Miljönämnden

Miljönämnden är den nämnd som ansvarar för den lokala tillsynen av hälsoskydd och miljöskydd samt livsmedelskontroll i Nyköping.

Detta är nämndens ansvarsområde:

  • Hälsoskydd
  • Miljöskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Animaliska biprodukter
  • Tobak och receptfria läkemedel
  • Alkoholförsäljning i detaljhandel (folköl/cider)

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera: Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2018

2018

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande 
Sofia Amloh (S)
0155-24 89 38
sofia.amloh@nykoping.se 

Förste vice ordförande 
Johannes Andersson (V) 
070-455 19 99  
johannes.andersson@nykoping.se

Andre vice ordförande
Martina Hallström (C)  
0155-45 75 40 
martina.hallstrom@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Nämndansvarig tjänstemän
Mats Appel
0155-24 83 02

Eva Lundqvist
0155-24 87 92 

Nämndsekreterare
Johanna Sterner 
0155-24 83 16 

Postadress:
Miljönämnden 
611 83 Nyköping

Besöksadress:
Stadshuset
0155-24 80 00 (vxl)

Kontaktformulär