Meny

Åtgärder inom Nyköpings kommun med anledning av de skärpta råden

Det råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd samt skärpta regionala rekommendationer för Sörmland. Nyköpings kommun har sen tidigare beslutat om åtgärder för att minska smittspridningen som påverkar kommunens verksamheter. Här hittar du information om vad som gäller.

 

Informationen uppdateras löpande. Den senaste uppdateringen gjordes 14 maj.

Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden

Listan uppdateras löpande. 

Nyköpings kommun följer noggrant utvecklingen kring coronasituationen och hoppas kunna välkomna besökare inom de berörda verksamheterna igen. Kommunen kan även komma att behöva besluta om fler åtgärder.

Det här gäller för medarbetare inom kommunens verksamheter

  • De som har möjlighet ska fortsätta arbeta på distans så ofta det är möjligt. Det är chefen som avgör om det är möjligt samt omfattningen av arbetet. Det finns riktlinjer för distansarbete inom kommunen.
  • På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
  • Om man måste vara på plats gäller 2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.
  • Man ska använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. 
  • Var och en bör använda engångsmunskydd när man reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare. För dessa munskydd ansvarar var och en.
  • Medborgares besök till kommunens verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren får möjlighet till ett digitalt möte. Undantaget är besök där verksamheten behöver utföra ett fysiskt besök/möte. Anställningsintervjuer sker i första hand digitalt. 
  • Medarbetare ska i första hand välja gång, cykel eller kommunens fordon vid förflyttning mellan verksamheter inom ramen för sitt uppdrag. Resor med kollektivtrafik i tjänsten ska undvikas.
  • Tjänsteresor som inte är absolut nödvändiga ska skjutas fram eller ställas in.

Ytterligare åtgärder som vidtas

  • En central samordningsstab har upprättats i kommunen med uppdrag att ta fram en samlad lägesbild för Nyköpings kommun som kan ligga till grund för beslut i divisionsledningarna eller i Centrala ledningslaget. Samordningsstaben är inget beslutsfattande organ, linjeorganisationen ansvarar som vanligt för den egna verksamhetens uppdrag.

Mer information

Läs mer om vad som gäller med anledning av coronaviruset på www.nykoping.se/corona

Translate this information into different languages

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Find instructions.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: