Val till Europaparlamentet 26 maj

Här hittar du information om vem som kan rösta i valet, hur röstningen går till och vilka vallokaler som finns. Du som har rätt att rösta kan göra det antingen i din vallokal på valdagen eller i förtid.

Söndag 26 maj är det val till Europaparlamentet. Europaparlamentet består av 751 folkvalda ledamöter, 20 av dem har valts i Sverige. De beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med Ministerrådet.

På Valmyndighetens hemsida val.se ser du vilka partier och kandidater du kan rösta på

Vem kan rösta?

Alla som får rösta i valet och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. Röstkortet kommer några veckor innan valet. Valmyndighetens information om rösträtt - vem som har rätt att rösta.

Röstkort - på kortet står din vallokal

Du får ditt röstkort med posten senast 8 maj. På kortet står vilken vallokal du kan rösta i på valdagen 26 maj. 

Kontrollera noga vilken vallokal som står på ditt röstkort. Några förändringar av vallokaler har gjorts och det är inte säkert att du har samma vallokal som sist.

Nytt röstkort

Har du tappat ditt röstkort eller inte fått något kan du få ett nytt från Valnämnden, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan. 

Rösta i vallokal på valdagen 26 maj

Under valdagen 26 maj röstar du i din vallokal (se ditt röstkort). Vallokalerna är öppna 8.00-21.00 på valdagen. För att rösta måste du ha med dig id-handling.

Du ser öppettider och adresser till alla vallokaler på Valmyndighetens sida val.se.

Är du på besök i Nyköping på valdagen?

Är du inte nära din egen vallokal på valdagen kan du rösta i Stadshusets entré klockan 8.00-21.00. Obs! Ta med ditt röstkort och id-handling.

Rösta i förtid

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. Förtidsröstningen börjar 8 maj och pågår fram till och med valdagen.

Obs! Du måste ha med dig röstkort och id-handling för att kunna förtidsrösta. Observera också att öppettiderna varierar mellan lokalerna för förtidsröstning, kontrollera öppettiden innan!

Lokaler för förtidsröstning i Nyköpings kommun

Ort Lokal Dag Datum Tid
Nyköping, centrum Stadshuset, entrén

8-25 maj

 

26 maj (valdagen)

mån – fre

lör – sön 

 

söndag

10.00 – 18.00

10.00 – 14.00

 

08.00 – 21.00

Nyköping

Träffen, lokalen  Nyckeln

Olof Palmes väg 1B

8-25 maj

mån – fre 

lör – sön 

10.00-18.00

10.00-14.00

Nyköping, Arnö

S:ta Katarina kyrka

Långsättersv. 1

13-24 maj mån-fre 12.00-18.00
Stigtomta

Stigtomtagården, stora salen

Hallav. 1

13-24 maj mån-fre 12.00-18.00
Jönåker

Centrumlokalen

Riksvägen 8

13-24 maj mån-fre 12.00-18.00
Nävekvarn

Brukslokalen

Bruksvägen 11

13-24 maj mån-fre 12.00-18.00
Vrena

Vrena församlingshem

Vrena Kyrkväg

13-24 maj mån-fre 12.00-18.00
Tystberga

S:t Botvidsgården

Stationsvägen 4 

13-24 maj mån-fre 12.00-18.00

Förtidsröstning på äldreboenden, häkten och anstalter

Särskild mottagning av röster på äldreboenden, häkte och kriminalvårdsanstalt kommer att ske genom att ambulerande röstmottagare åker ut till dessa på överenskomna tider.

Förtidsröstning genom brevbärare

Förtidsröstning kan också ske genom PostNords brevbärare på landsbygden (tidigare kallade lantbrevbärare).

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som röstar i ditt ställe - eller få hjälp av en röstmottagare som kommer hem till dig.

  • Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud, som du beställer från Valmyndigheten eller kommunen.
  • Du kan också få hjälp att rösta hemma eller på annan plats där du befinner dig. Det gäller dig som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig. Kontakta din kommun som då ordnar en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Kontakta oss

Valnämnden i kommunen

Tomas Wieslander
Kontakt Valnämnden
Nyköpings kommun
Tfn direkt 0155-24 83 35
Tfn växel 0155-24 80 00
tomas.wieslander@nykoping.se

Gunbritt Lindfors
Nyköpings kommun
Tfn direkt 0155-24 75 25
Tfn växel 0155-24 80 00
gunbritt.lindfors@nykoping.se

Oss kan du fråga om valet

Länsstyrelsen
Tfn 010-223 40 00

Valmyndigheten
Tfn 010-57 57 000
Hemsida www.val.se

Valnämndens kansli
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 83 35 eller
0155-24 75 25

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: