Meny

Klagomål på hälsoskydd och miljöproblem

Här finns information om hur du gör om du vill lämna klagomål som handlar om störningar i bostaden eller utomhus, exempelvis nedskräpning, buller eller föroreningar i mark och vatten. Miljöenheten går igenom och bedömer varje klagomål.

 

Problem med inomhusmiljön i bostaden

Om du upplever att du har problem med miljön i din bostad kan du i första hand göra en anmälan till din hyresvärd. Använd blanketten Klagomål om hälsoskydd eller miljöproblem till hyresvärd. Om din hyresvärd har en egen blankett för klagomål kan du skicka med den här blanketten som en bilaga.

Om din hyresvärd inte har lämnat besked till dig inom tre veckor om vilka åtgärder de planerar att vidta, rekommenderar vi dig att skicka en kopia på din anmälan till Miljöenheten i Nyköpings kommun.

Klagomål som hanteras av Miljöenheten 

Du kan lämna in uppgifter till Miljöenheten om du vill klaga på något som rör inomhusmiljö, störningar i bostaden eller störningar utomhus. Exempel på detta är buller, lukt, ventilation, läckage av miljöfarliga ämnen eller nedskräpning. 

Lämna klagomål 

Lämna ditt klagomål via formuläret här ovanför. Du kan också lämna ditt klagomål med blanketten Klagomål om hälsoskydd eller miljöproblem. Skriv ut blanketten och posta eller fyll i PDF-filen direkt och skicka med e-post till oss. Fyll i uppgifterna i formuläret eller blanketten så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende.

Du kan också kontakta oss om du vill få blanketten hemskickad.

Att tänka på det här när du kontaktar oss

Innan du skickar en anmälan till oss ska du om möjligt ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka nå en lösning. Tänk på att vi inte kan hjälpa till vid klagomål som handlar om exempelvis grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor. Då ber vi dig istället kontakta andra myndigheter så som länsstyrelsen, polisen eller arbetsmiljöverket.

OBS! Om du vill vara anonym i ditt klagomål är det viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till oss. Detta gäller även klagomål via mejl där namn framgår i mejladressen. De handlingar som inkommer till oss är offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Om du väljer att vara anonym kan vi inte nå dig för att göra eventuella kompletteringar eller återkoppla resultat av anmälan utan du måste själv höra av dig om du vill veta vad som händer i ärendet. 

Vad händer sen?

När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, till detta bifogas ett svarsbrev som ska fyllas i och skickas in. Därefter gör vi en bedömning om klagomålet kan lösas utan vår vidare inblandning eller om vi behöver åka ut på en inspektion. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende.