Meny

Barnrätt

Från 1 januari 2020 är barnrättskonventionen svensk lag. Det betyder att bland annat kommunerna ska ha barnens bästa i fokus inom exempelvis skola och socialtjänst på ett tydligare sätt.

Barn är egna individer

Barnrättslagen får inte företräde framför annan lag, exempelvis Skollagen eller Socialtjänstlagen. Däremot ska alla som arbetar med eller för barn också följa barnrättslagen.

Redan tidigare hade barn i Sverige ett starkt skydd. 1990 började FN:s barnkonvention gälla i Sverige. Barn ska betraktas som individer med egna rättigheter och lagstiftningen följer redan i stort barnkonventionens bestämmelser. Ibland går den svenska lagen till och med längre än FN:s barnkonvention.

Att barnkonventionen är svensk lag gör det tydligare att den alltid måste följas. Regeringen får också i uppdrag att se till att lagen följs.

Kommunerna kartlägger

Kommuner har gjort ett arbete för att möta upp lagen. Vad som behöver göras varierar mellan olika kommuner, men det kan till exempel handla om att kartlägga vilken kunskap som finns om barnrättskonventionen, besluta om en samordnare och skriva in barnrättigheterna i styrande dokument.

Det blir ännu tydligare att barnets bästa ska väga tyngre exempelvis i vårdnadstvister och i beslut och åtgärder som rör barn. I sina granskningar kommer Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg se till att barnrättslagen följs. Skollagen och Socialtjänstlagen med flera ska tolkas utifrån barnrättskonventionen i sin helhet.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: