Meny

Dina skattepengar

Du som är nyköpingsbo bidrar med dina skattepengar till att göra Nyköping till en hållbar kommun som med lokal och internationell närhet har unika möjligheter.

Skattepengarna används för att kunna erbjuda god service. Kommunen vill tillsammans med dem som bor, verkar och vistas här ge förutsättningar för ett gott liv. En målsättning är att Nyköping ska bli än mer attraktivt för både medborgare, företag och inflyttare.

Skatt

Kommunalskatten i Nyköping är 21,48 kronor vilket är lägre än mediankommunen i Sverige där skattesatsen ligger på 21,85 kronor.

Som Nyköpingsbo betalar du också 10,77 kronor till Region Sörmland vilket innebär att den totala kommunskatten är 32,25.

Så fördelas kommunalskatten år 2018

skatt 2018.gif

Budget

Budgeten är en plan över hur kommunen ska använda pengarna de närmaste tre åren och innehåller också målen för arbetet. Kommande årsbudget omfattar cirka 3 miljarder kronor och prioriterar kommunens grundläggande uppdrag i en ekonomiskt utsatt tid. Satsningar på framtiden kombineras med ett ansvarstagande för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Nyköpings befolkning fortsätter att öka och var 31 augusti 2018 uppe i 55.847 efter att ha ökat med 185 personer under året. Nya invånare ger ökade skatteintäkter, men ställer också krav på god planering och framförhållning gällande utbyggnad av den kommunala servicen.

Inriktning och uppdrag i budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 baseras på Vision 2030 som tydligt visar åt vilket håll utvecklingen ska gå för att de som bor, verkar och vistas i Nyköpings kommun.

Årsredovisning

Nyköpings årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Årsredovisningen skrivs varje år och beskriver året som gått och framtidsutsikter. I årsredovisningen redovisas om målen i budgeten har uppfyllts. Varje verksamhet i kommunen beskrivs utifrån storlek, resultat och kvalitet. Årsredovisningen innehåller även framtidsutsikter som hur befolkningsutveckling eller lagstiftning förväntas påverka kommunen.
 
Om du vill ha en papperskopia har Stadshusets reception några att dela ut.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter