Meny

Medborgarundersökning

Vad är din åsikt om äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på kontakten med kommunen? Det är frågor som ställs till slumpvis utvalda medborgare i Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun beställer enkäten av SCB (Statistiska Centralbyrån). Den genomförs av dem varje år som en del i kommunens kvalitetsarbete.

Medborgarundersökning 2018

Under hösten 2018 skickar SCB ut enkäten. Är du en av de utvalda får du enkäten i ett brev med posten. Du kan sedan välja att fylla i den på papper eller på webbadressen som nämns i brevet. Dina svar är anonyma. Vi ber dig som får enkäten att svara eftersom svaren ger oss viktig information i den fortsatta förbättringen av Nyköping.

Medborgarundersökning 2017

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten. Det är en något mindre andel svarande än föregående år, men Nyköpings kommun ligger ändå över genomsnittet jämfört med andra kommuner som deltagit.

De som svarade på enkäten 2017 fyllde i fasta svarsalternativ. Men det gick också att skriva fria synpunkter. Ett stort tack till er som visat ert engagemang och avsatt tid till att ge oss dessa synpunkter! Synpunkter som vi tagit del av rör områden som till exempel bostäder, kollektivtrafik, cykelvägar, bilvägar, parkeringar, landsbygd, skola, återvinning med mera. Vi har läst alla synpunkter och de är spridda i kommunens verksamheter för att vara grund till förbättringsarbeten.

Medborgarundersökning 2016

De som svarade på enkäten 2016 fyllde i fasta svarsalternativ men det gick också att skriva fria synpunkter. Vi fick in 225 synpunkter fördelat på 138 personer, vilket är en minskning från 2015 (298 synpunkter fördelat på 179 personer). Ett stort tack till er som visat ert engagemang och avsatt tid till att ge oss dessa synpunkter!

Vi har läst alla synpunkter som hanterats i kommunens verksamheter för att vara en grund till förbättringsarbeten.

De flesta synpunkter handlar om:

  • Styrning (39 synpunkter)
  • Stadsmiljö (29 synpunkter)
  • Trafik (26 synpunkter)
  • Parkering (16 synpunkter)
  • Cykling (16 synpunkter)

Bostäder, flyktingar, kultur och fritid, landsbygden, skola, återvinning, äldreomsorg och beröm är andra områden för synpunkterna.

Nyheter