Meny

Information till näringslivet - coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 riktad till dig i näringslivet, om ekonomiskt stöd, rådgivning och andra åtgärder. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Näringslivsenheten utvidgar och utökar sin företagsservice med anledning av läget. Har du frågor om hur ditt företag påverkas och behöver tips, kontakta Näringslivsenheten.

Vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning till olika samverkande aktörer och myndigheter. Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

För dig som driver restaurang, servering eller annan livsmedelsverksamhet

Det är många regler att hålla reda på och förhålla sig till. Vi har samlat information på sidan Serveringsställen - coronaviruset

För dig som driver butik, serviceinrättning eller gym- och sportanläggning

Flera typer av verksamheter berörs i och med den tillfälliga pandemilagen. Länsstyrelsen har samlat information om vad lagen innebär och hur tillsynen går till.

Kommunala stödpaket

Nyköpings kommun har sedan i våras infört tre stödpaket för företagare i kommunen. Stöd som bland annat innebär ekonomiska lättnader eller uppskov, läs mer:  stödpaket 1, stödpaket 2, stödpaket 3 Du hittar mer information om de aktuella åtgärderna under rubrikerna nedan. Där har vi även samlat stöd och insatser på nationell och regional nivå.

För att stötta handels- och besöksnäring har kommunens alla medarbetare fått Nysams presentkort både som sommarpresent och julklapp.

Ekonomiskt stöd

Uppskov med fakturor – förlängt för särskilt drabbade

Anstånd med fakturor första halvåret 2021

Insatsen vänder sig till företag inom branscher vars verksamhet baseras på fysiska kundmöten - detaljhandel, besöksnäring, kulturella näringar, annan serviceverksamhet såsom tex gym och persontransporter.

Vilka SNI-koder som omfattas av stödet hittar du här.

Du kan ansöka om anstånd med fakturor för första halvåret 2021, dvs fakturor som skulle betalas t.o.m. juni 2021. Befintliga, ännu inte reglerade återbetalningsplaner för 2020 kan tas med i anståndsansökan. Fakturor från 2019 och tidigare måste vara betalda för att anstånd ska ges. För fakturor avseende alkoholtillstånd medges inget anstånd.

Genomlysning

Anstånd beviljas med utgångspunkt i att det finns en möjlighet till återbetalning. Nyköpings kommunen gör en genomgång av ditt företags nuläge och betalningshistorik till kommunen. Då flera verksamheter inom kommunen kan vara berörda strävar vi efter att få ett helhetsgrepp och kommer också att inhämta råd från företagsrådgivare. Efter ansökan om anstånd kommer en företagsrådgivare kontakta dig för dialog. Krav kan ställas om rådgivning/stöd via STUA/Almi/Nyföretagarcentrum om det bedöms kunna hjälpa företaget och säkra kommunens fordringar.

Betala 10% av fakturan varje månad

Tillfälligt anstånd, dvs förlängd betalningsperiod, ges till och med 15 mars eller till och med 30 juni 2021. Beviljas du anstånd till och med 15 mars behöver du inte betala någonting innan dess. Du som beviljas anstånd till och med 30 juni måste betala 10 % av din totala skuld varje månad från det att du fått beslutet fram till 30 juni 2021.

Vi rekommenderar starkt att ansöker om en avbetalningsplan direkt efter att du får beslutet. Då kommer du att månadsvis debiteras 10 % av total skuld fram till 30 juni av Visma Financial Solution AB. Därefter kommer du att månadsvis debiteras ett belopp som innebär att du blir skuldfri 31 december 2021.

Om du inte ansöker om en avbetalningsplan måste du själv hålla reda på att betala 10% av den totala skulden månadsvis till kommunen t.o.m. 30 juni 2021. Dagen därpå, 1 juli, ska hela skulden till kommunen betalas.

I normala fall tas det ut ränta och avgifter för en avbetalningsplan men den här gången är det kostnadsfritt för dig. Önskar du en snabbare avbetalningstakt kan du ringa Visma Financial Solutions AB på telefon 0771-232400.

Via denna e-tjänst hjälper vi dig som vill:

 • Begära anstånd på fakturor från Nyköpings kommun
 • Begära anstånd för lokalhyra från Nyköpings kommun
 • Begära en avbetalningsplan för fakturor från Nyköpings kommun

Frågor och svar gällande anstånd och avbetalning

 • Vilka företag kan ansöka om anstånd?

Svar: Företag som omfattas av någon av SNI-koderna kopplade till detta stödpaket.

 

 • Hur ansöker jag om anstånd och avbetalningsplan?

Svar: Det gör du via kommunens e-tjänst

 

 • För vilka fakturor kan jag ansöka om anstånd?

Svar: Alla fakturor du får från kommunen, utom fakturor avseende alkoholtillstånd.

 

 • Jag har nyligen ansökt om anstånd. Vad händer nu?

Svar: Du kontaktas av en företagsrådgivare på uppdrag av kommunen. Han kommer att begära in kompletterande uppgifter för att kommunen ska kunna ta ställning till din ansökan. Samtidigt får du en möjlighet att resonera om din situation. Under tiden ditt ärende utreds behöver du inte betala någonting.

 

 • För vilka fakturor har jag fått anstånd med betalning?

Svar: Ditt beviljade anstånd gäller för samtliga fakturor du får från kommunen fram t.o.m. 30 juni 2021.

 

 • Måste jag även ansöka om avbetalningsplan på de fakturor jag ansökt om anstånd på?

Svar: Vi rekommenderar starkt att du ansöker om avbetalningsplan på alla fakturor så snart som möjligt.

 

 • Jag har beviljats anstånd till och med den 30 juni i år. Måste jag fortsätta att skicka in anståndsansökningar för varje faktura?

Svar: Nej, däremot rekommenderar vi starkt att du ansöker om avbetalningsplan snarast för alla fakturor. Både de du redan fått och alla du får fram t.o.m. 30 juni 2021. Om du inte ansöker om avbetalningsplan ska hela skulden betalas den 1 juli 2021.

 

 • Jag har beviljats anstånd och ansökt om avbetalningsplan. Vad händer nu?

Svar: Visma Solution AB kommer att lägga upp en avbetalningsplan vilken innebär att du faktureras 10 % av din skuld varje månad t.o.m. 30 juni. Därefter ökar procentsatsen eftersom skulden ska vara betald till 31 december 2021. Betalningar ska ske till Visma Financial Solutions AB.

Den uppläggningsavgift som normalt tas ut för en avbetalningsplan slipper du betala, den betalas av kommunen.  

 

 • När måste jag börja betala mina fakturor?

Svar: Om du beviljats anstånd ska du betala 10 % av din totala skuld varje månad. Om du ansökt om avbetalningsplan kommer Visma Solution AB att fakturera dig. Om du inte ansökt om avbetalningsplan måste du själv räkna ut summan du ska betala varje månad och betala in till kommunen. 

 

 • När måste jag senast ha betalt alla fakturor?

Om du inte ansöker om avbetalningsplan ska hela skulden betalas den 1 juli 2021. Om du ansöker om avbetalningsplan ska skulden vara betald den 31 december 2021.

 

 • Hur gör jag om jag vill bli skuldfri tidigare än 31/12 2021?

Svar: Ring Visma Solution AB på telefon 0771-232400 och meddela dem dina önskemål.

 

 • Vem kontaktar jag om jag har frågor eller behöver hjälp?

Svar: Kontakta Näringslivsenheten, naringsliv@nykoping.se eller 0155-24 81 50

Återbetalning av tillsynsavgift för livsmedelskontroll

En av insatserna för att skapa bättre likviditet i de lokala företagen är återbetalning av årsavgiften för livsmedelstillsyn för 2020. Det gäller företag inom särskilt utsatta branscher som restauranger, hotell och serveringsställen.

Varje företag som är berättigat återbetalning får en kreditfaktura per post där det framgår vilken summa det handlar om för ditt företag och rutinen för hur du ansöker om utbetalning. Företag som är berättigade till kreditering men inte ansöker om utbetalning nu kommer att ha summan tillgodo i kommunen.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Du som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Ansökningsperioden för stödperioder mars till juli 2020 avslutades den 31 januari 2021. Det finns ett förslag på förlängning av stödet, samt ett förslag om omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag.

Läs mer på verksamt.se.

Omställningsstöd

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin.

Stödet går att söka under perioden 25 februari till och med 30 april 2021. E-tjänsten öppnar kl 12.00 den 25 februari.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Nya möjligheter till anstånd med skatteinbetalningar

Nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag

Likviditetsstöd via skattekonto - anstånden förlängs och utökas med ytterligare 300 mdkr. Den nya lagen träder i kraft 6 februari 2021 och det går nu att ansöka om anstånd enligt de nya reglerna.

Förändringarna syftar till att ytterligare stötta företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning. Reglerna innebär att företag kan få anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Läs regeringens pressmeddelande i sin helhet på regeringens webbplats.

Läs mer om vad du kan göra för att förbättra din ekonomiska situation på Skatterverkets webbplats.

Brygglån via Almi

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation

Åtgärder som underlättar

Markupplåtelse – vintersäsong

Kommunen gör nu lättnader i tillstånd för att nyttja offentlig plats. Detta för att butiker ska kunna erbjuda julhandel utanför butiken till exempel eller göra en enkel tillfällig uteservering utan kostnad. Fortfarande krävs tillstånd för att nyttja offentlig plats, även om det så bara gäller några stolar och bord utanför en entré. Kommunen kommer vid ansökan inte att debitera någon taxa och står även för den avgift som krävs för att få polisens tillstånd. Det här gäller för verksamheter som ansöker under december fram till och med 31 mars. Det är också möjligt för restauranger och serveringar att ansöka om inbyggd uteservering året runt.

Läs mer om hur du gör och vad som gäller.

Ingen kostnad för cateringtillstånd gällande alkohol

Ingen kostnad tas ut för cateringtillstånd av alkohol från 1 december 2020 till och med 30 april 2021.

Det ger möjlighet att flytta restaurangupplevelsen med mat, dryck och service hem till gästerna. Serveringspersonal ska alltid finns på plats så länge alkoholhaltig dryck serveras. Restaurangen behöver ha ett serveringstillstånd i botten och en komplettering i form av cateringtillstånd.

Ansökan om cateringtillstånd gör man hos alkoholinspektörerna i Nyköpings kommun. Ansökan kommer att behandlas skyndsamt.

Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap ska göras inför varje beställning, det kostar inget.

Blanketterna skickas till lukasz.kraczek@nykoping.se eller marie.johannesson@nykoping.se

Vill du veta mer kontakta alkoholinspektörerna Marie Johannesson, 0155-24 88 58 eller Lukasz Kraczek, 0155-45 70 73.

För att bedriva cateringverksamhet av mat behöver du anmäla det till Livsmedelsenheten. Det krävs inget tillstånd och det kostar inget. Anmälan görs enklast via e-tjänst.

Senarelagd debitering för tillsynsavgift 2021

Debitering av tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd 2021 kommer att senareläggas till september respektive oktober 2021.

Gratis kantstensparkering i centrala Nyköping - förlängt

Gäller till och med till 31 mars 2021. Det underlättar för verksamheter som kör ut take away mat, för privata inköp och snabba ärenden som bidrar till konsumtion och handel.

 • Gatuparkering inom röd zon är avgiftsfri.
 • Gatuparkeringar/kantstensparkering gäller 2 timmar eller tid angiven på parkeringsskylt.
 • Angivna parkeringsregler gäller som vanligt.
 • Avgift för boendeparkering gäller som tidigare.

Se zonkarta och läs mer på nykoping.se/parkering

Arbetsmarknadsåtgärder

Korttidsarbete

Stödet till korttidsarbete förlängs till juni 2021. Ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 öppnar 29 mars. Det är då möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020. Tillväxtverket uppdaterar informationen löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Kompetensinsatser under korttidsarbete

Under 2021 ska arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Tiden som frigörs under korttidsarbete ska kunna användas för att höja kompetensnivån hos individen och företaget.

Åtgärder i socialförsäkringen

Det slopade karensavdraget för arbetstagare och egenföretagare har förlängts till och med den 28 februari 2021.

Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs till och med den 28 februari 2021. 

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr

 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag

 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall

 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

Tillfälliga ändringar i a-kassan

Regeringen har beslutat att du kan pausa ditt företag mer än en gång inom 5 år, om du har för avsikt att dra igång verksamheten igen.

Du kan under din paus av företaget ansöka om a-kassa. Alla a-kassor har villkor för ersättning, det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för dig.

Glöm inte att även du med ett pausat företag måste:

 • Lämna redovisning av verksamheten i din Inkomstdeklaration, även om du bara har noll att redovisa
 • Deklarera moms, så länge företaget är momsregistrerat, även om inga köp eller försäljningar har gjorts
 • Deklarera arbetsgivaravgifter, så länge företaget är arbetsgivarregistrerat, även om du inte har betalat ut några löner eller andra ersättningar

Läs mer om nationella insatser och regeringens beslut.

Försäkringskassans insatser

Försäkringskassans webbplats finns aktuell information om Försäkringskassans ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper eller vab hittar du många svar där.

Sajten matchajobben.nu matchar jobb och tjänster

Region Sörmland har anslutit sig till webbsajten matchajobben.nu, en kostnadsfri webbtjänst för alla företag. Med företagens hjälp kan matchajobben.nu bli det marknadstorg så många företag efterlyst.

Behöver du uppdrag? Har du tillgänglig arbetskraft? Vill du samverka för att ställa om verksamheten? Här kan företagen presentera sina behov och hitta nya vägar till uppdrag eller utbyte av arbetskraft.

Det krävs ett aktivt deltagande från företagen för att den ska börja leva. Du hittar sidan på Region Sörmlands webbplats www.matchajobben.nu/sormland.

Rådgivning

Näringslivsenheten lotsar dig rätt

Om du inte vet var du ska börja så kan du alltid höra av dig till oss. Vi lotsar dig gärna både till information och rätt expert.

Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Kommunens näringslivsenhet har i samverkan med andra företagsfrämjande föreningar och organisationer inriktat sina resurser på att utvidga sin företagsservice och samverka om företagsstöd med andra företagsfrämjande aktörer i länet.

 

Stödlinje för ny- och småföretagare

Har du som företagare frågor eller funderingar utifrån den extraordinära situationen just nu? På en direkttelefon kan du som ska, eller har startat företag, få hjälp med dina frågor och funderingar. Stödlinjen vänder sig även till småföretagare.

Rådgivning finns tillgänglig på svenska, lätt svenska, engelska och arabiska.

Ring: 010 - 344 35 30

STUA ger samlat stöd för besöksnäringen i Sörmland

För att stötta dig inom besöksnäringen i Sörmland, tillhandahåller STUA ett stöd för att ge akut rådgivning och stöd i din verksamhet, med finansiering från Region Sörmland.

Ett nätverk av kompetenta och erfarna rådgivare är beredda att ge dig stöd och rådgivning. All rådgivning sker under sekretess och alla frågor är välkomna. Finns det inte rådgivare inom ett specifikt område blir du lotsad vidare.

Rådgivning

För att boka rådgivning, kontakta:
radgivning@stua.se, 0155-220 800, mån-fre kl 9–16

Om stöd

Samlad information om stödet finns på Destinationsutvecklings webbplats

Webbinarier

STUA erbjuder regelbundet webbinarier för att hjälpa dig som företagare. På STUA:s webbplats kan du ta del av vad som är aktuellt samt se tidigare webbinarier.

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som är företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående coronapandemin erbjuder partnerskapet FriS – Framtidens industri i Sörmland – nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Information om stöd till industriföretag i Sörmland hittar du här.

Almi - företagsrådgivning, finansiering med mera

Företagsrådgivare är Ralph Lidberg: 070-790 10 82, ralph.lidberg@almi.se och Anton Manhem: 076-129 99 68, anton.manhem@almi.se

Coompanion - rådgivning och affärsutveckling

Rådgivning och affärsutveckling inom hållbart och samhällsnyttigt entreprenörskap.

Kontaktuppgifter och direkt länk till bokning finns på Coompanions webbplats.

Import och export

Östsvenska Handelskammaren och Business Sweden kan hjälpa dig som har frågor om import och export.

Nationell information

Tillfällig pandemilag

Ny pandemilag från 10 januari skärper reglerna

Regeringen har infört en ny pandemilag från och med 10 januari 2021 till sista september 2021 för att minska smittspridningen.

Gällande restriktioner

 • För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det blir obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Beräkningen utgår från lokalens storlek. Tio kvadratmeter per person är maxgräns och ska finnas tillgängligt i lokalen.
 • Maxgränsen på åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.
 • För serveringsställen gäller max 4 personer per bord och alkoholförbud efter kl.20.00. Länsstyrelsen utövar tillsynen. Reglerna är rättsligt bindande vilket kan innebära böter eller stängning om reglerna inte följs.

Pandemilagen - tillsyn och åtgärder

Information till företag inom vissa branscher

MSBs checklistaså kan du anpassa din verksamhet

Webbplatser med samlad information till företagare om beslut, åtgärder och rådgivning

På verksamt.se finns samlad information om nya beslut och åtgärder på nationell nivå kopplat till coronaviruset.

På webbplatserna för Svenskt Näringsliv och Företagarna finns råd och information om coronakrisen.

Läs tillförlitliga källor - myndigheternas information

Utrikesdepartementet för reseavrådan och assisterade hemresor. Ladda ner appen Resklar.

Krisinformation.se Samlad och bekräftad information om läget från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Arbetsmiljöverket för arbetsgivare

Tillväxtverket

Nyköpings kommuns information

 • Nyhetsbrev. Varje vecka kan du följa vad coronaläget innebär för näringslivet i vårt nyhetsbrev. Vet du fler som kan ha nytta av informationen, dela gärna nyhetsbrevet och tipsa om att prenumerera.  
  Nyhetsbrevet görs i samverkan med företagsfrämjarna NYSAM, LRF, Nora, NyföretagarCentrum, Region Sörmland, STUA, NyföretagarCentrum, Företagarna Nyköping/Oxelösund, Fastighetsägarna och Östsvenska Handelskammaren. 

 • Webbsida till företagare. På grund av situationen har vi skapat den här webbsidan för näringslivet där all viktig information för företag samlas. 

 • Coronaläget i Nyköpings kommun. Du hittar alltid aktuell information på nykoping.se/corona. Där hittar du också länken till webbsidan för coronarelaterad näringslivsinformation.

 • Stötta Nyköping! Hur kan du stötta Nyköping och det lokala näringslivet? På den här sidan Stötta Nyköping! samlar vi tips om hur var och en kan agera.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: