Meny

Barnrätt

Underrubrik saknas

Barn är egna individer

Barnrättslagen får inte företräde framför annan lag, exempelvis Skollagen eller Socialtjänstlagen. Däremot ska alla som arbetar med eller för barn också följa barnrättslagen.

Redan tidigare hade barn i Sverige ett starkt skydd. 1990 började FN:s barnkonvention gälla i Sverige. Barn ska betraktas som individer med egna rättigheter och lagstiftningen följer redan i stort barnkonventionens bestämmelser. Ibland går den svenska lagen till och med längre än FN:s barnkonvention.

Att barnkonventionen är svensk lag gör det tydligare att den alltid måste följas. Regeringen får också i uppdrag att se till att lagen följs.

Kommunerna kartlägger

I landets alla kommuner påbörjas nu ett arbete inför att lagen börjar gälla den 1 januari 2020. Vad som behöver göras varierar mellan olika kommuner, men det kan till exempel handla om att kartlägga vilken kunskap som finns om barnrättskonventionen, besluta om en samordnare och skriva in barnrättigheterna i styrande dokument.

Det kommer att bli ännu tydligare att barnets bästa ska väga tyngre exempelvis i vårdnadstvister och i beslut och åtgärder som rör barn. I sina granskningar kommer Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg se till att barnrättslagen följs. Skollagen och Socialtjänstlagen med flera ska tolkas utifrån barnrättskonventionen i sin helhet.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: