Partiernas nomineringar till bolag med mera efter valet

Partiernas nomineringar till bolag med mera, efter valet, till Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023. 
Mandatperioden 2023-2027

Inför val vid Kommunfullmäktigesammanträde 14 februari 2023

Observera att Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande ingår i antalet ledamöter

Nämnder och styrelser Ordförande Vice Ordförande 2:e Vice Ordförande Ledamot Ersättare Representant
Europakorridoren           2
Gästabudstaden AB 1 1   3-7 2-3  

Nyköping Vattenkraft AB

1 1   3-7 3  

Nyköping Östgötalänken AB

      1 1  

Nyköpingshem AB

1 2   7-11 2-3  

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB

      1 1  

Samordningsförbundet RAR

      1 1  

Stadshuset i Nyköping AB

1     3-7 1-3  

Stationsfastigheter i Nyköping AB

1     3-7 1-3  

Svealands Kustvattenvårdsförbund

      1 1  

 

Öppna sidomeny