Partiernas nomineringar till första kommunfullmäktigesammanträde (efter valet) i Nyköpings kommun

Partiernas nomineringar till första kommunfullmäkgesammanträde efter valet, i Nyköpings kommun

Mandatperioden 2022-2026 

Inför val i kommunfullmäktiges valberedning, samt kommunfullmäktige 25 oktober 2022.  

Observera att Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande ingår i antalet ledamöter

De instanser som är blåmarkerade innehåller detaljerade kriterier - för att se dem klicka på namnet

Instanser Ordf. Vice
Ordf.
2:e Vice Ordf. Led. Ers. Kommunalråd Oppositionsråd

Arvodeskommittén

1

1

  9      

Kommunalråd

 

 

      Antal beror på valresultatet  

Kommunstyrelsen

1

1

1 13 13    

Oppositionsråd

 

 

        1

Revision

1

1

  12      
Öppna sidomeny