Meny

Säkerhet och kris

Kommunen arbetar på olika sätt för att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i Nyköping.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska alla kommuner i Sverige ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet, räddningstjänst och krishantering. Handlingsprogrammet ska bland annat redovisa de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I Nyköpings kommun har kommunfullmäktige beslutat om handlingsprogram för en tryggare och säkrare kommun 2021-2023.

Kommunens räddningstjänst bedrivs inom Sörmlandskustens räddningstjänst. 

Säkerhetsarbete för att förebygga och undvika olyckor

Vi bedriver också ett systematiskt internt säkerhetsarbete i alla kommunens verksamheter för att förebygga och undvika olyckor samt planera för att kunna ta hand om en inträffad händelse. Delar av det säkerhetsarbetet erbjuds också till privata förskolor och friskolor i kommunen.

Det interna säkerhetsarbetet handlar bland annat om

  • säkerhetsronder 
  • säkerhetsskydd
  • tekniskt skydd och säkerhetslösningar, till exempel larm och kamerasystem
  • säkerhetsutbildningar
  • incidentrapportering
  • ta fram lägesbilder
  • omvärldsbevakning

Kommunens krisberedskap

Läs mer om kommunens krisberedskap.

Kontakta oss

Räddning och säkerhet

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: