Bygg- och tekniknämnden

Bygg- och tekniknämnden ansvarar för de kommunaltekniska verksamheterna hamn, gata och park samt verksamheterna bygg och plan och mät och kart.

Nämnden ansvarar även för förebyggande miljöarbete i form av information och rådgivning samt miljöstrategiskt arbete, vatten och avlopp samt renhållningen i kommunen. Bygg- och tekniknämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare och sammanträder normalt en gång per månad.

Detta är nämndens ansvarsområde:

  • Gata
  • Park
  • Hamn
  • Bygglov mm
  • Detaljplaner
  • Mät och kartverksamhet
  • Miljöövervakning
  • Naturvård
  • Vatten och avlopp
  • Renhållning

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.


Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2018

2018

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Carl-Åke Andersson (S)
0155-24 89 12
carlake.andersson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Karina Josevski (MP)
070-459 94 08 
karina.josevski@nykoping.se 

Andre vice ordförande
Tommy Jonsson (M)
070-548 53 55
tommy.jonsson@nykoping.se 

Kontakt tjänstemän

Nämndansvariga tjänstemän
Teknik/VA Renhållning
Eva Lundqvist
0155-24 87 92  

Samhällsbyggnad
Mats Appel
0155-24 83 02

Nämndsekreterare
Johanna Sterner 
0155-24 83 16

Besöksadress:
Stadshuset 
0155-24 80 00 (vxl)

Kontaktformulär