Meny

Information till näringslivet - coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 riktad till dig i näringslivet, om ekonomiskt stöd, rådgivning och andra åtgärder. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Näringslivsenheten utvidgar och utökar sin företagsservice med anledning av läget. Har du frågor om hur ditt företag påverkas och behöver tips, kontakta Näringslivsenheten.

Vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning till olika samverkande aktörer och myndigheter. Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Kommunala stödpaket

Nyköpings kommun har sedan i våras infört tre stödpaket för företagare i kommunen. Stöd som bland annat innebär ekonomiska lättnader eller uppskov, läs mer:  stödpaket 1, stödpaket 2, stödpaket 3 Du hittar mer information om de aktuella åtgärderna under rubrikerna nedan. Där har vi även samlat stöd och insatser på nationell och regional nivå.

För att stötta handels- och besöksnäring har kommunens alla medarbetare fått Nysams presentkort både som sommarpresent och julklapp.

Ekonomiskt stöd

Uppskov med fakturor – förlängt för särskilt drabbade

Anståndsperiod på sex månader och återbetalningsplan under 2021.

Det omfattar branscher som är särskilt påverkade av nyligen införda restriktioner till följd av pandemin. Gemensamt för dessa verksamheter är att verksamheten baseras på fysiska kundmöten - detaljhandel, besöksnäring, kulturella näringar, annan serviceverksamhet såsom tex gym, persontransporter. Vilka SNI-koder som omfattas av stödet hittar du här.

Ansök via e-tjänst

 • Du kan ansöka om anstånd upp till 6 månader. Återbetalningstid är som mest hela 2021. Du behöver inte betala ränta eller avgifter under denna period. Betalningsförmågan i företagen ska användas till att reglera skulden, inte till tillkommande kostnader.
 • Fakturor från 2019 måste vara betalda för att anstånd ska ges.
 • Krav kommer ställas på löpande betalning av minst 10 procent av skulden per månad under hela perioden.
 • Eventuell kvarstående skuld från befintlig anståndsperiod kan inkluderas i den individuella planen.
 • Krav kan ställas om rådgivning/stöd via STUA/Almi/Nyföretagarcentrum om det bedöms kunna hjälpa företaget och säkra kommunens fordringar.

Återbetalning av tillsynsavgift för livsmedelskontroll

Det gäller för 2020 till särskilt utsatta branscher som restauranger, hotell och serveringsställen. Berörda företag kommer att bli kontaktade inom kort med instruktion för hur man får återbetalningen.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet har regeringen fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Det trädde i kraft den 9 november. Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021. Stöd kan lämnas under tre olika stödperioder, mars-april 2020, maj 2020 och juni-juli 2020. Föregående års månad eller månader kommer att utgöra referensperiod. Läs mer på Verksamt.se.

På verksamt.se finns samlad information för dig som är företagare, om nya beslut och åtgärder kopplat till coronaviruset.

Betalningssvårigheter - Skatteverkets åtgärder

Skatteverket erbjuder flera åtgärder som kan hjälpa dig kortsiktigt.

 • Ändra preliminärskatten – lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020
 • Få skatteåterbäring – gör en avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration (inkomståret 2019)
 • Få tillbaka preliminärskatt för förra verksamhetsåret om bolaget har betalat för mycket – ändra bolagets preliminära inkomstdeklaration för verksamhetsåret.

Läs mer på Verksamt.se.

Likviditetsbrist - Skatteverkets förslag på åtgärder

Skatteverket har tre förslag på akuta åtgärder för dig med likviditetsbrist

 • Ändra preliminärskatten – lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020
 • Få skatteåterbäring – gör en avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration (inkomståret 2019)
 • Få tillbaka preliminärskatt för förra verksamhetsåret om bolaget har betalat för mycket – ändra bolagets preliminära inkomstdeklaration för verksamhetsåret

Brygglån via Almi

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation

Åtgärder som underlättar

Uteserveringar – vintersäsong

Det finns möjlighet att ansöka om markupplåtelse för uteserveringar under vinterperioden 16 november 2020 till 31 mars 2021. 

Ingen kostnad för cateringtillstånd gällande alkohol

Ingen kostnad tas ut för cateringtillstånd av alkohol från 1 december 2020 till och med 30 april 2021.

Det ger möjlighet att flytta restaurangupplevelsen med mat, dryck och service hem till gästerna. Serveringspersonal ska alltid finns på plats så länge alkoholhaltig dryck serveras.

Restaurangen behöver ha ett serveringstillstånd i botten och en komplettering i form av cateringtillstånd. Ansökan om cateringtillstånd gör man hos alkoholinspektörerna i Nyköpings kommun. Ansökan kommer att behandlas skyndsamt. Amälan av lokal vid catering för slutet sällskap ska göras inför varje beställning, det kostar inget. Blanketterna skickas till lukasz.kraczek@nykoping.se eller marie.johannesson@nykoping.se

Vill du veta mer kontakta alkoholinspektörerna Marie Johannesson, 0155-24 88 58 eller Lukasz Kraczek, 0155-45 70 73.

För att bedriva cateringverksamhet av mat behöver du anmäla det till Livsmedelsenheten. Det krävs inget tillstånd och det kostar inget. Anmälan görs enklast via e-tjänst.

Senarelagd debitering för tillsynsavgift 2021

Debitering av tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd 2021 kommer att senareläggas till september respektive oktober 2021.

Gratis kantstensparkering i centrala Nyköping - förlängt

Gäller till och med till 31 mars 2021. Det underlättar för verksamheter som kör ut take away mat, för privata inköp och snabba ärenden som bidrar till konsumtion och handel.

 • Gatuparkering inom röd zon är avgiftsfri.
 • Gatuparkeringar/kantstensparkering gäller 2 timmar eller tid angiven på parkeringsskylt.
 • Angivna parkeringsregler gäller som vanligt.
 • Avgift för boendeparkering gäller som tidigare.

Se zonkarta och läs mer på nykoping.se/parkering

Avbokningsavgifter för lokaler slopas

Företag som bokat lokaler för evenemang i Nyköpings Arenors lokaler kommer inte att debiteras oavsett när du avbokar. Det gäller fram till årsskiftet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering) - förlängt

Den 9 november beslutade regeringen att korttidsstödet förlängs till juni 2021.

Från januari blir det möjligt att söka stöd till kompetensutveckling för permitterade medarbetare. Mer information finns på Tillväxtverkets webbplats.

Åtgärder i socialförsäkringen - förlängning

Regeringen föreslår en förlängning av ersättningen för karensdagar till 31 december. Förslaget lyder:

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr

 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag

 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall

 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

Tillfälliga ändringar i a-kassan

Regeringen har beslutat att du kan pausa ditt företag mer än en gång inom 5 år, om du har för avsikt att dra igång verksamheten igen.

Du kan under din paus av företaget ansöka om a-kassa. Alla a-kassor har villkor för ersättning, det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för dig.

Glöm inte att även du med ett pausat företag måste:

 • Lämna redovisning av verksamheten i din Inkomstdeklaration, även om du bara har noll att redovisa
 • Deklarera moms, så länge företaget är momsregistrerat, även om inga köp eller försäljningar har gjorts
 • Deklarera arbetsgivaravgifter, så länge företaget är arbetsgivarregistrerat, även om du inte har betalat ut några löner eller andra ersättningar

Läs mer om nationella insatser och regeringens beslut.

Försäkringskassans insatser

Försäkringskassans webbplats finns aktuell information om Försäkringskassans ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset.

Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper eller vab hittar du många svar där.

Sajten matchajobben.nu matchar jobb och tjänster

Region Sörmland har anslutit sig till webbsajten matchajobben.nu, en kostnadsfri webbtjänst för alla företag. Med företagens hjälp kan matchajobben.nu bli det marknadstorg så många företag efterlyst.

Behöver du uppdrag? Har du tillgänglig arbetskraft? Vill du samverka för att ställa om verksamheten? Här kan företagen presentera sina behov och hitta nya vägar till uppdrag eller utbyte av arbetskraft.

Det krävs ett aktivt deltagande från företagen för att den ska börja leva. Du hittar sidan på Region Sörmlands webbplats www.matchajobben.nu/sormland.

Rådgivning

Näringslivsenheten lotsar dig rätt

Om du inte vet var du ska börja så kan du alltid höra av dig till oss. Vi lotsar dig gärna både till information och rätt expert.

Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Kommunens näringslivsenhet har i samverkan med andra företagsfrämjande föreningar och organisationer inriktat sina resurser på att utvidga sin företagsservice och samverka om företagsstöd med andra företagsfrämjande aktörer i länet.

 

Stödlinje för ny- och småföretagare

Har du som företagare frågor eller funderingar utifrån den extraordinära situationen just nu? På en direkttelefon kan du som ska, eller har startat företag få hjälp med dina frågor och funderingar.

Ring: 010 - 344 35 30

STUA ger samlat stöd för besöksnäringen i Sörmland

För att stötta dig inom besöksnäringen i Sörmland, tillhandahåller STUA ett stöd för att ge akut rådgivning och stöd i din verksamhet, med finansiering från Region Sörmland.

Ett nätverk av kompetenta och erfarna rådgivare är beredda att ge dig stöd och rådgivning. All rådgivning sker under sekretess och alla frågor är välkomna. Finns det inte rådgivare inom ett specifikt område blir du lotsad vidare.

Rådgivning

För att boka rådgivning, kontakta:
radgivning@stua.se, 0155-220 800, mån-fre kl 9–16

Om stöd

Samlad information om stödet finns på Destinationsutvecklings webbplats

Webbinarier

STUA erbjuder regelbundet webbinarier för att hjälpa dig som företagare. På STUA:s webbplats kan du ta del av vad som är aktuellt samt se tidigare webbinarier.

Digitalt HR stöd

Digitala utbildningar om HR-frågor kopplat till pandemin: korttidspermittering, varsel, uppsägningar, hur det fungerar med fackförbund och myndigheter med mera.

Utbildningen är kostnadsfri för företagare i Nyköping.

Två kursdatum: 26 november och 3 december. Mer information hittar du i näringslivskalendern 

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som är företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående coronapandemin erbjuder partnerskapet FriS – Framtidens industri i Sörmland – nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Information om stöd till industriföretag i Sörmland hittar du här.

Almi - företagsrådgivning, finansiering med mera

Företagsrådgivare är Ralph Lidberg: 070-790 10 82, ralph.lidberg@almi.se och Anton Manhem: 076-129 99 68, anton.manhem@almi.se

Coompanion - rådgivning och affärsutveckling

Rådgivning och affärsutveckling inom hållbart och samhällsnyttigt entreprenörskap.

Kontaktuppgifter och direkt länk till bokning finns på Coompanions webbplats.

Import och export

Östsvenska Handelskammaren och Business Sweden kan hjälpa dig som har frågor om import och export.

Om coronaviruset

Skärpta råd i Sörmland - det här gäller och så kan du göra

Coronainformation för arbetsgivare – skärpta lokala råd i Sörmland

Den 5 november infördes lokala allmänna råd i Sörmlands län, på grund av ökad smittspridning. De skärpta allmänna råden förlängs till 13 december.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar: ”Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kan följa de allmänna råden ovan. De lokala allmänna råden som riktar sig till arbetsplatser och verksamheter är exempel på åtgärder som kan underlätta för enskilda att hålla avstånd och undvika smittspridning.”

Arbetsplatser pekas ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av dem som får covid-19 smittas på jobbet. Arbetsplatsernas viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personal kan undvika att resa med kollektivtrafiken i rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller. Skolor regleras i annan ordning.

Exempel på saker som kan åtgärdas

 • Undvik fysisk kontakt med andra personer än dem du bor med.
 • Avrådan gäller att arrangera eller delta i fest eller liknande socialt umgänge.
 • Undvik vissa typer av aktiviteter om inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverade.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
 • Avstå från möten, evenemang, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar oavsett om det är inom- eller utomhus. (Gäller inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.)
 • Den som har covid-19-symtom ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Beslutet omfattar skärpta allmänna råd för arbetsplatser och verksamheter, exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar i Södermanland.
 • Rådet innebär en skärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor med. Med fysisk kontakt menas de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör du helt undvika.
 • Nödvändig närkontakt som vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet.
 • Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek omfattas inte. Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

Nya regler för krögarnäringenförbud mot alkoholförsäljning efter kl.22.00

Smittskyddsåtgärder för livsmedelsverksamheter Läs mer

Ny samlad information 201105 till företagareverksamt.se

MSBs checklistaså kan du anpassa din verksamhet

Webbplatser med samlad information till företagare om beslut, åtgärder och rådgivning

På verksamt.se finns samlad information om nya beslut och åtgärder på nationell nivå kopplat till coronaviruset.

På webbplatserna för Svenskt Näringsliv och Företagarna finns råd och information om coronakrisen.

Läs tillförlitliga källor - myndigheternas information

Utrikesdepartementet för reseavrådan och assisterade hemresor. Ladda ner appen Resklar.

Krisinformation.se Samlad och bekräftad information om läget från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Arbetsmiljöverket för arbetsgivare

Tillväxtverket

Nyköpings kommuns information

 • Nyhetsbrev. Varje vecka kan du följa vad coronaläget innebär för näringslivet i vårt nyhetsbrev. Vet du fler som kan ha nytta av informationen, dela gärna nyhetsbrevet och tipsa om att prenumerera.  
  Nyhetsbrevet görs i samverkan med företagsfrämjarna NYSAM, LRF, Nora, NyföretagarCentrum, Region Sörmland, STUA, NyföretagarCentrum, Företagarna Nyköping/Oxelösund, Fastighetsägarna och Östsvenska Handelskammaren. 

 • Webbsida till företagare. På grund av situationen har vi skapat den här webbsidan för näringslivet där all viktig information för företag samlas. 

 • Coronaläget i Nyköpings kommun. Du hittar alltid aktuell information på nykoping.se/corona. Där hittar du också länken till webbsidan för coronarelaterad näringslivsinformation.

 • Stötta Nyköping! Hur kan du stötta Nyköping och det lokala näringslivet? På den här sidan Stötta Nyköping! samlar vi tips om hur var och en kan agera.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: