Nomineringsprocess för partier i samband med valet

Här finns samlad information till politiska partier som är med i kommunfullmäktige (KF).

Efter valet vet ni hur många mandat - antal platser i Kommunfullmäktige - som just ert parti har. Förutom era mandat i fullmäktige kan ni ha ett antal övriga poster inom kommunens politiska organ exempelvis platser i nämnder, styrelser eller bolag.

Efter valet behöver ni nominera kandidater till de olika posterna.

Så här går det till efter valet 

Höst 2022:

Till Kommunfullmäktige 25 oktober nomineras poster till Kommunstyrelsen, Arvodeskommittén med mera.

För att kunna göra förberedelser inför Kommunfullmäktige är det önskvärt att era nomineringar inkommer den 18 oktober 2022, men möjlighet finns att nominera ända fram till och med valberedningens sammanträde den 25 oktober 2022.

 • Ni ansvarar för nomineringsprocessen inom partiet utifrån listan med poster (klicka på den blå texten för att komma till listan), här finns information om vilka instanser och uppdrag samt antal som ska utses på första Kommunfullmäktige. 

  Detaljerade kriterier finns på sidan för listan med poster i nämnder och styrelser under respektive instans. 

  Val av gruppledare: Tidigare har Kommunfullmäktige utsett gruppledare. Nu ska partiet istället skicka in protokollsutdrag där det framgår vem partiet utsett till gruppledare och från vilket datum, skicka det till kommun@nykoping.se

 • För att nominera politiker till de uppdrag som ska tillsättas enligt listan med poster för respektive instans, gå in på nedan länk. Då kommer du  till sida för att välja om du vill fylla i er nominering via e-tjänst eller via blankett. Tänk på att om partiet nominerar via blanketten ska den skickas in per post. Glöm inte att skriva under blanketten. Skicka den till Nyköpings kommun, Att: Kommunledningskansliet, informationsförvaltning, 611 83 Nyköping. 

  Nominera via e-tjänst eller blankett

 • Den 3 november kan du se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Så här går det till vid första Kommunfullmäktige 25 oktober

 1. Ordförande vid första Kommunfullmäktige är den så kallade "ålderspresidenten" vilken är den ledamot som suttit längst i Kommunfullmäktige under samtliga mandatperioder.

 2. Det är fri sittning.Till kommande sammanträden beslutar ordföranden om fördelningen av sittplatser.

 3. Presidiet (ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande) nomineras och väljs muntligen. Därefter byter ålderspresidenten och nya presidiet plats.

 4. Sedan nominerar samtliga partier muntligen en ledamot och en ersättare var till Valberedningen. 

 5. När Valberedningen utsetts ajourneras (tas uppehåll i) sammanträdet under cirka en timme för att Valberedningen ska kunna sammanträda.

 6. När Valberedningen utsett förslag, utifrån partiernas inlämnade nomineringar, återupptas sammanträdet och Valberedningens ordförande föredrar muntligen beredningens förslag.

Till Kommunfullmäktige 13 december nomineras poster till nämnder, råd, med mera.

För att kunna göra förberedelser inför Kommunfullmäktige så är det önskvärt att era nomineringar inkommer den 25 november 2022, men möjlighet finns att nominera ända fram till och med valberedningens sammanträde den 13 december 2022.

 1. Ni ansvarar för nomineringsprocessen inom partiet utifrån listan med poster i nämnder, styrelser mm
  (klicka på den blå texten för att komma till listan), här finns information om vilka instanser och uppdrag samt antal som ska utses på Kommunfullmäktige.

  Detaljerade kriterier kommer att finnas på sidan för listan med poster i nämnder och styrelser under respektive instans senast 2022-11-07.

 2. För att nominera politiker till de uppdrag som ska tillsättas enligt listan med poster för respektive instans, gå in på länk nedan då kommer du till sida för att välja om du vill fylla i er nominering via e-tjänst eller via blankett. Tänk på att om partiet nominerar via blanketten ska den skickas in per post. Glöm inte att skriva under blanketten. Skicka den till Nyköpings kommun, Att: Kommunledningskansliet, informationsförvaltning, 611 83 Nyköping. 

  Nominera via e-tjänst eller blankett

 3. Valberedningen tar ställning till nomineringarna och den 13 december fattar Kommunfullmäktige beslut om de olika posterna vid sitt sammanträde.

 4. Partier ansvarar för att lämna förslag till inkallelseordning för mandatperioden 2022-2026, senast vid Valberedningens sammanträde i november-december, inför Kommufullmäktige den 13 december.

 5. Den 22 december kan du se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Så här går det till 2023

Vår 2023:

Till Kommunfullmäktige 14 februari nomineras poster till bolag, stiftelser och fonder

För att kunna göra förberedelser inför Kommunfullmäktige så är det önskvärt att era nomineringar inkommer 31 januari 2023, men möjlighet finns att nominera ända fram till och med valberedningens sammanträde 6 februari 2023.

 1. Ni ansvarar för nomineringsprocessen inom partiet utifrån listan med poster i bolag, stiftelser och fonder(klicka på den blå texten för att komma till listan), här finns information om vilka instanser och uppdrag samt antal som ska utses på Kommunfullmäktige.

  Detaljerade kriterier finns på sidan för listan med poster i nämnder och styrelser under respektive instans.

 2. För att nominera politiker till de uppdrag som ska tillsättas enligt listan med poster för respektive instans, gå in på länk nedan. Då kommer du till en sida för att välja om du vill fylla i er nominering via e-tjänst eller via blankett. Tänk på att om ni nominerar via blanketten ska den skickas in per post. Glöm inte att skriva under blanketten. Skicka den till Nyköpings kommun, Att: Kommunledningskansliet, informationsförvaltning, 611 83 Nyköping. 

  Nominera via e-tjänst eller blankett

 3. Valberedningen tar ställning till nomineringarna och vid Kommunfullmäktige i februari fattas beslut om de olika posterna.

 4. Den 23 februari kan du se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Till Kommunfullmäktige 14 februari nominerar Revisorerna poster till revisorer och revisorsersättare i bolag, stiftelser och fonder

För att kunna göra förberedelser inför Kommunfullmäktige så är det önskvärt att era nomineringar inkommer 31 januari 2023, men möjlighet finns att nominera ända fram till och med valberedningens sammanträde den 6 februari 2023.

 1. Revisorerna ansvarar för nomineringsprocessen utifrån listan med poster i bolag, stiftelser och fonder
  (klicka på den blå texten för att komma till listan), här finns information om vilka instanser och uppdrag samt antal som ska utses på Kommunfullmäktige.

 2. För att nominera politiker till de uppdrag som ska tillsättas enligt listan med poster för respektive instans, gå in på länk nedan. Då kommer du till sida för att välja om du vill fylla i er nominering via e-tjänst eller via blankett. Tänk på att om ni nominerar via blanketten ska den skickas in per post. Glöm inte att skriva under blanketten. Skicka den till Nyköpings kommun, Att: Kommunledningskansliet, informationsförvaltning, 611 83 Nyköping. 

  Nominera via e-tjänst eller blankett

 3. Valberedningen tar ställning till nomineringarna och vid Kommunfullmäktige i februari tas beslut om de olika posterna.

 4. Den 23 februari kan ni se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Höst 2023:

Till Kommunfullmäktige 12 september nomineras poster till Nämndemän i Nyköpings tingsrätt

För att kunna göra förberedelser inför Kommunfullmäktige så är det önskvärt att era nomineringar inkommer 25 augusti 2023, men möjlighet finns att nominera ända fram till och med valberedningens sammanträde den 12 september 2023.

 1. Ni ansvarar för nomnineringsprocess gällande nämndemän i Nyköpings tingsrätt för mandatperioden 2020-2023.
  Mer information på Domstolsverket
  Detaljerade kritierier - Val till nämndeman i Nyköpings Tingsrätt

 2. För att nominera politiker till nämndemän, gå in på länk nedan. Då kommer du till en sida för att välja om du vill fylla i er nominering via e-tjänst eller via blankett. Tänk på att om ni nominerar via blanketten ska den skickas in per post. Glöm inte att skriva under blanketten. Skicka den till Nyköpings kommun, Att: Kommunledningskansliet, informationsförvaltning, 611 83 Nyköping. 

  Nominera via e-tjänst eller blankett

 3. Valberedningen tar ställning till nomineringarna och vid Kommunfullmäktige den 12 september fattas beslut om de olika posterna.

 4. Den 21 september kan ni se i KF-protokollet vem som får respektive post.

Frågor och svar om kommunfullmäktige (KF)

Hur fungerar partistöd?

Det lokala partistödet i Nyköpings kommun utgår till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.

För att utbetalning av partistödet ska vara möjlig ska även varje parti årligen inkomma till Nyköpings kommun med bank- eller plusgiro, bankkontor, organisationsnummer och verifikation på vem eller vilka som är föreningens firmatecknare.

Är formen för de politiska organen fast?

Nej, upplägg för exempelvis nämnder och andra politiska organ kan ändras i det fall den nya politiska majoriteten önskar så.

Öppna sidomeny