Meny

Kvalitet i Nyköping

Vad tycker våra kunder om oss och hur står vi oss i jämförelse med andra kommuner? Här kan du se ett axplock av Nyköpings kommuns resultat i kvalitetsmätningar.

Med kvalitet menar vi att effektivt möta behov och fastställda krav. Behoven är brukarens, kundens eller medborgarens. Kraven är politiska beslut, lagar och förordningar.

Genom undersökningar, kvalitetsredovisningar, synpunkter och jämförelser arbetar vi systematiskt med kvalitet. De verktygen hjälper oss att se hur vår service fungerar och hur den kan förbättras för dig som medborgare.

Undersökningar och jämförelser

För att få reda på vad de som använder våra tjänster tycker gör eller deltar Nyköpings kommun i undersökningar, som till exempel:

Brukarundersökningar

Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Medborgarundersökning

Varje år ger Nyköpings kommun SCB i upprag att undersöka hur medborgare ser på oss som kommun.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver vår kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Här ser du Nyköpings resultat.

Kvalitetsredovisningar i förskola och skola

Nyköpings kommun mäter kvalitet i skolorna bland annat med en årlig kvalitetsredovisning som görs av alla skolor och förskolor. Skolorna redovisar här om eleverna klarar målen, antal personal per barn och personalens utbildning med mera. Du kan läsa kvalitetsredovisningen för varje skola.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 

Kvalitetsnätverket

Susanne Svedberg, kvalitetssamordnare
Barn, utbildning och kultur

Jenny Kjellberg, kvalitetssamordnare
Tekniska divisionen

Ann-Catrin Ådén, kvalitetssamordnare
Samhällsbyggnad

Thomas Ydrenius, kvalitetssamordnare
Räddning och säkerhet 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter