Meny

Säkerhets- och trygghetsrådet (STRÅ)

Säkerhets- och trygghetsrådet (STRÅ) utgör en del i kommunens säkerhetsarbete. Rådet är inte ett beslutande organ utan syftet är att arbeta för ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället. 

Medlemmar och möten

Medlemmarna i STRÅ är politiker och ledande tjänstemän från kommunala verksamheter och företrädare från andra organisationer och myndigheter med intresse för och anknytning till området.

STRÅ möts minst en gång per år. Då redovisas bland annat den sammantagna uppföljningen och utvärderingen av de olika arbeten som har skett inom respektive område i Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun.

Nya förslag skrivs fram till kommunstyrelsen

I de fall rådet anser att resurser ska kraftsamlas mot en identifierad lägesbild eller problembild som inte finns i handlingsprogrammet ska förslaget analyseras, kostnadsberäknas och formuleras till ett ärende och skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut. En särskild beredningsgrupp utses för denna typ av frågor.

Läs mer om säkerhets- och trygghetsarbetet i Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Säkerhetssamordnare

Robert Nilsson 
0155-24 75 34
robert.nilsson.2@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: