Meny

Nyköping stöttar föreningslivet

Nyköpings kommun inför ett lokalt stödpaket till föreningarna i kommunen på grund av den hårt pressade situationen i samband med Coronapandemin. Nu är det viktigt att alla hjälps åt och att föreningarna får stöd från invånare, företagare, organisationer och inte minst det offentliga.

 • Uppskov med fakturor under 2020. Nyköpings kommun kan ge uppskov med fakturor utställda av kommunen i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Föreningen behöver ta kontakt med kommunen för hantering. Ingen ränta debiteras för uppskovsperioden. Ansök via vår e-tjänst.
  Kontakta Nyköpings Arenor om du behöver hjälp: forening@nykoping.se eller ring 0155-24 89 02.
 • Uppskov med hyran under 2020. De föreningar som hyr lokaler av Nyköpings kommun kan beviljas uppskov med hyran. Det ges i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Föreningen behöver göra en ansökan om anstånd. Ingen ränta debiteras för anståndsperioden. Ansök via vår e-tjänst. Kontakta Nyköpings Arenor om du behöver hjälp nykopingsarenor@nykoping.se eller ring 0155-24 89 02.
 • Föreningar och klubbar kan under 2020 hyra lokaler för cuper, läger och event inom Nyköpings Arenors lokalbestånd utan hyresavgift, alternativt till rabatterat pris beroende på bokningens storlek. Budget max 700 000 kr, max 75 000 per evenemang. Ansök om hyresreducering sista ansökningsdag 31 oktober.
 • Medel öronmärks till en ”Evenemangsfond” där föreningar kan söka bidrag. Det liknar regelverket som fanns under Gästabudsåret. Budget 500 000 , max 75 000 per evenemang. Ansök ur Evenemangsfonden sista ansökningsdag 31 oktober 2020.
 • Avbokningsavgifter för lokaler slopas i Nyköpings Arenors lokaler, oavsett när avbokningen sker. Gäller från och med 1 mars till 31 augusti samt 6 november till 31 december 2020. Gäller både föreningar och privatpersoner. Kontakta Lokalbokningen lokalbokningen@nykoping.se eller ring 0155-24 89 10.
 • Utbetalning av verksamhetsbidrag från kommunen till föreningar tidigareläggs. De bidrag som skulle betalas ut i juli (Kvartal 3 år 2020) kommer att betalas ut senast i början av maj. 
 • Särskilt stöd för sin ordinarie ungdomsverksamhet. Nyköpings kommun är mån om att ungdomsverksamhet inte blir lidande på grund av pandemin. Därmed kan föreningar som drabbats hårt av intäktsbortfall till följd av pandemin ansöka om särskilt stöd för sin ordinarie ungdomsverksamhet under resterande del av 2020. Beslut tas av Kultur- och Fritidsnämnden utifrån givna kriterier. Ansökan skickas till Nyköpings Arenor forening@nykoping.se eller via ordinarie postgång. Bidraget kommer inte ges till något som täcks av det statliga paketet. Det finns inget tak för ansökan.
 • Fria annonser i Södermanlands Nyheter. Nyköpings kommun betalar en helsida i SN varje vecka där föreningar får möjlighet att ha med en annons avgiftsfritt. Detta erbjudande gäller under tiden 1 juli till 31 december 2020. Läs mer om hur du annonserar här
 • Föreningsmässa 2021. Nyköpings kommun kommer att arrangera en föreningsmässa i samband med Bomässan på Rosvalla 2021. Samtliga föreningar i Nyköpings kommun har möjlighet att vara med på mässan kostnadsfritt. Mer information om mässan kommer senare.
 • Nyköping stödjer initiativ. Ett bra exempel är Nyköpings BIS Fotboll som tagit fram kuponghäften för luncher med rabatt. Kuponghäftena kan alla Nyköpings föreningar sälja och tjäna pengar och samtidigt stödja näringslivet. För frågor om kuponghäftet kontakta Nyköping BIS fotboll tfn 0155 - 190 190 eller e-post: info@bissarna.se. Nyköpings kommun stödjer sådana initiativ och beslut tas av Nyköpings Arenor utifrån givna kriterier från Kultur- och Fritidsnämnden. Ansök via mejl till forening@nykoping.se för bidrag för tillfälliga behov.

Läs om ytterligare stöd till näringslivet på nykoping.se

Läs mer om kriterier för bidrag på sidan om föreningar på nykoping.se

Mer information och kontakt
Per Lithammer, sakkunnig kultur- och fritidsnämnden, 0155-24 83 69
Lars Persson, tf verksamhetschef Nyköpings Arenor, 0155-24 89 01

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: