Meny

Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Här hittar du Nyköpings kommuns samlade information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Informationen senast uppdaterad 2020-09-21 klockan 10.45

Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande. 

Den 1 juli infördes en ny tillfällig lag om Tillfälliga smittskyddsåtgärder som gäller till 31 dec. Den skärper reglerna om avstånd på serveringsställen från en armlängds avstånd till "minst en meter" och utökar kommunernas ansvar för tillsyn och åtgärder.

Klicka på flikarna för att läsa mer. 

Vilka avstånd gäller på serveringar?

Vad är det för avståndsregler som gäller på serveringar? Det ser ut att vara en väldig trängsel ibland.

Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalens utformning, antal besökare och övriga omständigheter på serveringsstället. Besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Inom sällskapet ligger ansvaret att hålla avstånd på var och en. Att det är mycket folk på en servering behöver inte betyda att förekommer trängsel om gästerna kan ha säkert avstånd till varandra och om verksamheten har organiserat det på ett sätt som möjliggör för gästerna att hålla avstånd.

Jag har sett att det var stor trängsel vid en servering där reglerna om avstånd inte alls tillämpades. Nu vill jag anmäla det. Vart vänder jag mig?

Du kan använda kommunens e-tjänst för klagomål https://etjanster.nykoping.se/SHB_2019_KLAGO. Du kan också vända dig till kommunens växel 0155-24 80 00 som kopplar dig vidare till miljöenheten eller livsmedelsenheten som bedriver tillsyn inom området.

Kan jag ringa till polisen så att de ingriper om jag sett att det är alldeles för stor folksamling?

Polisen har ansvar för att se till att reglerna om folksamlingar hålls.

Varför får människor sitta så trångt vid borden på restauranger och serveringar?

Ett sällskap kan träffas var som helst och kan till och med bestå av samma familj. Därför gäller inte kravet på 1 meters avstånd inom ett eget sällskap. Inom ett bordssällskap är det ett individuellt ansvar för hur nära man vill sitta vid sitt sällskap. Mellan olika sällskap ska det däremot vara minst 1 m avstånd.

Vad har kommunen för ansvar för hur folk trängs på restauranger? Och vad kan polisen göra?

Kommunen ansvarar för att se till att verksamheterna har gjort lämpliga åtgärder för att undvika trängsel på ytor som besökare har tillträde till. Att servering av mat och dryck endast sker till besökare som sitter ned vid ett bord och att besökare erbjuds möjlighet till handtvätt eller handsprit. Verksamheten ska också informera besökare om hur de ska minska riskerna för smittspridning. Polisen ansvarar för att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar följer reglerna om max 50 personer. Restauranger och serveringar omfattas vanligtvis inte av de här reglerna.

Länsstyrelsen ska vägleda kommunerna i deras tillsynsarbete. Vad innebär det?

Länsstyrelsen är den myndighet som ska ge kommunerna råd, stöd och vägledning enligt den nya lagen. Kommunerna ska regelbundet lämna lägesrapporter till Länsstyrelsen.

Vem ansvarar för tillsyn på köpcentrum, butiker, badstränder och andra allmänna platser?

Ingen myndighet har det ansvaret. Här gäller vars och ens ansvar att hålla avstånd. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att övervaka dessa miljöer och informera regeringen om situationen. Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för smittspridning är störst när människor sitter nära varandra under längre tid vilket oftast uppstår på barer och serveringar.

Omfattas alla serveringsställen av de här nya reglerna om en meter?

Det gäller serveringsställen som serverar mat och dryck till sittande gäster, exempelvis restauranger, barer och caféer. Det gäller däremot inte kiosker, foodtrucks, matstånd och personalmatsalar.

Vilket ansvar och vilka roller har de olika myndigheterna?

Allmänheten
Att hålla avstånd och stanna hemma om man har symptom.

Serveringsställen
Ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Kommunen
Utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas.

Länsstyrelsen
Ger råd och vägledning till kommunerna. Tar in lägesbilder från ett antal aktörer för att se hur rekommendationerna efterlevs.

Smittskyddsläkaren
Kommunens tillsynsmyndighet Miljö- och samhällsbyggnadsämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Polisen
Ska på begäran hjälpa kommunen vid tillämpningen av lagen. Utövar tillsyn över allmänna folksamlingar och offentliga tillställningar och att maxgränsen på 50 personer gäller. 

Bekräftade fall och information om smitta

Bekräftade fall i Nyköping inom vård och omsorg

Antal fall i Nyköpings kommun

Region Sörmland rapporterar varje vecka, på torsdagar, antalet fall per kommun. Ta del av sifforna på regionens webbplats. 

Antal fall inom vård och omsorg

Varje onsdag rapporterar vi här antalet bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Nyköpings kommun. Rapporteringen är en nulägesbild, d v s hur det ser ut just den dagen, den veckan.

23 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

16 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

9 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

2 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

26 augusti 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

19 augusti 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

12 augusti 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

5 augusti 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

29 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

22 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

15 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

8 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 5 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

1 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 6 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

24 juni 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 5 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

17 juni 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 1 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

10 juni 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

3 juni 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

27 maj 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

20 maj 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 5 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

13 maj 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

6 maj 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 3 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

29 april 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 5 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 6 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)


22 april 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 11 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 9 bekräftade fall inom hemtjänsten 

20 april 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 8 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 8 bekräftade fall inom hemtjänsten 

Så informerar vi om smitta

Region Sörmlands rapportering och ansvar

Region Sörmland och smittskyddsläkaren ansvarar för provtagning och smittspårning av covid-19.

Region Sörmland rapporterar varje vecka, på torsdagar, konstaterade fall av covid-19 per kommun. 

Smittspridning inom vård och omsorg

Nyköpings kommun ger en veckovis nulägesbild av bekräftade och misstänkta covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Nyköpings kommun. Bekräftade fall kommuniceras per omsorgsform:

 • Äldre- och demensboende
 • Hemtjänst
 • Verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Informationen uppdateras varje onsdag på nykoping.se/corona

Nyköpings kommun informerar inte om vilka boenden, hur många personer eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren.

Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen registrerar inte anledning till sjukfrånvaro eller ger ut information där det finns risk att det kan härledas till ett enskilt barn eller elev. Det gör vi inte i ordinarie sjukdomstider och inte heller med anledning av covid-19.

Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att sjuka barn stannar hemma. Lärare, pedagoger och övrig personal informerar och påminner om det.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?
Nej, bara om Smittskydd på Region Sörmland bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk. Smittskydd avgör vilka personer som kan ha riskerat att bli smittade, vilken information som behöver ges till vem och vilka åtgärder som behöver vidtas. Har du funderingar kring skolans arbete kring smitta, kontakta rektorn på ditt barns skola eller förskola. Läs mer om hur skolan gör vid konstaterade fall av covid-19 i verksamheterna 

Smittspridning bland medarbetare inom Nyköpings kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Nyköpings kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Om viruset och information från myndigheter

Följ myndigheternas information - sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det, sök information på nätet i första hand.

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk och dela endast bekräftad information.

Digital coronamottagning

Med Region Sörmlands digitala coronamottagning kan du som bor i Sörmland komma i kontakt med vården om du har symtom eller frågor om coronaviruset.

Så minskar du smittspridningen

Alla kan göra något för att bidra till att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19.

På den här webbsidan hittar du information om vad du kan göra för att hjälpa till samt två affischer som du kan skriva ut och sätta upp på din arbetsplats, vid sommarstugan eller hos din förening.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen!

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i samhället som mycket hög.

Så minskar du smittspridningen:

 • Håll avstånd till andra
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga), hosta och/eller feber

Läs mer på 1177

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i, håll ut, håll dig informerad och håll avstånd.

Provtagning för covid-19 och antikroppstest

Pågående covid-19

Region Sörmland erbjuder provtagning av covid-19.

Du som fyllt 16 år beställer provtagningen via e-tjänst på 1177.se.

Du kan testa dig om:

 • du har luftvägssymtom som hosta, snuva, andningssvårigheter, feber och/eller akuta mag/tarmbesvär (kräkning/diarré).
 • du har haft symtom i minst två dygn.
 • du är folkbokförd eller arbetar i Sörmland.

Resultatet av provtagningen visar bara om du har en aktuell, pågående infektion av covid-19, inte om du tidigare har genomgått infektion. Det är alltså inte ett antikroppstest.

Från 3 juni har personer som har ett samhällsviktigt yrke kunnat testa sig.

Sedan mitten av april har medarbetare i kommunen som har patientnära arbete inom äldre- och demensboende, LSS-boende, hemtjänst och hemsjukvård kunnat testa sig. 

Hur bokar man ett test om man inte är skriven i Nyköping eller tillhör Region Sörmland men jobbar i Nyköpings kommun?

Mejla provtagningacovid19@regionsormland.se
Läs mer om frågor och svar för test covid-19 på 1177.

Antikroppstest

Vem får ta antikroppstest för covid-19?

Region Sörmland erbjuder antikroppstest för covid-19 till dig som är folkbokförd i Sörmland. Du kan testa dig om du har fyllt 18 år.

För att testet ska fungera måste det ha gått 3 veckor sedan du blev frisk. Läs mer om antikroppstestet på 1177.se.

Om du är sjuk och vill få reda på om du har covid-19 eller inte ska du inte ta ett antikroppstest, se mer om test för pågående covid-19 här ovanför.

Hur bokar man ett test om man inte är skriven i Nyköping eller inom Region Sörmland men jobbar i Nyköpings kommun?

Om du vill göra antikroppstestet för att se om du haft covid-19 får du vända dig till din egen region där du är skriven. Du hittar mer frågor och svar om testet på 1177. 

Källa: Region Sörmland/1177

Information in other languages

About corona in other languages

Touristinformation

The covid-19 pandemic affects travelling, accomodation, and other activities in Sweden. Krisinformation.se have compiled information from the authorities about restrictions and prohibitions you need to be aware about if planning a stay in Sweden this summer.

Translate this information into different languages

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Find instructions.

Tourist-information

The covid-19 pandemic affects travelling, accomodation, and other activities in Sweden. Read more about restrictions and prohibitions you need to be aware about if planning a stay in Nyköping this summer. 

70+ eller riskgrupp

Stöd och hjälp

För att underlätta vardagen för dig som är 70+ eller tillhör en riskgrupp finns hjälp att få. Tänk på att det är viktigt att du håller avstånd och träffar andra bara om det är absolut nödvändigt.

Hjälp att handla mat eller medicin

Svenska kyrkan och Röda korset kan handla åt dig om du inte har grannar, anhöriga eller andra som kan hjälpa till. Kontakta Nyköpings församling på telefonnummer 0155-751 50 på måndagar kl. 09.00 - 11.00. Inköpen görs på tisdagar.

Extra öppettider och hemleverans

Flera butiker i Nyköping har extra öppettider för dig som är riskgrupp och har liksom en del restauranger hemleverans av mat. Läs mer på Nyköpingsguiden.

Stöd vid oro eller våld

Behöver du någon att prata med ring äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar kl 8–19 och helger kl 10–16.

Känner du stress och oro, då kan du ringa till Röda Korsets stödtelefon.  Telefonnummer 0771-900 800

Lever du med våld? Ring 0155-45 70 03. Läs mer om stöd och hjälp vid våld i nära relation. 

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Då kan du kontakta Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje. 

Du kan också ringa till kommunens anhörigstöd om du som anhörig vill ha råd och stöd eller bara vill prata. Ring på telefonnummer 0155-45 74 10 eller mejla till anhorigstod@nykoping.se

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats kan du läsa om hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa och om var du kan få stöd och hjälp.

Frågor och hjälp att läsa

 • Har du frågor om vård och omsorg, ring 0155-45 77 93.
 • Vill du ha hjälp att läsa information på Internet? Kontakta Kommunservice på 0155-24 80 00.

 

Håll avstånd

 • Vänta med att krama dina barnbarn och vänner.
 • Träffas utomhus och håll avstånd.
 • Högtider och sommar. Tänk på att fortsätta umgås på avstånd – även på sommaren och när ni är utomhus. Det viktigt att undvika större bjudningar och trängsel på stan.
 • Undvik platser med många människor.

 

Att hålla sig frisk och må bra

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas svårt av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du som är 70 år eller äldre tillhör en riskgrupp. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du håller dig frisk. 

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats kan du läsa mer om tips och råd på sådant som kan få dig att må bra och om olika stöd. 

 

Stöd

Stöd vid oro eller våld

Coronaviruset kan väcka oro och rädsla – både bland vuxna och barn. 

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Om saker du kan göra som får dig att må bra. Råden och informationen är anpassade för olika åldrar och behov.

Röda Korsets stödtelefon

Du kan ringa Röda Korsets stödtelefon för att prata om din oro, med  personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Mind - för psykisk hälsa

Självmordslinjen - är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar.

Föräldralinjen - stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Äldrelinjen - för dig som är äldre och längtar efter någon att prata med. 

BRIS - för och om barn och unga

Om du som är under 18 år, känner dig orolig, vill prata eller behöver stöd  är du välkommen att höra av dig för att få stöd från Bris. Du kan till exempel chatta, mejla eller ringa.  

Bris har också stöd för vuxna om barn. 

Jourhavande kompis för unga

Röda korsets Jourhavande kompis finns för dig som är upp till 25 år och som behöver prata med någon.   

Ungdomsstödjarna - samtalsstöd för ungdomar och föräldrar

Kommunens ungdomsstödjare finns som ett samtalsstöd för dig som är mellan mellan 10 och 20 år gammal eller för dig som är förälder/vårdnadshavare för någon i den åldern. Du kan ringa, mejla eller höra av dig på deras sociala medier om du vill prata med dem.  

Vart vänder jag mig om jag misstänker att ett barn far illa? 

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att diskutera hur barnet kan få hjälp.

Familjecentralerna för föräldrar

På kommunens familjecentraler i Brandkärr och på Arnö finns kuratorer och förskollärare tillgängliga på telefon för dig som har barn upp till 12 år och som vill prata.

Socialtjänstens stöd för familj, barn och unga

Läs mer om socialtjänstens stöd för barn, unga och familjer. 

Stöd för anhöriga 

Anhörigstöd

Till kommunens anhörigstöd kan du ringa om du vill ha råd och stöd eller bara vill prata. Anhörigstöd finns till för dig som hjälper och stödjer en familjemedlem, granne, vän eller annan medmänniska som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan ringa på telefonnummer 0155-45 74 10 på kontorstid eller mejla till anhorigstod@nykoping.se

Anhöriglinjen

Du som behöver råd och stöd i din situation som anhörig kan också kontakta Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje. 

Våld i nära relation

Oro, isolering och ekonomisk stress kan öka risken för våld i nära relationer. Nyköpings kommuns socialsekreterare inom vuxenheten erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld. Du når dem på telefonnummer 0155-45 70 03.  

Du kan också få samtalsstödstöd genom vår förebyggande enhet Familjefridsmottagningen. Hit kan du ringa på telefonnummer 0155-24 81 01.

Behöver du hjälp efter kontorstid, ring social beredskap 073-773 72 73

Läs mer om stöd vid våld i nära relation.

Manscentrum - kriscentrum för män

Manscentrum i Stockholm är en behandlingsmottagning för män i kris.

De erbjuder samtalshjälp för att kartlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Till exempel: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

Med anledning av cornaviruset utökar Manscentrum sin behandling på distans som då sker online eller via telefon (tidigare har den endast varit till för män som bor  stockholmsområdet).

Läs mer på www.manscentrum.se

Fler samlade informationsvägar vid oro 

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronaviruset

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

1177; råd och stöd på chat, mejl och telefon

På nykoping.se har vi också samlat information om stöd vi

Hjälp med handling och särskilda öppettider i matbutiker

Röda korset Nyköping och Svenska kyrkan, Nyköpings församling, erbjuder hjälp att handla mat och medicin till riskgrupper.

På Nyköpingsguiden kan du läsa om vilka butiker som har särskilda öppettider och vilka ställen som har hemleverans.

Förskola, skola och barn

Så gör skolan vid konstaterade fall av covid-19 i verksamheten

Nyköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Sörmland Smittskydds råd och rekommendationer. Se länkar till deras webbplatser nedan.

Detta händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola i Nyköping

När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor blir skolledningen kontaktad av Smittskyddet på regionen. De personer som Smittskyddet anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då direkt informerade via skolan.

Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symptom de närmaste 14 dagarna. På 1177.se och Folkhälsomyndigheten.se finns information om vilka symptom du ska vara uppmärksam på. Alla med symptom, d v s även med icke-konstaterad covid-19, uppmanas att testa sig och att då beställa ett test via 1177.se.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

Nej, bara om Smittskydd på Region Sörmland bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk. Smittskydd avgör vilka personer som kan ha riskerat att bli smittade, vilken information som behöver ges till vem och vilka åtgärder som behöver vidtas. Har du funderingar kring skolans arbete kring smitta, kontakta rektorn på ditt barns skola eller förskola.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare är bekräftat smittade. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd på Region Sörmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder. Du som vårdnadshavare kommer att få information från skolan.

Vilka ska testa sig?

Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 16 år kan testa sig kostnadsfritt. Du beställer testet på 1177.se. Regionen kommer att börja testa yngre barn.

Jag är orolig för smitta inom skolan, vad ska jag göra?

Det är förståeligt att många känner oro kring smitta. Men enligt Folkhälsomyndigheten visar det sig att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.

Läs mer om corona och skolan i Nyköping.

Länk till Skolverkets information om barnens rätt att gå i skolan under pandemin.

Länk till Folkhälsomyndighetens information till grundskolor. 

 

Hur pratar jag med barn?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Läs mer och få tips på krisinformation.se.

Stöd vid oro

Coronaviruset kan väcka oro och rädsla – både bland vuxna och barn. 

Barn kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna.

På Uppdrag psykisk hälsas webbplats finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider för barn och unga, i samband med covid-19. 

Barn- och elevhälsan

På respektive skola finns barn- och elevhälsan med tillgång till bland annat skolsköterska och skolkurator.

Ungdomsstödjarna - samtalsstöd för ungdomar och föräldrar

Kommunens ungdomsstödjare finns som ett samtalsstöd för dig upp till 20 år eller för dig som är förälder/vårdnadshavare för en ungdom. Du kan ringa, mejla eller höra av dig på deras sociala medier om du vill prata med dem.  

Familjecentralerna för föräldrar

På kommunens familjecentraler i Brandkärr och på Arnö finns kuratorer och förskollärare tillgängliga på telefon för dig som har barn upp till 12 år och som vill prata.

Vart vänder jag mig om jag misstänker att ett barn far illa? 

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att diskutera hur barnet kan få hjälp.

Läs mer om socialtjänstens stöd för barn och unga. 

Trygga barn på nätet

De flesta kontakter som barn har på nätet är positiva och givande, men det gäller ändå att vara uppmärksam då det händer att barn råkar illa ut. Läs mer på vår webbsida om trygga ban på nätet. 

BRIS - för och om barn och unga

Om du som är under 18 år, känner dig orolig, vill prata eller behöver stöd  är du välkommen att höra av dig för att få stöd från Bris. Du kan till exempel chatta, mejla eller ringa.  

Bris har också stöd för vuxna om barn. 

Jourhavande kompis för unga

Röda korsets Jourhavande kompis finns för dig som är upp till 25 år och som behöver prata med någon.   

Mind - för psykisk hälsa

Självmordslinjen - är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar.

Föräldralinjen - stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Röda Korsets stödtelefon

Du kan ringa Röda Korsets stödtelefon för att prata om din oro, med  personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Fler samlade informationsvägar vid oro 

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronaviruset

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

1177; råd och stöd på chat, mejl och telefon

På nykoping.se har vi också samlat information om stöd vid psykisk ohälsa

Företag, föreningar, näringsliv och evenemang

För dig som driver företag

Åtgärder och stödpaket

Nyköpings kommun gör en rad åtgärder för dig för att underlätta för näringslivet i denna pressade situation. 

Läs om frågor och svar för stödpaketet

Livsmedelsverksamhet

För dig som driver livsmedelsverksamhet har vi samlat specifik information kopplat till coronaviruset, om till exempel avstånd, bufféservering, kontroller, bedömningsgrunder och riktlinjer för trängsel på restauranger, barer och kaféer. 

Företag som säljer skyddsutrustning

I dagsläget har vi inte behov av kontakt med fler leverantörer, än de vi har, för skyddsutrustning. Om läget förändras kommer du hitta information på den här webbplatsen om kontaktvägar.

 

Livsmedelsverksamhet

För dig som driver livsmedelsverksamhet har vi samlat specifik information kopplat till coronaviruset, om till exempel avstånd, bufféservering, kontroller, bedömningsgrunder och riktlinjer för trängsel på restauranger, barer och kaféer. 

Viktigt att tänka på för dig som kör ut mat

Coronaviruset har gjort att många människor nu beställer mat direkt av butiker och restauranger, till exempel take-away och utkörning av matkassar. Andra hämtar själva eller får hjälp av butiker, organisationer och föreningar.

Det finns regler runt livsmedelshantering som alla som nu vill hjälpa till i coronatider bör känna till.

Föreningar - stöd

Nyköpings kommun inför ett lokalt stödpaket till föreningarna i kommunen på grund av den hårt pressade situationen i samband med Coronapandemin.

Annonsera kostnadsfritt i SN

Nyköpings kommun betalar en helsida i SN varje lördag där föreningar får möjlighet att ha med en annons eller text kostnadsfritt. Detta erbjudande gäller under tiden 1 juli till 31 december 2020. Läs mer på sidan om annonsering på nykoping.se/forening/annons

Evenemang

Nyköpings Arenor följer regeringens beslut om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som från och med 29 mars begränsades till 50 personer. All information om evenemang och frågor om biljetter hittar du på nykopingsguiden.se

Information om respektive evenemang hittar du också på Nyköpingsguiden.

Förbud mot allmänna sammankomster

Läs mer om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på regeringskansliets webbsida.  

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det nya förslaget till reglering. 

Stängningar och kommunens arbete

Information till medarbetare och chefer

Information till medarbetare i Nyköpings kommun finns på intranätet IN. Information till chefer i kommunen hittas på intranätets chefsplats. 

Så jobbar kommunen

Kommunen följer händelseutvecklingen och har ett ansvar för att verksamheter som skola och omsorg ska fungera normalt även under speciella omständigheter. 

Den central krisledningsstaben och berörda divisioners staber har varit igång sedan mitten av mars, men har nu avslutats. Frågorna om corona prioriteras men hanteras inom respektive ledningslag. 

Varje division har en plan (pandemiplan) för hur verksamheten ska hantera ett utbrott på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: