Meny
Logotype bild på de 17 målen i färgrutor

Agenda 2030 - Hållbar utveckling

Nyköping arbetar för hållbar utveckling och för att genomföra Agenda 2030, som syftar till att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling i världen. 

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

För att uppnå hållbar utveckling behöver samtliga samhällsnivåer och funktioner bidra till samhällets omställning till hållbarhet. 

2015 antog FN Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. 

Film om Agenda 2030

Globala målen leder vägen 

Vi har aldrig förr stått inför så stora utmaningar när det gäller vårt klimat och hur snabbt vi förbrukar jordens resurser, samtidigt som vi aldrig varit så nära att eliminera fattigdom och jämna ut livsvillkor. 

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. De syftar till att:  

  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen 

Agenda 2030 på lokal nivå

För att Agenda 2030 ska kunna genomföras behöver alla kommuner se målen ur ett lokalt perspektiv och förstå hur det globala och det lokala påverkar varandra. 

Alla mål har mätbara indikatorer. Det gör att vi kan följa upp och utvärdera arbetet med målen. 

Läs om hur Nyköpings kommun jobbar för att nå målen i Agenda 2030. 

Du kan redan nu gå in och titta på hur Nyköpings kommun ligger till.

Mer information

Vill du lära dig mer om Agenda 2030 och vad det betyder på regional och lokal nivå?

Nyköpings kommun har genom Glokala Sverige varit med och tagit fram en handbok om de globala målen

 

Kontakta oss

Kommunservice

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Strateg

Maria Brantö
maria.branto@nykoping.se
0155-24 78 60

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: