Meny

Lämna medborgarförslag

Lämna ett medborgarförslag till Nyköpings kommun. Du behöver vara folkbokförd i kommunen för att få lämna medborgarförslag. Saknas namn eller adress kan det leda till att ditt förslag inte kan behandlas.

För att kunna handlägga ditt förslag kommer det att registreras i kommunens diarium. Du kommer att få information inför att ditt medborgarförslag ska behandlas i kommunstyrelsen. Om du vill närvara vid sammanträdet kommer du få möjlighet att kort berätta om medborgarförslaget samt svara på kommunstyrelsens frågor. 

Dina personuppgifter används för att säkerställa att du är folkbokförd i kommunen och därmed får lämna ett medborgarförslag samt för att kunna kontakta dig och skicka ett svar på medborgarförslaget.

Mer information om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och till dataskyddsombudet finns på nykoping.se/personuppgifter

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: