Meny

Dina skattepengar

Du som är nyköpingsbo bidrar med dina skattepengar till att göra Nyköping till en hållbar kommun som med lokal och internationell närhet har unika möjligheter.

Skattepengarna används för att kunna erbjuda god service. Kommunen vill tillsammans med dem som bor, verkar och vistas här ge förutsättningar för ett gott liv. En målsättning är att Nyköping ska bli än mer attraktivt för både medborgare, företag och inflyttare.

Skatt

Kommunalskatten i Nyköping är 21,42 kronor vilket är lägst av alla länets kommuner.  

Som Nyköpingsbo betalar du också 11,30 kronor till Region Sörmland vilket innebär att den totala skatten är 32,72.

Budget

Budgeten är en plan över hur kommunen ska använda pengarna de närmaste tre åren och innehåller också målen för arbetet. För år 2020 är kommunens totala nettobudget cirka 3,5 miljarder kronor. Satsningar på framtiden kombineras med ett ansvarstagande för en långsiktig hållbar ekonomi.

Nyköpings befolkning fortsätter att öka och var i slutet av år 2019 uppe i 56.591 enligt kommunens årsredovisning, en ökning med 580 över ett år. Nya invånare ger ökade skatteintäkter, men ställer också krav på god planering och framförhållning gällande utbyggnad av den kommunala servicen.

Inriktning och uppdrag i budgeten och flerårsplanen  baseras på Vision 2030 som tydligt visar åt vilket håll utvecklingen ska gå för att de som bor, verkar och vistas i Nyköpings kommun. Längre ner på den här webb-sidan finns länkar till budgetdokument för de senaste åren för mer information.

Årsredovisning

Nyköpings årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Årsredovisningen skrivs varje år för att redogöra för det gångna året. Innehållet och strukturen styrs i stor utstäckning av lagkrav. I årsredovisningen redovisas om mål och uppdrag i kommunens budget har uppfyllts. Varje verksamhet i kommunen beskrivs utifrån ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv. Årsredovisningen innehåller även framtidsutsikter som hur befolkningsutveckling eller lagstiftning förväntas påverka kommunen. Längre ner på den här webb-sidan finns länkar till årsredovisning för de senaste åren för mer information.
 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter