Lokala säkerhetsnämnden

Den lokala säkerhetsnämnden har till uppgift att ge allmänheten insyn i säkerhetsarbetet i de kärntekniska anläggningarna på Studsvik.

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik ska särskilt följa anläggningens kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete.

Nämnden ska

  • inhämta information om dels det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid Studsvik och dels planeringen av beredskapen mot kärntekniska olyckor vid anläggningen.
  • ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen.
  • svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot kärntekniska olyckor.

Personal från den kärntekniska anläggningen på Studsvik förser nämnden med nödvändig information. Vid nämndens sammanträden deltar en representant från Studsvik.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll från sammanträden hittar du här.

Kontakta oss

Ordförande

Carl-Åke Andersson (S)
0155-24 89 12

Sekreterare

Gunbritt Lindfors
0155-24 75 25

Kontaktformulär