommarsäsongen, 1 april - 31 oktober 2021. Det krävs fortfarande tillstånd för att nyttja offentlig plats. Ansökan görs hos polisen som tar ut en ansökningsavgift på 870 kr.

Gatuförsäljning vid bord

Butiker tillåts ha försäljning på gatan utanför sin butik vid uppställda bord. Bord och stolar som ställs ut intill uteserveringsbord eller för försäljning på gatan, måste plockas in när butiken stängs. Beslutet om försäljning på gatan gäller till och med 31 december. Polistillstånd krävs.

Om området som disponeras utanför butiken inte är större än tio kvadratmeter svarar kommunen för kostnaden för ansökningsavgiften som är 870 kronor. Betala ansökningsavgiften och skicka en e-faktura på samma belopp till Nyköpings kommun, NK11008. Bifoga polisens beslut.

Läs mer om att nyttja offentlig plats och hur du ansöker om markupplåtelse.

Gratis kantstensparkering i centrala Nyköping - förlängt

Gäller till och med till 31 december 2021. Det underlättar för verksamheter som kör ut take away mat, för privata inköp och snabba ärenden som bidrar till konsumtion och handel.

 • Gatuparkering inom röd zon är avgiftsfri.
 • Gatuparkeringar/kantstensparkering gäller 2 timmar eller tid angiven på parkeringsskylt.
 • Angivna parkeringsregler gäller som vanligt.
 • Avgift för boendeparkering gäller som tidigare.

Se zonkarta och läs mer på nykoping.se/parkering

Godkända gatupratare tillåts

Butikerna tillåts ha godkända gatupratare under affärstid i direkt närhet till fasad och entré om de inte inkräktar på några gångstråk. En godkänd gatupratare ska vara en City Sign modell. Beslutet om gatupratare gäller till och med 31 oktober.

Polistillstånd krävs. Kommunen står för kostnaden för ansökningsavgiften till polisen som är 870 kronor. Betala ansökningsavgiften och skicka en e-faktura på samma belopp till Nyköpings kommun, NK11008. Bifoga polisens beslut.

Läs mer om att nyttja offentlig plats och hur du ansöker om markupplåtelse.

Senarelagd debitering för tillsynsavgift 2021

Debitering av tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd 2021 kommer att senareläggas till september respektive oktober 2021.

Arbetsmarknadsåtgärder

Korttidsarbete 2021

Så fungerar stödet

Korttidsarbete innebär att den anställde blir permitterad (arbetsbefriad med lön) en viss procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde får lite mindre lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar för den faktiska arbetstiden och staten täcker upp för arbetstidsminskningen.

Korttidsarbete 2021 skiljer sig från det tidigare stödet på flera punkter.

Tillväxtverket har samlat all information om korttidsarbete på sin webbplats

Tider för korttidsarbete 2021 samt förlängning av stöd

Du kan få stöd totalt sju månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre. Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka.

Sista dag att skriva retroaktiva avtal som ersätter redan befintliga giltiga avtal för korttidsarbete 2021 (perioden december 2020-juni 2021) är 31 juli.

Förlängningen av stödet för månaderna juli, augusti och september söker du i samband med att du gör din avstämning.

Sista dag att skriva retroaktiva avtal för den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021 är 17 september.

Ansök på Tillväxtverkets webbplats.

Behöver du hjälp med att söka stödet?

Om du är företagare inom besöksnäringen och angränsande näringar: STUA 0155-22 08 00, radgivning@stua.se

Om du är ny- eller småföretagare ring Nyföretagarcentrum: 010-344 35 30

Tillfällig ersättning för karens

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. Du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020.

Samlad information till dig som företagare finns på Försäkringskassans webbplats.

 

Tillfälliga ändringar i a-kassan

Regeringen har beslutat att du kan pausa ditt företag mer än en gång inom 5 år, om du har för avsikt att dra igång verksamheten igen.

Du kan under din paus av företaget ansöka om a-kassa. Alla a-kassor har villkor för ersättning, det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för dig.

Glöm inte att även du med ett pausat företag måste:

 • Lämna redovisning av verksamheten i din Inkomstdeklaration, även om du bara har noll att redovisa
 • Deklarera moms, så länge företaget är momsregistrerat, även om inga köp eller försäljningar har gjorts
 • Deklarera arbetsgivaravgifter, så länge företaget är arbetsgivarregistrerat, även om du inte har betalat ut några löner eller andra ersättningar

Läs mer om beslutade förändringar på regeringens webbplats.

Försäkringskassans insatser

Försäkringskassans webbplats finns aktuell information om Försäkringskassans ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper eller vab hittar du många svar där.

Sajten matchajobben.nu matchar jobb och tjänster

Region Sörmland har anslutit sig till webbsajten matchajobben.nu, en kostnadsfri webbtjänst för alla företag. Med företagens hjälp kan matchajobben.nu bli det marknadstorg så många företag efterlyst.

Behöver du uppdrag? Har du tillgänglig arbetskraft? Vill du samverka för att ställa om verksamheten? Här kan företagen presentera sina behov och hitta nya vägar till uppdrag eller utbyte av arbetskraft.

Det krävs ett aktivt deltagande från företagen för att den ska börja leva. Du hittar sidan på Region Sörmlands webbplats www.matchajobben.nu/sormland.

Rådgivning

Näringslivsenheten lotsar dig rätt

Om du inte vet var du ska börja så kan du alltid höra av dig till oss. Vi lotsar dig gärna både till information och rätt expert.

Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Kommunens näringslivsenhet har i samverkan med andra företagsfrämjande föreningar och organisationer inriktat sina resurser på att utvidga sin företagsservice och samverka om företagsstöd med andra företagsfrämjande aktörer i länet.

 

Stödlinje för ny- och småföretagare

Har du som företagare frågor eller funderingar utifrån den extraordinära situationen just nu? På en direkttelefon kan du som ska, eller har startat företag, få hjälp med dina frågor och funderingar. Stödlinjen vänder sig även till småföretagare.

Rådgivning finns tillgänglig på svenska, lätt svenska, engelska och arabiska.

Ring: 010 - 344 35 30

STUA ger samlat stöd för besöksnäringen i Sörmland

För att stötta dig inom besöksnäringen i Sörmland, tillhandahåller STUA ett stöd för att ge akut rådgivning och stöd i din verksamhet, med finansiering från Region Sörmland.

Ett nätverk av kompetenta och erfarna rådgivare är beredda att ge dig stöd och rådgivning. All rådgivning sker under sekretess och alla frågor är välkomna. Finns det inte rådgivare inom ett specifikt område blir du lotsad vidare.

Rådgivning

För att boka rådgivning, kontakta:
radgivning@stua.se, 0155-220 800, mån-fre kl 9–16

Om stöd

Samlad information om stödet finns på Destinationsutvecklings webbplats

Webbinarier

STUA erbjuder regelbundet webbinarier för att hjälpa dig som företagare. På STUA:s webbplats kan du ta del av vad som är aktuellt samt se tidigare webbinarier.

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som är företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående coronapandemin erbjuder partnerskapet FriS – Framtidens industri i Sörmland – nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Information om stöd till industriföretag i Sörmland hittar du här.

Almi - företagsrådgivning, finansiering med mera

Företagsrådgivare är Ralph Lidberg: 070-790 10 82, ralph.lidberg@almi.se och Anton Manhem: 076-129 99 68, anton.manhem@almi.se

Coompanion - rådgivning och affärsutveckling

Rådgivning och affärsutveckling inom hållbart och samhällsnyttigt entreprenörskap.

Kontaktuppgifter och direkt länk till bokning finns på Coompanions webbplats.

Import och export

Östsvenska Handelskammaren och Business Sweden kan hjälpa dig som har frågor om import och export.

Nationell information