Meny

Nyköping i siffror

Visste du att det finns drygt 5 000 företag i kommunen? Eller att det finns 9 300 hyresrätter och att det finns 140 km cykelbana? Här hittar du siffror och statistik om Nyköping.

Fakta om Nyköping

 • 5 100 företag
 • 24 227 arbetstillfällen
 • 273 300 kr i genomsnittsinkomst
 • 2 miljoner invånare inom en radie av 10 mil
 • 6 705 personer som pendlar ut varje vecka
 • 5 179 personer som pendlar in

Befolkning

 • 56 011 invånare, den 31 december 2018
 • 297 flyktingar togs emot under året
 • 627 bodde i äldreboenden
 • 1 127 personer hade hemtjänst
 • 153 bodde i gruppbostad eller servicebostad

Läs mer om Nyköpings kommuns befolkning.

Utbildning

 • 2862 barn gick i förskola, varav 492 i privat regi
 • 5 741 elever gick i grundskola, varav 1 222 i fristående skola
 • 1 969 elever gick i gymnasieskolan, varav 876 i friskolor
 • 489 gymnasieelever kom från andra kommuner
 • 1 496 studerar grundläggande vuxenutbildning, grundläggande gymnasial vuxenutbildning och 851 studerade svenska för invandrare på Campus Nyköping
 • 1 196 personer studerade på högre studier – Högskola och Yrkeshögskola
 • 510 ungdomar fick feriepraktikplatser under 2017

Läs mer om utbildning i Nyköpings kommun.

Större arbetsgivare (antal anställda)

 • 4 251 Nyköpings kommun
 • 1 925 Region Sörmland
 • 675 Eberspächer Exhaust Technology Sweden
 • 278 Studsvik Nuclear
 • 225 Nobina Sverige
 • 225 Polismyndigheten
 • 190 Stockholm Skavsta flygplats
 • 189 Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • 175 Orio
 • 175 Samhall
 • 175 Securitas
 • 175 ISS Facility Services
 • 80 Nyköpings församling

Sysselsättning (antal anställda inom)

 • 4 678 Vård och omsorg
 • 3 045 Handel
 • 2 748 Utbildning
 • 2 264 Företagstjänster
 • 1 946 Civila myndigheter och försvaret
 • 1 934 Tillverkning och utvinning
 • 1 872 Byggverksamhet
 • 1 084 Hotell och restauranger
 • 1 075 Transport
 • 1 009 Personliga och kulturella tjänster
 • 489 Fastighetsverksamhet
 • 456 Jordbruk, skogsbruk och fiske

Bostäder

I kommunen finns 25 410 hushåll, varav:

 • 9 900 villor
 • 9 300 hyresrätter
 • 7 400 bostadsrätter
 • 3 178 fritidshus
 • 362 nya bostäder färdigställdes under 2019
 • 420 nya bostäder påbörjades under 2019

Övrigt

 • 63 lekplatser
 • 140 kilometer cykelbanor
 • 7 500 ljuspunkter
 • 370 avgiftsfria p-platser och 1 650 avgiftsbelagda
 • 1 560 km2 är kommunens landareal
 • 400 240 utlån på biblioteken och bokbussen
 • 36 000 biljetter såldes till Nyköpings Arenors evenemang
 • 852 kulturprogram och aktiviteter genomfördes på Culturum
 • 7 169 åskådare såg Gästabudet på Nyköpingshus
 • 400 föreningar fanns, varav drygt hälften var bidragsberättigade med 61 200 medlemmar.
 • 3,2 miljoner kubikmeter dricksvatten köpte invånare och företag under året.
 • 4,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten renades vid Brandholmens reningsverk och ytterligare 0,9 miljoner kubikmeter vid kommunens övriga reningsverk.
 • 223 kg hushållsavfall samlades in per invånare.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter