Meny

Åtgärder inom Nyköpings kommun med anledning av de skärpta råden

De skärpta allmänna råden är förlängda till 13 december i Sörmland. Nyköpings kommun har med anledning av de skärpta råden beslutat om åtgärder som påverkar kommunens verksamheter. Här hittar du information om vad som gäller.

 

Informationen uppdateras löpande. Den senaste uppdateringen gjordes 25 november.

Folkhälsomyndigheten meddelade 5 november att skärpta allmänna råd infördes i Sörmland. Beslutet fattades i samråd med Region Sörmland. 24 november förlängdes råden och gäller till och med 13 december om inget annat meddelas. 

Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden

Listan uppdateras löpande. 

De skärpta råden är förlängda till den 13 december. Nyköpings kommun följer noggrant utvecklingen kring coronasituationen och hoppas kunna välkomna besökare inom de berörda verksamheterna igen. Kommunen kan även komma att behöva besluta om fler åtgärder.

Det här gäller för medarbetare inom kommunens verksamheter

  • Fysiska möten med medarbetare i kommunens verksamheter ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Detsamma gäller utbildningar, konferenser, tillställningar och arbetsplatsträffar. Dessa ska i så stor utsträckning som möjligt ske digitalt. Behöver ett möte ske fysiskt ska det ske på en plats med god ventilation och där det går att hålla avstånd. Trängsel får inte uppstå under eller i samband med mötet.
  • I de flesta av kommunens verksamheter måste man befinna sig på sin arbetsplats för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att färdas så säkert som möjligt är det viktigt att undvika trängsel under resan till arbetsplatsen om man reser med kollektivtrafiken.
  • Arbete uppmanas att ske på distans i verksamheter med arbetsuppgifter där det är lämpligt. Medarbetare arbetar då enligt kommunens riktlinjer för distansarbete. Det är alltid ansvarig chef som avgör om verksamhetens behov, arbetsuppgiftens karaktär och medarbetarens förutsättningar fungerar att genomföra på distans. Det är också chefen som avgör omfattningen av distansarbetet. Detsamma gäller för inpendlare och konsulter. 
  • Medborgares besök till kommunens verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren får möjlighet till ett digitalt möte. Undantaget är besök där verksamheten behöver utföra ett fysiskt besök/möte. Anställningsintervjuer sker i första hand digitalt.
  • Medarbetare ska i första hand välja gång, cykel eller kommunens fordon vid förflyttning mellan verksamheter inom ramen för sitt uppdrag. Resor med kollektivtrafik i tjänsten ska undvikas. Tjänsteresor som inte är absolut nödvändiga ska skjutas fram eller ställas in.

Ytterligare åtgärder som vidtas

  • En central samordningsstab har upprättats i kommunen med uppdrag att ta fram en samlad lägesbild för Nyköpings kommun som kan ligga till grund för beslut i divisionsledningarna eller i Centrala ledningslaget. Samordningsstaben är inget beslutsfattande organ, linjeorganisationen ansvarar som vanligt för den egna verksamhetens uppdrag.

Mer information

Läs mer om vad som gäller med anledning av coronaviruset på www.nykoping.se/corona

Translate this information into different languages

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Find instructions.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: