Meny

För dig som är rektor

Här finns information om Nyköpings ungdomsfullmäktige (NU) för dig som är rektor. Din enda uppgift är att stötta samordnaren om det blir aktuellt med val av elever till NU på din skola.

NU består av cirka 50 högstadie- och gymnasieungdomar. Uppdraget att vara med i NU är på ett år. Varje höst sätts NU ihop på nytt.

Deltagarna i NU kallas ledamöter. Varje skola har en ledamotsplats per 100 elever. Mindre skolor som har under 200 elever har två ledamotsplatser. En skola med 700 elever har alltså 7 ledamotsplatser och en skola med 80 elever har 2 ledamotsplatser.

Elever som vill vara med fyller själva i en intresseanmälan. Den fjärde september räknar vi ihop hur många som vill vara med och matchar sedan intresseanmälningarna ledamotsplatserna.

Om det är fler intresserade på en skola än det finns ledamotsplatser så görs ett val på den skolan. Här kommer du som rektor in i bilden - om det blir aktuellt med ett val så kontaktar vi dig.

Vad du behöver göra

  1. Du behöver inte göra något nu. Blir det aktuellt med val på din skola blir du kontaktad av NU:s samordnare i september.
  2. Du bokar då in en tid med samordnaren för oss att komma och hålla val på.
  3. Samordnaren skickar ut en kandidatslista till skolan några dagar innan valet genomförs så eleverna har tid att bestämma sig.
  4. Dagen då valet hålls behövs det sittplats och klasslistor för samordnaren, resten ordnar vi.

Vi i NU besöker din skola i början av maj och september

Representanter från NU kommer att vara ute på skolorna under de första veckorna i maj. Vi håller till i entrén eller liknande, går runt i korridorerna och pratar med de som är intresserade.

I september äger skolturnén rum. Då är tanken att NU ska genomföra klass- eller aulapresentationer. Detta får du som rektor information om i maj och sedan igen i augusti för bokning av tider etc.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: