Meny

Revisorer

Kommunfullmäktige utser revisorer och under mandatperiod 2019-2022 ska följande revisorer granska att nämnderna fullgör sina uppgifter.

Revisorer för mandatperiod 2019- 2022

Anne-Marie Wigertz (M), ordförande 
anne-marie.wigertz@nykoping.se

Gunnar Johansson (S), vice ordförande
ernst.johansson@nykoping.se 

Louise Ankarfjäll (S)
louise.ankarfjall@nykoping.se 

Christer Gustavsson (S) 
stig.gustafsson@nykoping.se

Norma Ingårda (C)
norma.ingarda@nykoping.se

Bo Ström (MP) 
bo.strom@nykoping.se

Anki Hartman (M)
ann-christine.hartmann@nykoping.se

Tommy Ljung (M) 
tommy.ljung@nykoping.se

Gerhard Georgsson (KD)
gerhard.georgsson@nykoping.se

Göran Silfverling (L)
goran.silfverling@nykoping.se

Hans Hedlund (SD)
hans.hedlund@nykoping.se

 

Fullmäktige utser också lekmannarevisorer som varje år ska granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. Detta innebär att det finns ett personsamband för granskning av all kommunal verksamhet, oavsett driftform (samordnad revision).

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska all verksamhet som bedrivs av nämnder och styrelser.

Kontakta oss

Revisionens ordförande

Anne-Marie Wigertz (M)
070-555 31 09
anne-marie.wigertz@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: