Säkerhet och kris

Kommunen arbetar på olika sätt för att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i Nyköping. 

Nyköpings kommun har ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet, räddningstjänst och krishantering. Det redovisar bland annat de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Läs handlingsprogrammet.

Alla kommuner i Sverige ska ha ett sådant handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). I Nyköping är det beslutat av kommunfullmäktige.

Kommunens räddningstjänst bedrivs inom Sörmlandskustens räddningstjänst. 

Säkerhetsarbete för att förebygga och undvika olyckor

Vi har också ett systematiskt internt säkerhetsarbete i alla kommunens verksamheter, för att förebygga och undvika olyckor samt planera för att kunna ta hand om en inträffad händelse. Delar av det säkerhetsarbetet erbjuder vi också till privata förskolor och friskolor i kommunen.

Det interna säkerhetsarbetet handlar bland annat om

  • säkerhetsronder 
  • säkerhetsskydd
  • tekniskt skydd och säkerhetslösningar, till exempel larm och kamerasystem
  • säkerhetsutbildningar
  • incidentrapportering
  • ta fram lägesbilder
  • omvärldsbevakning

Kris och beredskap

Läs mer om kommunens och din egen krisberedskap.

 

Kontakta oss

Räddning och säkerhet

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny