Meny

Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg. Registret är till för att följa upp och förebygga vårdskador som trycksår, undernäring och fallskador. 

Svensk vård och omsorg är idag i många delar mycket bra. Men inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre.

Ingen person som söker vård eller omsorg vill ha trycksår, bli undernärd eller falla. Inom vård och omsorg pågår det många förbättringsarbeten kring dessa områden.

Förbättringsarbete

För att vårt förbättringsarbete ska bli så bra som möjligt behöver vi följa upp de arbetssätt som vi har och se till att vi minskar förekomsten av trycksår, undernäring och fall.

Med kvalitetsregistret Senior alert kan vi följa arbetet med att förebygga dessa vårdskador. Detta arbete ska naturligtvis ske tillsammans med andra vårdgivare och framförallt tillsammans med dig som söker vård eller omsorg.

Vad registreras?

Du märker att den vårdenhet som du söker vård eller omsorg hos är med i Senior alert genom att någon kommer att ställa frågor till dig för att se om just du har risk för att falla, bli undernärd eller få trycksår.

Skulle det vara så kan vi erbjuda förebyggande åtgärder som vi tillsammans kan genomföra på vårdenheten eller i ditt hem.

I Senior alert registreras de riskbedömningar som gjorts på dig, orsaker till varför en risk finns och vilka åtgärder du behöver.

Du har rätt att ta del av dina uppgifter

Den statistik som presenteras från registret kommer att vara anonym så att inga personuppgifter kan spåras. Som vårdtagare har du rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i Senior alert och enligt personuppgiftslagen har du rätt att få ett utdrag ur registret om du önskar.

Om du av någon anledning inte vill att dina uppgifter registreras eller vill ta bort det som finns registrerat kontaktar du bara den aktuella vårdenheten så ordnas detta.

Har du frågor och funderingar är du naturligtvis välkommen att fråga din vårdenhet hur de arbetar med Senior alert.

 

 

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter