Vikarie i Social omsorg

Ta chansen och prova på ett av Sveriges viktigaste jobb! Vi söker vikarier till äldreboende och demensboende, hemtjänst, gruppboende eller serviceboende, boendestöd, korttidsverksamhet för barn och unga, personlig assistans och psykosocial verksamhet.

Ansök

Du ansöker genom att klicka på knappen nedan. När du kommer till ansökningssidan kan du välja att registrera dig på Visma Recruit. Vill du inte det kan du scrolla ner på sidan och välja ”Ansök utan konto”.

Ansök om att bli semestervikarie inom Social omsorg

Om du behöver teknisk hjälp i systemet ring supporttelefon 0771-101 029.

Kvalifikationer

  • Du ska vara minst 18 år, behärska svenska språket i tal och skrift, ha datavana och gärna körkort. Du ska ha gymnasiekompetens. Det är meriterande om du har gått eller går Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet och har erfarenhet av omvårdnadsarbete. 
  • Om du blir kallad till intervju är det viktigt att du tar med dig betygskopior och giltig ID-handling. För att du ska kunna arbeta som timvikarie inom korttidsverksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning eller hos kund som är beviljad hemtjänst där det finns barn i hushållet, måste du ta med ett aktuellt utdrag ut belastningsregistret till intervjun. Utdraget beställer du hos polisen.

Mer information

Frågor och svar om att jobba som vikarie inom Social omsorg

Om jobben

Att arbeta med äldre

Ge dig själv chansen att arbeta med människor som ger dig nya perspektiv på livet!

Som professionell inom äldreomsorgen möter du många spännande människor och livsöden. Inom kommunens verksamhet finns en rad yrken för dig som vill arbeta med äldre.

Hemtjänsten

Inom hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Som undersköterska eller vårdbiträde hjälper du äldre som bor hemma i sin egen bostad. Deras behov avgör vilken typ av hemtjänst de har, därför varierar dina arbetsuppgifter mycket. Det kan vara till exempel att duka fram måltider, hjälpa till med personlig omvårdnad och vårda någon i livets slutskede. Inom hemtjänsten arbetar vi oftast en och en.

Det betyder att du har stort eget ansvar och blir lite av en vän för dem du besöker. Arbetstiden planeras utifrån varje vårdtagares behov och du besöker flera personer under en dag. En viktig del i arbetet är att stanna upp en stund när möjlighet ges och lyssna på de äldres minnen och funderingar inför framtiden.

Äldreboende

På äldreboendet arbetar du med dem som inte längre klarar att bo hemma. Dagen planeras utifrån vårdtagarens behov och rutiner, till exempel hur dags han eller hon vill stiga upp, sköta sin personliga hygien och äta.

Det kan bli snabba kast mellan glädje och samvaro till vård i livets slutskede och sorg över en vän som gått bort. På äldreboende arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster eller fysioterapeuter

Demensboende

Demensboende är till för personer med demenssjukdomar och arbetet handlar om att hjälpa dem med personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. Att drabbas av demens innebär mycket mer än att minnet blir sämre. Personligheten förändras och man kan inte längre klara sig själv. Arbetet präglas av flexibilitet och fantasi.

Vårdtagarens humör och dagsform styr ditt arbete. På demensboende arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster eller fysioterapeuter.

Vilken utbildning krävs?

För att arbeta med äldre krävs kompetens inom omvårdnad. Välj Vård- och
omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Med Vård- och omsorgsprogrammet som grund kan du sedan bygga på din utbildning till andra yrken som till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast eller fysioterapeut.

Att arbeta med personer som har en funktionsnedsättning

Ge dig själv chansen att arbeta med människor som ger dig nya perspektiv på livet!

Som professionell inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning möter du många spännande människor och livsöden. Personerna du arbetar med kan vara barn, ungdomar, vuxna eller äldre med olika typer av funktionsnedsättningar, psykiska eller fysiska.

Arbetet är utvecklande och kräver fantasi, empati och tålamod. I kommunen finns en rad yrken för dig som vill arbeta med personer med
funktionsnedsättning, läs om några exempel här:

Personlig assistent

Att vara personlig assistent är lite som att vara en tusenkonstnär. Här ställs
förmågan att lyssna, samspela, känna empati och använda fantasin på sin spets. Det kan till exempel handla om att utläsa vad någon menar trots att han eller hon har svårt att kommunicera eller är helt tyst.

Arbetet handlar om att ge stöd i vardagen. Vilka arbetsuppgifter du har beror på individens behov och önskemål. Det kan vara att hjälpa till med hemsysslor, måltider eller personlig hygien. Det kan också vara att följa med under arbetsdagen eller kvällens aktiviteter.

Stödassistent

Som stödassistent kan du arbeta på grupp- eller servicebostad. Här bor personer med olika slags funktionsnedsättningar. De flesta har sin egen lägenhet, i anknytning till en samlingslokal. Du som arbetar här jobbar mycket med personlig utveckling, att stärka självkänslan hos de boende och värna om deras personliga integritet.

Vilka arbetsuppgifter du har beror på individens behov och önskemål. Det
kan vara stöd med personlig hygien, att planera och sköta hemmet, ordna
fritidsaktiviteter eller stötta i kontakten med familj, god man eller andra personer.

Du kan även arbeta i daglig verksamhet med personer med
funktionsnedsättning. Du finns då med under dagens sysselsättning eller arbete. Vi har även tjänster inom boendestöd, där du stöttar personer med behov i deras hem.

Stödpedagog

Som stödpedagog har du kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd och möjligheter till bättre livskvalité och hälsa för de i behov av stöd. Du arbetar med att utveckla social gemenskap. Du har en utökad kompetens inom anhörigstöd, att dokumentera och kvalitetssäkra.

Vilken utbildning krävs?

För att arbeta med personer med funktionsnedsättning krävs kunskap inom
omvårdnad och pedagogik. Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och
fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete är en bra bakgrund. För att kunna arbeta som stödpedagog ska du ha läst 200 yrkeshögskolepoäng.

 

 

Öppna sidomeny