Corona och vaccination

Här hittar du Nyköpings kommuns samlade information om coronaviruset,  sjukdomen covid-19 och vaccination.

Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Uppdaterad den 19 oktober 2022

Från och med 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vissa åtgärder och rekommendationer gäller fortfarande.

Information in other languages

Vaccination och provtagning

Till den som är tveksam inför vaccination

Läs Folkhälsomyndighetens information om varför det är viktigt att vaccinera sig

Vaccinerna mot covid-19 räddar liv. Men framgången är beroende av att människor väljer att vaccineras. Viljan att vaccinera sig kan påverkas av många olika saker, även känslor. Därför kan det vara svårt att samtala med någon som har en annorlunda uppfattning än en själv.

Webbplatsen Prata vaccin vänder sig till den som behöver stöd för sådana samtal i sin vardag. Den presenterar konkreta och evidensbaserade tips på hur man kan närma sig ämnet och bemöta olika missuppfattningar som finns om vaccinerna.

Provtagning/testning

De flesta behöver inte längre lämna prov för covid-19. Men en del behöver göra det. Läs mer om vilka som rekommenderas att göra provtagning, på 1177.se 

Tid för provtagning bokas via e-tjänst på 1177.se.

 

Föreningar och evenemang

Att arrangera evenemang

Från och med den 9 februari 2022 finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster, läs mer om det på Folkhälsomyndighetens webbplats

Har du frågor? 

Kontakta kommunens samordnare för frågor om evenemang och sammankomster med anledning av covid-19:

Susanna Skatteboe, Nyköpings Arenor
Mejl: susanna.skatteboe@nykoping.se
Telefon: 0155-24 83 67

 

Evenemang, idrottshallar och lokaler

Från och med den 9 februari 2022 finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster. Ska du besöka ett evenemang? Läs mer på Nyköpingsguidens webbplats om vad du ska tänka på. 

 

Företag, näringsliv, restauranger och serveringar

För dig som driver företag

Stöd, rådgivning och åtgärder 

På en särskild webbsida för dig som driver företag har vi samlat information om såväl nationellt som lokalt stöd när det gäller till exempel rådgivning, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt stöd. 

För dig som driver restaurang eller servering - livsmedelsverksamhet

Från och med den 9 februari 2022 gäller inte längre några åtgärder eller restriktioner för restauranger och annan livsmedelsverksamhet, kopplat till coronaviruset. 

Du som kör ut mat

Det finns regler runt livsmedelshantering som alla som har take away, utkörning av matkassar eller på annat sätt kör ut mat bör känna till. De reglerna gäller alltid. 

Förskola, skola och barn

Förskola och skola

Från och med den 9 februari avvecklas de flesta åtgärder mot covid-19.

Förskole- och skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder, läs mer om det på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad et kan innebära.

I ett läge där en stor andel av personalen inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler – på grund av till exempel symtom som kan vara covid-19 – kan fjärr- eller distansundervisning i vissa fall vara nödvändig för att möjliggöra att undervisning alls sker. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad det kan innebära

Du får information från din skola, förskola eller ditt fritids om vad som gäller.

Läs mer på 1177.se om när barn och elever ska stanna hemma 

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller för att minska smittspridningen

Bekräftade fall och information om smitta

Bekräftade fall i Nyköping inom vård och omsorg

Antal fall i Nyköpings kommun

Region Sörmland rapporterar varje vecka, på torsdagar, antalet fall per kommun. Ta del av sifforna på regionens webbplats. 

Antal fall inom vård och omsorg

Varje onsdag sedan 20 april 2020 har vi rapporterat om antalet bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Nyköpings kommun. Rapporteringen är en nulägesbild, det vill säga hur det ser ut just den dagen, den veckan. 

Efter den 23 februari 2022 görs ingen rapportering. Detta på grund av att coronapandemin gått in i ett annat skede med hävda restriktioner nationellt och förändrad testning. 

23 februari 2022

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 6 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 0 bekräftade fall inom personlig assistans

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 0 misstänkta fall inom personlig assistans

16 februari 2022

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 5 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 0 bekräftade fall inom personlig assistans

Antal misstänkta fall: 

 • 3 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 0 misstänkt fall inom personlig assistans

9 februari 2022

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 12 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 8 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 1 bekräftat fall inom personlig assistans

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 0 misstänkt fall inom personlig assistans

2 februari 2022

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 6 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 7 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 1 bekräftat fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 0 bekräftade fall inom personlig assistans

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 5 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 1 misstänkt fall inom personlig assistans

26 januari 2022

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 8 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 7 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 5 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 1 bekräftat fall inom personlig assistans

Antal misstänkta fall: 

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 5 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)
 • 0 misstänkta fall inom personlig assistans

19 januari 2022

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 17 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 12 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 6 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 5 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

12 januari 2022

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 2 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 5 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 4 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 10 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 2 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

5 januari 2022

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 3 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

29 december

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkt fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

22 december

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

15 december

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

8 december

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

1 december

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkt fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

24 november

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkt fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

17 november

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

10 november

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

3 november

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

27 oktober

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

20 oktober

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

13 oktober

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

6 oktober

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

29 september

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

22 september

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

15 september

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

8 september

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

1 september 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

25 augusti 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänst
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
2 misstänkta fall inom hemtjänst
0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

18 augusti 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

11 augusti 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

4 augusti 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkt fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

28 juli 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

21 juli 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

14 juli 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

7 juli 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

30 juni 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkt fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

23 juni 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

16 juni 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

9 juni 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 1 bekräftat fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

2 juni 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

26 maj 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

19 maj 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

12 maj 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

5 maj 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

28 april 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 4 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

21 april 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 4 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

14 april 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

7 april 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

31 mars 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkt fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

24 mars 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

17 mars 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

10 mars 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

3 mars 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 0 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

24 februari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall: 

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

17 februari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

10 februari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

3 februari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 2 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 16 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

27 januari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

20 januari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 2 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 4 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

13 januari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 10 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 4 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 4 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 6 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

6 januari 2021

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 17 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 10 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 10 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkt fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

30 december 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 24 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 1 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 10 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

23 december 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 16 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 •  9 bekräftade fall inom hemtjänst
 •  0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 7 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 10 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

16 december 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 6 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 8 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 8 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 11 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

9 december 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 2 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 7 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 5 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 1 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

 

2 december 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 1 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 3 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

25 november 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 14 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 1 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 3 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 9 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 4 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

18 november 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 16 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 5 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 2 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

11 november 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 10 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 11 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 16 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Läs mer om den ökade smittspridningen i särskild nyhet.

4 november 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

28 oktober 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

21 oktober 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 misstänkt fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

14 oktober 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

7 oktober 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 1 misstänkt fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

30 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 2 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 5 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

23 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

16 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

9 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

2 september 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

Antal misstänkta fall:

 • 0 misstänkta fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 misstänkta fall inom hemtjänst
 • 0 misstänkta fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

26 augusti 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

19 augusti 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

12 augusti 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

5 augusti 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

29 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

22 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftat fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

15 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

8 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 5 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

1 juli 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 6 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 0 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

24 juni 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns

 • 5 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänst
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

17 juni 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 1 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 1 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

10 juni 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 2 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

3 juni 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

27 maj 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

20 maj 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 5 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

13 maj 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 3 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

6 maj 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 3 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 4 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)

29 april 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 5 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 6 bekräftade fall inom hemtjänsten 
 • 2 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS)


22 april 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 11 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 9 bekräftade fall inom hemtjänsten 

20 april 2020

Av totalt ca 2 500 brukare finns:

 • 8 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
 • 8 bekräftade fall inom hemtjänsten 

Så informerar vi om smitta

Region Sörmlands rapportering och ansvar

Region Sörmland och smittskyddsläkaren ansvarar för provtagning och smittspårning av covid-19.

Region Sörmland rapporterade varje vecka, på torsdagar, konstaterade fall av covid-19 per kommun. 

Från och med 1 april 2022 när covid-19 inte längre klassades som allmänfarlig eller samhällsfarlig slutade regionen redovisa antal fall på sin webbplats, 29 mars 2022 var sista uppdateringen.

Smittspridning inom vård och omsorg

Varje onsdag sedan 20 april 2020 har vi rapporterat om antalet bekräftade och misstänkta fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Nyköpings kommun. Rapporteringen var en nulägesbild, det vill säga hur det ser ut just den dagen, den veckan.

nykoping.se/corona i fliken Bekräftade fall i Nyköping inom vård och omsorg

Efter den 23 februari 2022 gör vi ingen rapportering. Det på grund av att coronapandemin gått in i ett annat skede med hävda restriktioner nationellt och förändrad testning.

Nyköpings kommun informerar inte om vilka boenden eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren.

Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen registrerar inte anledning till sjukfrånvaro eller ger ut information där det finns risk att det kan härledas till ett enskilt barn eller elev. Det gör vi inte i ordinarie sjukdomstider och inte heller med anledning av covid-19.

Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att sjuka barn stannar hemma. Lärare, pedagoger och övrig personal informerar och påminner om det.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

Nej, bara om rektor bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk. Rektorn avgör vilka personer som kan ha riskerat att bli smittade och skickar information till berörda, informationen har tagits fram av Region Sörmland.  Eftersom vi bara informerar de som rektor bedömer riskerar att ha smittats, kommer alltså vissa vårdnadshavare få information som inte andra får.

Information in other languages

About corona in other languages

Videos about help with booking for vaccination

Questions about covid-19?

If you feel well but have questions about covid-19 call 08-123 680 00 for information in different languages. 

Touristinformation

The covid-19 pandemic affects travelling, accomodation, and other activities in Sweden.

Krisinformation.se have compiled information from the authorities about restrictions and prohibitions you need to be aware about if planning a stay in Sweden this summer.

Translate this information into different languages

All information on nykoping.se can be translated into different languages. Find instructions.

Tourist-information

The covid-19 pandemic affects travelling, accomodation, and other activities in Sweden. Read more about restrictions and prohibitions you need to be aware about if planning a stay in Sweden and Nyköping. 

Om viruset och information från myndigheter

Följ myndigheternas information

Många vanliga frågor om coronaviruset besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. För information på andra språk, ring 08-123 680 00. 

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk och dela endast bekräftad information.

Bedrägerier och covid-19

Bedragare nyttjar att många vill vaccinera sig mot covid-19. Bedragarna säger att de ringer från till exempel Folkhälsomyndigheten eller din region och vill boka in en vaccinationstid åt dig.

De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id. Det ska du absolut inte göra. Lägg direkt på luren om du får denna typ av samtal. Läs mer på polisens webbplats om bedrägerier och hur du skyddar dig. 

Kommunens arbete

Information till medarbetare och chefer

Information till medarbetare i Nyköpings kommun finns på intranätet IN. Information till chefer i kommunen hittas på intranätets chefsplats. 

Så jobbar kommunen

Kommunen följer händelseutvecklingen och har ett ansvar för att verksamheter som skola och omsorg ska fungera normalt även under speciella omständigheter. 

Under de mest intensiva corona-perioderna har Nyköpings kommun haft olika krisledningsstaber och staber igång i olika konstelaltioner och på olika nivåer beroende på läget.   

Pandemiplaner för respektive verksamhet

Varje division har en plan (pandemiplan) för hur verksamheten ska hantera ett utbrott på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.

Lägesbilder

Under de sista veckorna 2020 och våren 2021 hade Nyköpings kommun en samordningsstab och tog veckovisa lägesbilder. Sista lägesbilden publicerades 24 juni 2021, därefter avvecklades samordningsstaben. 

Klicka på länken för att läsa lägesbilder för Nyköpings kommuns pandemiarbete under de sista veckorna 2020 och våren 2021. 

Öppna sidomeny