Meny

Information till näringslivet - coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 riktad till dig i näringslivet. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Näringslivsenheten utvidgar och utökar sin företagsservice med anledning av läget. Har du frågor om hur ditt företag påverkas och behöver tips och, kontakta Näringslivsenheten. Vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning till olika samverkande aktörer och myndigheter. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Här hittar du snabblänkar till informationen på sidan

 

Nyköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning.

Kommunalt stödpaket till företag 

Det här paketet gäller från och med 23 mars 2020 och tills vidare.

Näringslivet är hårt pressat med anledning av den rådande situationen med Coronaviruset. Nu är det viktigt att alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga. Nyköpings kommun har beslutat om ett första lokalt stödpaket till företagen. Fortsatt arbete pågår med insatser som kan underlätta för näringslivet.

Uppskov och slopade avgifter

 • Uppskov med fakturor. Nyköpings kommun kan ge uppskov med fakturor utställda av kommunen i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Åtgärden är inte generell. Företaget behöver ta kontakt med kommunen för hantering. Ingen ränta debiteras för uppskovsperioden. Ansök via vår e-tjänst.

 • Uppskov med hyran. De företag som hyr lokaler av Nyköpings kommun kan beviljas uppskov med hyran. Det ges i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Företaget behöver göra en ansökan om anstånd. Ingen ränta debiteras för anståndsperioden. Ansök via vår e-tjänst.

 • Uteserveringar underlättas. Avgifter slopas helt för uteserveringar fram till augusti. Beroende på den rådande situationen kan avgift komma att tas ut från augusti. Debitering sker i så fall inte förrän säsongen avslutats.

 • Avbokningsavgifter slopas. Avbokning av lokaler i Nyköpings Arenors bestånd. Företag som bokat lokaler för evenemang kommer inte att debiteras oavsett när avbokningen sker.

 • Fakturabetalning till leverantörer påskyndas. Betalning av fakturor som skickats till Nyköpings Kommun kommer att påskyndas så att företagen inte behöver ligga ute med pengar.

Minska risken för uppsägningar

 • Investeringar och övriga arbeten. Nyköpings Kommun kommer att se över planerade investeringar och andra arbeten, exempelvis underhåll för att om möjligt tidigarelägga investeringar som kan innebära jobb för näringslivet.

 • Hyra in personal. Nyköpings kommun undersöker möjligheterna att med kort framförhållning kunna hyra in personal från näringslivet. Det handlar dels om att täcka upp för en stor sjukfrånvaro i kommunens verksamheter och dels att utföra underhållsarbeten eller tjänster som inte hinns med på grund av det pressade läget.

Frågor och svar, FAQ om stödpaketet, hittar du här.

Nyköpings kommun vill framföra ett varmt tack för alla de välvilliga förslag och erbjudanden som kommit till oss från företag inom olika sektorer. Vi återkommer om det blir aktuellt.

Rådgivning - våra inspektörer hjälper till

Rådgivning i stället för inspektioner. Kommunen pausar inspektioner inom vissa tillsynsområden. Inspektioner som är viktiga med anledning av pågående virusutbrott eller i syfte att skydda människors liv och hälsa i övrigt kommer fortättningsvis att genomföras.

Tillsynsenheterna fokuserar även på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget – till exempel en restaurang som vill börja med utkörning av mat eller ett kafé som vill ha take away-försäljning på torget. Kommunen och Polisen jobbar för en snabb hantering av ansökningar till uteserveringar, det är möjligt att ansöka nu även innan ordinarie säsong påbörjas. Tillstånden blir generösa, även för butiker som exempelvis vill bedriva försäljning utanför sin lokal.

Livsmedel - nya krav på restauranger och bordsservering

Läs mer om vad som gäller för dig som bedriver livsmedelsverksamhet i kommunen. 

 

Regionala åtgärder 

Expertresurser tillsätts för särskilt utsatta branscher

Region Sörmland har gett Almi och STUA i uppdrag att utveckla en stödorganisation för besöksnäringen med information och förmedling av olika stödfunktioner och rådgivning inom finansiering, affärsjuridik, personalfrågor, inköp, lager, försäkringsfrågor med mera. På stödsidan för besöksnäringen finns mer information. 

Region Sörmlands webbplats finns samlade åtgärder från Region Sörmland. Regionen jobbar nu med olika företagsstödjande initiativ och planerar för en företagsjour som kan stötta krisande företag. Via NyföretagarCentrum, fyra stycken i länet, får invandrarföretagare riktad krisrådgivning. Regelbundna kontakter hålls bland annat med SKR, Tillväxtverket, Almi med flera samt länets alla näringslivschefer.

Almi Sörmlands regionala uppdrag 

 • FriS (Framtidens industri i Sörmland), ett samägt rådgivningsprojekt av Almi, MITC och Östsvenska Handelskammaren. Erbjuder expertrådgivning i tillväxtfrågor och nu även akuta frågor till all industri i Sörmland. Produktion, ledning och ekonomi i fokus.
 • STUA och Almi erbjuder akut rådgivning dygnet runt till besöksnäringen, se information på STUAS webbplats.  STUA erbjuder regelbundet utbildning via webb, så kallade webbinarer. Du hittar program och anmälningslänk på STUAS webbplats.
 • Smart Tillväxt, Almis tillväxtrådgivning för växande bolag i regionen men som nu drabbas av pågående kris
 •  

Nationella åtgärder (se även verksamt.se)

Stöd för korttidsarbete 20-04-02 (tidigare korttidspermittering)

Arbetsgivare kan få stöd för att minska anställdas arbetstid. Stödet täcker stora delar av kostnaden samtidigt som arbetstagaren kan få upp till 90 procent av sin ordinarie inkomst. Det kan även omfatta personal som redan korttidspermitterats. Ansökan öppnar 7 april och kan sökas retroaktivt från 16 mars. En anstormning av ansökningar väntar och Tillväxtverket betonar att stödet inte kommer att ta slut. Det gäller under 2020 och det är av stor vikt att ansökan och uppgifter är korrekta, annars fördröjs handläggningen. Näringslivsenheten kan lotsa dig till rådgivning för korrekt ansökan. Information, frågor och svar finns på Tillväxtverkets webbplats. 

Nytt krispaket för småföretagare 20-03-25 

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter den 1 mars till 30 juni, endast ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen gäller företag med upp till 30 anställda och endast på den del av lönen som uppgår till 25 000 kronor per månad. 
 • Tillfällig hyresrabatt. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till tjugofem procent av den ursprungliga hyran. Kan sökas i efterhand från 1 april-30 juni. 
 • Möjlighet att sätta av hela vinsten för 2019 i en periodiseringsfond upp till ett tak på 1 Mkr. 
 • Statlig låneakut. Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna. Maxbelopp per företag: 75 Mkr. 

För ytterligare information, besök verksamt.se.

Almis insatser

Företagslån hos Almi – 3 miljarder

Almi har fått ett mycket brett uppdrag i sin roll som rådgivare och förmedlare till företag av de olika stödformer som staten nu skapat. Tveka inte att kontakta Almi!

Tidigare åtgärder

Korttidspermittering. Se ovan det som gäller stöd till korttidsarbete. Istället för att säga upp en anställd person kan hen går ner i arbetstid och lön. 

Betalningssvårigheter - uppskov. Betalning av moms, preliminärskatt, källskatt och arbetsgivaravgifter kan skjutas fram i upp till ett år. Gäller retroaktivt från 1 januari, kan ge tillfällig lättnad i likviditeten. Det är ett lån.

Riksbankens krisstöd. Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. 

Slopat karensavdrag. Från och med 11/3 till 11/5 slopas karensavdraget. Arbetsgivaren behöver inte administrera detta, karensavdraget dras som vanligt av på de anställdas löner. Den anställde ansöker själv om ersättning via försäkringskassan.

Krav på läkarintyg tas bort. Kravet på att lämna sjukintyg till arbetsgivaren tas bort för att minska trycket på sjukvården. Medarbetare kan vara hemma 14 dagar utan intyg.

Minskade sjuklönekostnader dag 2-14. Staten över ansvaret för sjuklönekostnaderna under april och maj. Den med enskild firma får ersättning, oberoende av vald karenstid. Det gäller sjukfrånvaro från och med 1 april.

Smittbärarpenning. Smittbärarpenning till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Läkarintyg krävs. 

VAB – vård av barn. Om ditt barn är sjukt eller smittat kan du få ersättning. Inget intyg krävs när barnet har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Det gäller oavsett orsaken till barnets sjukdom eller smitta.

Hemma i förebyggande syfte. Som arbetsgivare är du inte skyldig att tillåta anställda att vara hemma i förebyggande syfte. Om så sker behöver du inte betala ut lön för frånvaron. Undersök om anställda istället kan arbeta från hemmet.

Se samtliga regler på Försäkringskassans webbplats.

Regeringens frågor och svar om besluten 

 

Stöd till omställning i spåren av coronakrisen

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Den nya möjligheten ger stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. Flera möjliga ansökningsdatum finns. Du hittar information på Vinnovas webbplats.

 

verksamt.se har all samlad information om olika stödmöjligheter.

  • Arbetsbrist och uppsägning
  • Betalningssvårigheter, finansiering och lån
  • Nya regler vid sjukdom
  • Kultur och idrott
  • Export och import Rådgivning
  • Mer information från myndigheter

 

Konkret information – vem kontaktar jag?

Näringslivsenheten. Om du inte vet var du ska börja så kan du alltid höra av dig till oss. Vi lotsar dig gärna både till information och till rätt expert. Ring 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se

Almi - företagsrådgivning, finansiering med mera. Företagsrådgivare är Ralph Lidberg: 070-7901082, ralph.lidberg@almi.se och Anton Manhem: 076-1299968, anton.manhem@almi.se.

NyföretagarCentrum Östra Sörmland - ny stödlinje med jourtelefon för nyföretagare och småföretagare. Vägledning ges även på engelska och arabiska. Tel 076-879 44 63.

Östsvenska handelskammaren och Business Sweden - internationella frågeställningar om import och export.

Region Sörmlands stödorganisation för besöksnäringen 0155-220 800 eller radgivning@stua.se

Sörmlands Sparbank erbjuder fri rådgivning via den regionala nätverksorganisationen Katec, ett entreprenörscentrum. Rådgivningen är kostnadsfri för företag i Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen och Vingåker. Tillgång till specialister inom ekonomi, marknadsföring, juridik, allmän affärsrådgivning med mera. Kontakt via katec.se. 

På webbplatserna för Svenskt Näringsliv och Företagarna finns råd och information om coronakrisen.

 

Bra tips och kontakter för arbetsgivare

Planeringsverktyg från MSB

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram verktyg till privata och offentliga verksamheter för att säkra beredskapen.

Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster.

Stöd för kontinuitetshantering, upprätthåll verksamheten på tolerabel nivå trots störningar.

Hur ska man tänka som företagare?

Almis tre viktigaste råd just nu till företagare. 

Företagarnas viktigaste råd

Ny digital mötesplats för samtal i coronatider

En ny digital mötesplats har startat på initiativ av Bartos Media, produktionsbolag och reklambyrå i Nyköping. Den får namnet ”RealityCheck Nyköping” och sker med stöd av Nyköpings kommun med flera. På realitychecknyk.info finns information om sändningstider. Vanliga mötesplatser som företagsluncher, frukostar och morgonsoffan har flyttats fram. I studion intervjuas nyckelpersoner om allt det som nu pågår inom näringsliv och samhälle i Nyköping och i regionen.Livesändningen kan ses via Facebook: www.facebook.com/RealityCheckNYK eller på webbsidan: www.realitychecknyk.info där du också kan se den i efterhand.

Använd tillförlitliga källor – gå till myndigheterna

Utrikesdepartementet för reseavrådan och assisterade hemresor. Ladda ner appen Resklar.

Krisinformation.se Samlad och bekräftad information om läget från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Arbetsmiljöverket för arbetsgivare

Tillväxtverket

 

Råd om hur smittspridning förhindras

Folkhälsomyndighetens information på engelska

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Viktiga råd om smittskydd från Folkhälsomyndigheten

Vanliga frågor och svar

Region Sörmlands coronainformation

Näringslivsenheten utökar sin företagsservice

En väg in. Näringslivsenheten har i samverkan med andra företagsfrämjande föreningar och organisationer inriktat sina resurser på att utvidga sin företagsservice och samverka om företagsstöd med andra företagsfrämjande aktörer i länet. Vanliga mötesplatser som företagsluncher, frukostar, Morgonsoffa med mera flyttas fram.Ingen företagare ska känna sig ensam i denna situation. Du når oss och vårt nätverk på 0155-24 81 50 och via mejl på naringsliv@nykoping.se.

Här hittar du aktuell information 

 • Nyhetsbrev. Varje vecka kan du följa vad coronaläget innebär för näringslivet i vårt nyhetsbrev. Vet du fler som kan ha nytta av informationen, dela gärna nyhetsbrevet och tipsa om att prenumerera.  Nyhetsbrevet görs i samverkan med företagsfrämjarna NYSAM, LRF, Nora, NyföretagarCentrum, Region Sörmland, STUA, NyföretagarCentrum, Företagarna Nyköping/Oxelösund, Fastighetsägarna och Östsvenska Handelskammaren. 

 • Ny webbsida. På grund av situationen skapar vi den här webbsidas för näringslivet där all viktig information för företag samlas. 

 • Coronaläget i Nyköpings kommun. Du hittar alltid aktuell information på nykoping.se/corona. Där hittar du också länken till webbsidan för coronarelaterad näringslivsinformation.

 • Stötta Nyköping! Hur kan du stötta Nyköping och det lokala näringslivet? På den här sidan Stötta Nyköping! samlar vi tips om hur var och en kan agera.

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: