Revisorer

Kommunfullmäktige utser revisorer. 2018-2022 ska följande revisorer granska att nämnderna fullgör sina uppgifter.

Revisorer

Anne-Marie Wigertz (M), ordförande 
070-555 31 09, anne-marie.wigertz@nykoping.se

Gunnar Johansson (S), vice ordförande, 070-541 10 61, ernst.johansson@nykoping.se 

Jan-Ulf Andersson (V)
070-277 17 50, jan-ulf.andersson@nykoping.se

Anki Hartman (M)
070-520 20 04, ann-christine.hartmann@nykoping.se

Norma Ingårda (C)
070-641 48 96, norma.ingarda@nykoping.se

Göran Silfverling (L)
070-620 60 43, goran.silfverling@nykoping.se

Gerhard Georgsson (KD)
070-405 81 78, gerhard.georgsson@nykoping.se

Lars Persson (SD)
076-8190028, lars.persson.1@nykoping.se

Bo Ström (MP)

Tommy Ljung (M)

Fullmäktige utser också lekmannarevisorer som varje år ska granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. Detta innebär att det finns ett personsamband för granskning av all kommunal verksamhet, oavsett driftform (samordnad revision).

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska all verksamhet som bedrivs av nämnder och styrelser.

Kontakta oss

Revisionens ordförande

Anne-Marie Wigertz (M)
070-555 31 09
anne-marie.wigertz@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: